Sectorstudie: kansen in het buitenland

Sectorstudie: kansen in het buitenland

Er liggen handelskansen voor Nederlandse bedrijven actief in de duurzame bouw om te internationaliseren. Dit blijkt uit een recente sectorstudie die door TKI Bouw en Techniek in samenwerking met De Bouwcampus is uitgevoerd. TKI Bouw en Techniek en De Bouwcampus hebben het onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd.

De studie, die liep van augustus 2023 tot februari 2024, richtte zich op het onderzoeken van internationalisatiekansen voor Nederlandse organisaties uit de ontwerp-, bouw- en technieksector die zich toeleggen op duurzame gebouwen en openbare ruimte.

Het onderzoek, dat gesprekken met marktpartijen en brancheorganisaties combineerde met publiek beschikbare informatie, wijst uit dat Nederland een vooraanstaande positie inneemt op het wereldtoneel, vooral op het gebied van bijna energieneutrale gebouwen, circulariteit en biobased materialen, en klimaatadaptatie.

Volgens de bevindingen van de studie, gecombineerd met de verwachte verdubbeling van de vraag naar duurzame diensten en producten wereldwijd tegen 2030, liggen er aanzienlijke kansen voor Nederlandse bedrijven om internationaal te groeien.

De studie identificeert vier belangrijke gebieden waarop Nederlandse organisaties kunnen floreren:

  1. Export van kennis en methodieken voor duurzaam ontwerpen, met ondersteuning van internationaal gerenommeerde architecten- en ingenieursbureaus.
  2. Modulaire gebouwconcepten.
  3. Softwareoplossingen voor duurzaam bouwen.
  4. Specifieke duurzame producten, zoals biobased oplossingen.

Om dit potentieel te verzilveren, pleit de studie voor goede ondersteuning door RVO aan bedrijven met internationale ambities. Vooral voor innovatieve MKB-bedrijven en scale-ups is financiële steun voor groei en internationalisatie van belang. De noodzaak voor een meer op maat gemaakte aanpak wordt hierbij benadrukt, gezien het huidige instrumentarium niet altijd bekend is of goed aansluit.

Verdere aanbevelingen omvatten het versterken van de Nederlandse positie in duurzame bouw en openbare ruimte, zoals het creëren van een 'atlas' met Nederlandse best practices voor zowel nationale als internationale markten, de ontwikkeling van een internationaal netwerk van sectorcontacten en het verstrekken van informatie over lokale culturen, talen en zakelijke praktijken, inclusief het aanpakken van risico's.

Met deze inzichten en aanbevelingen lijkt de Nederlandse ontwerp-, bouw- en technieksector gereed om een belangrijke rol te spelen op het wereldtoneel van duurzame ontwikkeling en innovatie in de gebouwde omgeving.

Wil je het hele rapport inzien? Klik dan hier

Neem voor vragen over de studie contact op met Bart Brink (bart@tkibt.nl) of Ivonne Bulthuis (ivonne.bulthuis@debouwcampus.nl)