• De Bouwcampus

  De Bouwcampus

  De Bouwcampus in Delft biedt een neutrale ontmoetingsplek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

 • Dutch Coastline Challenge

  Dutch Coastline Challenge

  We staan met elkaar iedere dag voor een belangrijke opgave om de Nederlandse kust veilig te houden. Op De Bouwcampus werken we samen aan een veilige Nederlandse kust, ook in de toekomst. 

 • Stroomversnelling Bruggen

  Stroomversnelling Bruggen

  De komende jaren zijn duizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging toe. Als er verkeerd wordt gehandeld, heeft dit grote gevolgen.

 • Werkconferentie vakmanschap

  Werkconferentie vakmanschap

  Tijdens de werkconferentie Vakmanschap op 9 november is een basis gelegd voor de aanpak van vraagstukken rondom vakmanschap in de bouwsector. 

 • Grip op de Maas - evaluatie fase 2

  Grip op de Maas - evaluatie fase 2

  Het co-creatieproces van Grip op de Maas draait om de vervanging en renovatie van de stuwen in de Maas. Er is dan ook geen toepasselijkere locatie om een evaluatiebijeenkomst te houden over deze opgave dan varend op de boot Maas Cruiser over de Maas. 

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.