Film over seriematige aanpak

Film over seriematige aanpak

Iedere vijfde of zesde brug gratis en 30 procent goedkoper door efficiencyvoordelen. Deze en andere voordelen zijn er zomaar te halen wanneer opdrachtgevers hun Vervangings- en Renovatieopgave infrastructuur seriematig op de markt brengen. In de film ‘Seriematig aanpak, een lonkend perspectief’, geven zes bedrijven een visie op seriematig aanbesteden. “Meerdere kunstwerken in één keer uitvragen biedt feitelijk alleen maar voordelen”, zo stellen alle zes de partijen vast. De film Lonkend Perspectief is een initiatief van De Bouwcampus.

In de film beantwoorden vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven vragen zoals, welke werkzaamheden ga je seriematig aanpakken en wat levert dat dan kwantitatief op? Maar ook welke mogelijkheden zien zij bij seriematige aanpak ontstaan en welke voordelen zijn er voor opdrachtgevers.

Standaardisatie
Met de film willen zowel De Bouwcampus als de deelnemende partijen een seriematige aanpak van de V&R opgave onder de aandacht brengen. “Er is meer standaardisatie nodig en opdrachtgevers moeten samen continuïteit en schaal creëren door meer bruggen seriematig aan te pakken”, zegt Harald Versteeg, transitiemanager bij De Bouwcampus. “Deze film laat zien dat al veel marktpartijen daarvoor open staan. Wanneer partijen de kans krijgen om een serie van kunstwerken aan te pakken, ontstaat er ruimte voor hele nieuwe oplossingen. Dat is nodig als je bedenkt dat er nog bijvoorbeeld 4000 bruggen liggen te wachten. Voor opdrachtgevers moet het duidelijk worden dat hier de oplossing ligt om met krappere budgetten de klus te kunnen klaren."

Waar te zien

Aan de film werkten BAM, Dura Vermeer, Aannemingsbedrijf Damsteegt, Equans, Van Doorn en DHM. Iedere deelnemende organisatie gaat in zijn eigen filmpje in op hoe zij seriematige aanpak ziet. Van de zes filmpjes is een korte compilatie gemaakt. Alle films zijn nu hier zien.