• De Bouwcampus

  De Bouwcampus

  De Bouwcampus in Delft biedt een neutrale ontmoetingsplek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

 • Dutch Coastline Challenge

  Dutch Coastline Challenge

  We staan met elkaar iedere dag voor een belangrijke opgave om de Nederlandse kust veilig te houden. Op De Bouwcampus werken we samen aan een veilige Nederlandse kust, ook in de toekomst. 

 • Stroomversnelling Bruggen

  Stroomversnelling Bruggen

  De komende jaren zijn duizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging toe. Als er verkeerd wordt gehandeld, heeft dit grote gevolgen.

 • Aan de slag met de bouwstenen Circulaire Infra

  Aan de slag met de bouwstenen Circulaire Infra

  Op donderdag 2 november kwamen 35 bevlogen mensen samen om de zes weken eerder bepaalde bouwstenen van Circulaire Infra te concretiseren. 

 • Minisymposium Innovatiepartnerschap

  Minisymposium Innovatiepartnerschap

  Tijdens dit minisymposium op 22 november zullen deelnemers zich verdiepen in het onderwerp Innovatiepartnerschap uit de Aanbestedingswet. 

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

 • woensdag, 22 november 2017
  Op zoek naar antwoorden op vraagstukken uit de sector.
 • donderdag, 23 november 2017
  Een voorbereidende bijeenkomst om de uiteindelijke uitvraag van de innovatie challege scherp te stellen.
 • donderdag, 30 november 2017
  Kom ook naar de infosessie kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus.
 • woensdag, 13 december 2017
  Borrel om elkaar beter te leren kennen.
 • maandag, 29 januari 2018
  Inspirerend & agenderend: diner voor partners van De Bouwcampus.

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.