• Header De Bouwcampus: aanjager van transitie
    Aanjager van transitie
  • Header opgave Vervanging en Renovatie Infrastructuur
    Vervanging & Renovatie Infrastructuur
  • Header opgave Herinrichting Stedelijke Ondergrond
    Herinrichting Stedelijke Ondergrond

InfraTech 2023

De Bouwcampus stond van 17 t/m 20 januari op InfraTech 2023 in Rotterdam Ahoy. InfraTech is hét kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. 

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren: Vervanging & Renovatie InfrastructuurVerduurzaming Gebouwen en Omgeving en Herinrichting Stedelijke Ondergrond. Daarmee zorgen we voor de gewenste schaalsprong.

IK DOE MEE

Denk met ons mee binnen de activiteiten van de drie opgaven. Laat ons weten waar jouw interesse ligt.

Trajecten in de spotlight

Tijdens InfraTech 2023 stonden twee trajecten centraal: de Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R en het Praktijkprogramma Herinrichting Stedelijke Ondergrond.

Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R

Van idee naar uitvraag aan de hand van concrete vraagstukken

In de Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R delen opdrachtgevers en marktpartijen hun praktijkervaring met seriematig werken. Daarnaast werken meer dan 100 collega's in de infra mee aan het verder brengen van de seriematige aanpak aan de hand van de concrete V&R opgaven. De uitkomsten nemen betrokken partijen mee in hun toekomstige marktbenadering en uitvraag aan de markt.

Praktijkprogramma Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Herinrichten van de ondergrond op een toekomst-vaste manier

Veel van de hedendaagse transities vragen ruimte in de ondergrond. Dit terwijl ruimte, middelen én capaciteit schaars zijn. Om de maatschappelijke transities te kunnen dienen, is goed rentmeesterschap van de ondergrond nodig waarbij partijen samenwerken en activiteiten in de openbare ruimte meer maakbaar worden. Betaalbaar, haalbaar, slim en met zo min mogelijk overlast voor de directe omgeving. Dat is het doel van het traject.

Nieuws

Blijf hier op de hoogte van al het nieuws tijdens InfraTech 2023.

17-01-2022

Terugblik dag 1

Lees meer
18-01-2022

Terugblik dag 2

Lees meer
19-01-2022

Terugblik dag 3

Lees meer
20-01-2022

Terugblik dag 4

Lees meer

Contact

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Harald Versteeg

Transitiemanager

Lennart Harmelink

Transitiemanager

Leo Oosterveen

Transitiemedewerker

Jill Ober

Transitiemedewerker

Tess van den Berg

Transitiemedewerker

Jeroen Machielsen

Transitiemedewerker

Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Wil Kovacs

Transitiemanager

Robbert Ephraim

Transitiemanager

Han de Wit

Transitiemedewerker

Evelijn Martinius

Transitiemedewerker

Michiel Ockers

Transitiemedewerker

IK DOE MEE

Denk met ons mee binnen de activiteiten van de drie opgaven. Laat ons weten waar jouw interesse ligt.

Alle trajecten

Wil je weten met welke vraagstukken De Bouwcampus zich nog meer bezighoudt? Bekijk alle trajecten hier.