Sneller bouwen, maar ook beter

Sneller bouwen, maar ook beter

Minister Hugo de Jonge schreef het nog maar weer eens in een brief aan de Tweede Kamer: tot en met 2030 moeten we 981.000 nieuwe woningen bouwen. De woningnood is hoog en daarom moeten we versnellen.

Zijn brief bevat dan ook een wetvoorstel om de overheden wettelijke instrumenten in handen te geven om met meer regie en vooral meer tempo betaalbare woningen te bouwen. Dat het sneller moet staat buiten kijf. Bouwen, bouwen, bouwen is ook niet voor niks de veelgehoorde mantra. Momenteel duurt het pakweg tien jaar voordat een woning na planvorming, procedures en bouw kan worden opgeleverd. Het verkorten van procedures is dan ook een belangrijk onderdeel van De Jonge’s wetsvoorstel. Het levert, zo lezen wij, een tijdwinst van één jaar op.

Daar is volgens mij veel meer winst in te halen maar dan moeten we wel inzetten op een systeemverandering. Dat betekent onder andere verregaande vormen van digitalisering in combinatie met een parallelle planning en een centraal parametrisch model. Gecombineerd met een vergaande industriële procesinrichting met dito producten. Het blijven naar mijn idee echter nog holle frasen als we niet ook de kwaliteit van de woningen en buurten centraal stellen. Met andere woorden, de producten zijn duurzaam, gemaakt met biobased materialen en gezond en comfortabel voor de gebruikers. Maar nog belangrijker is dat ook de omgeving waar de nieuwe woningen komen op de juiste wijze wordt meegenomen.

Het is duidelijk dat 100.000 optop-eenheden iets doet met de buurten waar deze komen. Denk alleen maar aan extra parkeerdruk omdat er meer bewoners in de wijk komen. Ook dat zijn aspecten die we sectorbreed mee moeten nemen. Uiteindelijk gaat het om leefbaarheid. Dat is immers ook een vorm van duurzaamheid. Naar mijn gevoel is dat aspect vaak nog onvoldoende belicht. Het draait vooral om volume en snelheid. Maar wanneer we ook het leefbaarheidsaspect in buurten niet goed weten op te lossen, gaan we die snelheid echt niet maken.

Nynke Sijtsma, directeur De Bouwcampus