Maak flexwoningen onweerstaanbaar begeerlijk

Maak flexwoningen onweerstaanbaar begeerlijk

De telefoon bij de magazijnchef van het Rijksvastgoedbedrijf ging niet rinkelen. Ergens is er iets misgegaan. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft nog een slordige 1900 flexwoningen in de opslag staan. Slechts 100 van de in totaal 2000 industrieel geproduceerde woningen die minister De Jonge vorig jaar heeft gekocht, zijn bewoond. Deze staan in Delft. Afgelopen week kwam in het nieuws dat de kant-en klare woonunits van het Rijk nog geen aftrek vinden. Ze liggen simpelweg te verstoffen, werd met veel gevoel voor drama omschreven.  Er wordt gezegd dat de woningen te eenvormig zijn, dat er een gebrek aan geschikte locaties is, dat er gebrek aan capaciteit is bij gemeenten om de procedure versneld te doorlopen en dat omwonenden erg terughoudend zijn tegenover het idee om tijdelijke woningen in hun buurt te krijgen. Dit laatste vooral ook als de bewoners statushouders zijn. Dat is waarschijnlijk ook zo. En daarmee hoeft het nog niet klaar te zijn.

Bij De Bouwcampus werken we dagelijks aan het aanjagen van transities. De maatschappelijke opgaven, zoals het in beweging houden van de infrastructuur, het zorgen voor ruimte in de stedelijke ondergrond én het bouwen van 900.000 woningen in krap 7 jaar tijd, kunnen we op de traditionele wijze niet aan. Het is slim om andere paden te bewandelen. De Jonge heeft dat vorig jaar goed ingezien en heeft op voorhand 2000 fabriekswoningen aangeschaft. Dit met als achterliggend idee; ‘als gemeenten woningen nodig hebben dan kunnen ze deze gelijk overnemen.’ Het gebrek aan beschikbare woningen is immers dusdanig groot dat snelheid van handelen een belangrijk wapen is.

Het versneld bouwen van 2000 woningen is gelukt en dat is al een wapenfeit op zich. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Ga niet trekken aan een dood paard.  Als een gemeente, of nog beter een gemeenschap niet ontvankelijk is voor nieuwe bewoners, besteed daar geen aandacht aan. Richt je op gemeenten en gemeenschappen die wél nieuw bewoners willen huisvesten. Biedt aan ze te begeleiden met de beste professionals die er zijn om de lokale maatschappelijke dialoog te voeren. En waar voldoende draagvlak blijkt te zijn help ze daarna ook procedures op de slimste en snelste manier te doorlopen. Vergeet niet een flinke inkoopkorting te geven.

Maak zo van de flexwoningen in het magazijn onweerstaanbaar aantrekkelijke producten. Maak het aanbod zo helder en duidelijk, dat een burgerinitiatief het kan oppakken. Dan krijgen de magazijnchef en zijn medewerkers het een stuk drukker. Let maar op. En mocht dat niet zo zijn, dan hebben wij in Nederland echt een veel groter probleem.

 

Pepik Henneman
Transitie-expert De Bouwcampus