Wie pakt de regie?

Wie pakt de regie?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, met natuurlijk minister Hugo de Jonge voorop, heeft zich de afgelopen jaren vastgebeten op het woondossier. Het ministerie neemt daarmee de verantwoordelijkheid om te proberen het woningtekort op te lossen. Minister De Jonge cs doen wat feitelijk ook andere partijen hadden kunnen doen. In de transitie zie je vaak dit soort bewegingen. Velen zien een probleem maar zolang niemand iets doet en iedereen op z’n plek blijft, gebeurt er nagenoeg niets. Of men focust zich op z’n eigen onderdeel zonder dat dit tot een brede oplossing gaat leiden.

Hoe dat precies in de praktijk werkt was onlangs weer eens goed zichtbaar na de presentatie van het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat stuurde verschillende kaarten en onderzoeken naar de kamer waaruit blijkt dat we bij de inrichting van ons land veel meer rekening met water en bodem moeten gaan houden. Vooral een ingekleurd kaartje waarop staat waar wel en waar we beter niet of in ieder geval met veel klimaatadaptieve maatregelen moeten gaan bouwen, trok in de media veel aandacht.  

De reacties lieten vervolgens niet lang op zich wachten. Met name de bouwende partijen zien de ingekleurde kaart vooral als het zoveelste bewijs dat bouwen in Nederland alleen maar lastiger aan het worden is. Na het beruchte Stikstofkaartje wéér een kaart met belemmerende maatregelen. Helaas ziet (nog) niemand deze kaart als uitnodiging tot een gesprek. Want dat is wat we feitelijk moeten doen: met elkaar in gesprek gaan. Het probleem ligt zichtbaar op tafel en maakt de woningbouwopgave nog complexer. En vanuit die complexiteit gaan we met elkaar op zoek naar oplossingen. Dat proces kan best schuren, maar daar kan je het dan met elkaar over hebben. Ook dát is transitie.

Zo’n traject kan echter alleen beginnen als iemand de verantwoordelijkheid neemt of de regie pakt. Maar dan moet men niet op elkaar gaan zitten wachten. Kortom, zoek elkaar op. Wat houd je nog tegen?

Nynke Sijtsma

Directeur De Bouwcampus