• De Bouwcampus

  De Bouwcampus

  De Bouwcampus in Delft biedt een neutrale ontmoetingsplek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

 • Dutch Coastline Challenge

  Dutch Coastline Challenge

  We staan met elkaar iedere dag voor een belangrijke opgave om de Nederlandse kust veilig te houden. Op De Bouwcampus werken we samen aan een veilige Nederlandse kust, ook in de toekomst. 

 • Grip op de Maas

  Grip op de Maas

  De komende jaren zijn de stuwen in de Maas aan vervanging toe. Op De Bouwcampus gingen verschillende partijen aan de slag met de vraag: Vanuit welke perspectieven kunnen we nu naar de Maas als systeem kijken?

 • Naar een circulaire snelweg

  Naar een circulaire snelweg

  Donderdagmiddag 21 september is de ‘Verkenningssessie Circulaire Infra Community’ georganiseerd door De Bouwcampus in samenwerking met SmartwayZ.NL. 

 • Bezoek gedeputeerden

  Bezoek gedeputeerden

  Vrijdag 22 september 2017 mocht De Bouwcampus zich verheugen op bezoek van een delegatie van gedeputeerden en beleidsmedewerkers van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.