Op weg naar de toekomst

Op weg naar de toekomst

Ik werd heel blij van de laatste nummer van Cobouw Magazine, BouwBoeren, van hennep tot lisdodde’. De gehele uitgave stond in het teken van duurzaamheid. Ergens in het blad zegt architect Robert Winkel van Mei Architecten en planners; “we moeten niet praten over duurzaamheid, maar doen.” En dat al een hele trits bedrijven bezig zijn om op een andere manier en met andere materialen te gaan bouwen, bewijst wel dit magazine.

De stippen op de horizon zijn gezet. We weten inmiddels waar we naar toe op weg zijn. In 2050 zijn we met z’n allen natuurinclusief aan het bouwen. In 2030 hebben we al een eerste tussenstap bereikt. Dat is dus al over zeven jaar. En niets ten nadele van grote partijen die enorme investeringen doen om sneller en efficiënter te bouwen, op de keper beschouwd zijn zij ook bezig met het optimaliseren van het bestaande traditionele woningbouwproces. Ook nodig, maar het brengt ons niet dichter bij de gestelde doelen. Met het oude systeem gaan we het niet redden.

Als Bouwcampus zijn we dagelijks bezig om met de hele keten, van materiaalproducent tot minister dat nieuwe systeem te ontdekken en verder te brengen. Daarbij zien wij die vastgestelde doelen als uitgangspunt. Dát is de wereld waar we naar toe moeten. Vervolgens rekenen we terug om helder te krijgen hoe we uiteindelijk in die wereld terecht gaan komen. Het eindbeeld vormt dus het beginpunt. Door zo naar de toekomstige doelen te kijken moet je dus feitelijk vandáág al die stappen nemen die je uiteindelijk bij dat toekomstbeeld gaan brengen.

Ik vind het een uitdagende gedachte. Want het betekent immers dat je vandaag al keuzes moet maken. Hoe en wat investeer je in beton als je weet dat we vooral met hout, hennep en lisdodde gaan werken? De voorbeelden die in het magazine staan en die wij dagelijks om ons heen horen en zien zijn mooi en kansrijk. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze het oude systeem durven los te laten en daarmee écht op weg zijn naar de toekomst.

Nynke Sijtsma
Directeur De Bouwcampus

Deze column verscheen op 23 augustus 2023 op Cobouw.nl