• De Bouwcampus

  De Bouwcampus

  De Bouwcampus in Delft biedt een neutrale ontmoetingsplek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

 • VEEL IDEEËN EN INZICHTEN GEDEELD TIJDENS IDEE DINER

  VEEL IDEEËN EN INZICHTEN GEDEELD TIJDENS IDEE DINER

  Stichting De Bouwcampus vindt het belangrijk te horen welke thema’s en behoeften bij de partners leven, zodat zij de activiteiten voor haar partners in 2018 daarop aan kan sluiten. De tweede editie van het Idee Diner, een high level executive bijeenkomst exclusief voor partners van De Bouwcampus, heeft hier waardevolle input voor opgeleverd.

 • Huisvesting politie

  Huisvesting politie

  De politie staat na de reorganisatie voor een complexe huisvestingsopgave. De Bouwcampus begeleidt het co-creatietraject waarin de politie samen met de markt nagaat hoe de marktstrategie eruit zou moeten zien en organiseert samen met andere partijen een innovatie challenge.

 • Platform Circulair Bouwen

  Platform Circulair Bouwen

  Platform CB’23 wil als verbinder tussen de vele bestaande initiatieven komen te staan, kennis delen, een plek bieden waar alle betrokken partijen gezamenlijke beelden opbouwen en tot afspraken komen. De Bouwcampus en NEN gaan met RWS en RVB uitvoering geven aan dit initiatief.

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

 • dinsdag, 06 maart 2018
  Met architecten, projectontwikkelaars en aannemers gaan we dieper in op de meer praktische kant van circulair bouwen.
 • maandag, 12 maart 2018
  Presentatie innovatieagenda voor de installatiebranche Connect2025
 • dinsdag, 13 maart 2018
  Brede bijeenkomst die in het teken staat van de evaluatie van het co-creatietraject Grip op de Maas.
 • woensdag, 14 maart 2018
  Sessie 1: Innovatiebootcamp
 • woensdag, 21 maart 2018
  Werkconferentie, in samenwerking met Pels Rijcken, over duurzaamheid met juridisch perspectief als invalshoek

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.