De Bouwcampus

Experimenteer, werk samen en verbind op De Bouwcampus

Partners

Vind elkaar in het Bouwcampusnetwerk

Co-creatie Lab

Werk mee aan vernieuwingsopgaven

Actueel

Lees het laatste nieuws over de vernieuwing

Evenementen

Deelnemen aan de vernieuwing?

Gebouw

Kom langs op De Bouwcampus!

Virtuele Bouwcampus

De Bouwcampus

De Bouwcampus in Delft is dé ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Het is hét netwerk dat partijen in de gehele bouwsector met elkaar verbindt. Meer dan 120 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten zijn al verbonden aan De Bouwcampus. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, gemeenten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en schoolbesturen leggen hun maatschappelijke vraagstukken neer.

DE BOUWAGENDA

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp (Economische Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst), het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met De Bouwagenda. Onder leiding van Bernard Wientjes gaan partijen nauwer samenwerken om deze sector succesvol te houden. Bernard Wientjes gaat De Bouwagenda vanuit De Bouwcampus aansturen. 

Zoek (Wizer)

Evenementen

 • Honours Network Day

  Honours Network Day

  02 mrt ' 17
  De mogelijkheid voor studenten om in contact te komen met toonaangevende organisaties.
 • Keukentafelgesprek Competenties voor meervoudig samenwerken

  Keukentafelgesprek

  03 mrt ' 17
  Op 3 maart is op De Bouwcampus een keukentafelgesprek over competenties die nodig zijn bij meervoudig samenwerken.
 • Taskforce De Bouwagenda (4)

  Taskforce De Bouwagenda (4)

  06 mrt ' 17
  Taskforce De Bouwagenda komt bijeen op De Bouwagenda.
 • Tweede bijeenkomst Bouwcoalitie De Bouwagenda

  2e Bijeenkomst Bouwcoalitie

  06 mrt ' 17
  De Bouwcoalitie rondom De Bouwagenda komt voor de tweede keer bij elkaar.
 • Afsluitende sessie MWW

  Afsluitende sessie MWW

  09 mrt ' 17
  De trekkers presenteren de resultaten van hun themagroep en we kijken gezamenlijk naar de vervolgstappen.
 • Werkconferentie Klimaatadaptief bouwen in stedelijk gebied

  Werkconferentie Klimaatadaptief bouwen

  15 mrt ' 17
  Samen stappen zetten om klimaatadaptief te bouwen in stedelijk gebied.
 • Stilstaan bij de snelle ontwikkeling in techniek en management

  Ontwikkelingen in techniek en management

  16 mrt ' 17
  De ontwikkelingen in techniek en management gaan zo snel dat het belangrijk is om daar eens bij stil te staan.
 • Workshop gemeenten en BIM

  Workshop gemeenten en BIM

  23 mrt ' 17
  De workshop gaat in op het belang van BIM en het gebruik van digitale standaarden voor de gebouwde omgeving in gemeenten.

Uitgelicht op De Bouwcampus

  Nationale Politie verkent herhuisvestingsprogramma met marktpartijen

  Politie verkent herhuisvestingsprogramma

  De Bouwcampus als objectief podium voor grote utiliteitsbouwopgave.
  ‘Samenwerken is een vak, en De Bouwcampus is de plek om dat te ontwikkelen!’

  'Samenwerken leer je op De Bouwcampus'

  Jan Hendrik Dronkers over de toegevoegde waarde van De Bouwcampus.
  De vitale stad

  De vitale stad

  Op 21 maart organiseert NLingenieurs, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, een congres over de vitale stad.
  Nationale Politie: ‘Laten we het samen gaan ontdekken’

  ‘Laten we het samen gaan ontdekken’

  Op 16 februari ging de Nationale Politie op De Bouwcampus in gesprek met marktpartijen over de huisvestingsopgave.
  Meer samenhang tussen Marktvisie en wetenschap

  Marktvisie en wetenschap

  Hoe kan de wetenschap hulp bieden aan de Marktvisie en vice versa?
  5 vragen over winnaars Innovatieprijs 2017

  Winnaars Innovatieprijs uitgelicht

  Meer informatie over de winnaars van de Innovatieprijs.
  Het Idee Diner: Actief in debat met partners van De Bouwcampus

  Actief debat partners van De Bouwcampus

  Een terugblik op het Bouwcampus Idee Diner 2017.

Partners De Bouwcampus

 • A3C
  A3C structureert denkprocessen in de bouw en infrastructuur. Drie focusgebieden: Legal, Finance en Management.
 • BIM Loket
  BIM Loket: een centraal informatie- en beheerpunt voor open BIM-standaarden.
 • BIMpuls®
  Advies- en trainingsbureau op het gebied van BIM, lean en ketensamenwerking.
 • BRIS
  BRIS maakt en onderhoudt software voor het raadplegen, interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.
 • Building Changes
  Building Changes gelooft in ‘horizontale integrale samenwerking’ tussen bedrijven.
 • Center for People and Buildings (CfPB)
  Het Center for People and Buildings onderzoekt de relatie tussen mens, werk en werkomgeving.
 • CIB
  CIB bevordert internationale uitwisseling en samenwerking m.b.t. onderzoek dat gericht kan zijn op alle aspecten van bouwen.
 • COB
  Het COB is gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik.
 • CROW
  CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer.
 • DaeD Ingenieurs
  Een jong en flexibel bureau met veel ervaring op het gebied van Geotechniek en Ondergronds Bouwen.
 • Field Factors
  Een uniek strategie- en ingenieursbureau actief in de sector van deltatechnologie en stedelijke infrastructuur.
 • FlexBase BV
  With the FlexBase concept we aim to reduce the vulnerability of urban poor communities in flood prone areas.
 • InfraTech – Rotterdam Ahoy
  De belangrijkste vakbeurs voor de infrastructuur in Nederland.
 • Mobile Water Management
  Water management, monitoring, kalibratie, crowdsourcing.
 • Next Generation Infrastructures (NGinfra)
  NGinfra is een dynamisch ontwikkelend kenniscentrum van de grote infrabeheerders in Nederland.
 • PAO Techniek & Management
  PAOTM is een non-profit organisatie die als doelstelling heeft het verspreiden van recent ontwikkelde kennis.
 • SBRCURnet
  SBRCURnet helpt de bouw verder te ontwikkelen. We werken aan slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken.
 • Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
  Het ERB ondersteunt partijen in markt en overheid bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.
 • The Green Village

  The Green Village

Locatie

De Bouwcampus

Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
Postbus 227
2600 AE Delft

De Bouwcampus begeleidt als expeditieleider opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisontwikkelaars in praktijkgerichte pilots en experimenten.

Bezoekadres: 
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
/
 Postadres: 
Postbus 227, 2600 AE Delft
/
 Tel.: 
015 20 26 070
/
 Mail: