• De Bouwcampus

  De Bouwcampus

  De Bouwcampus in Delft biedt een neutrale ontmoetingsplek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

 • 3e bijeenkomst Dutch Coastline Challenge

  3e bijeenkomst Dutch Coastline Challenge

  Op De Bouwcampus werken we samen aan een veilige Nederlandse kust. Op 16 november was de derde bijeenkomst van de Dutch Coastline Challenge. Deelnemers en experts maakten samen een verrijkingsslag voor de initiatieven. 

 • Stroomversnelling Bruggen

  Stroomversnelling Bruggen

  De komende jaren zijn duizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging toe. Als er verkeerd wordt gehandeld, heeft dit grote gevolgen.

 • Nieuwe partner

  Nieuwe partner

  Pro6 managers is de nieuwe partner van stichting De Bouwcampus. Op 20 december ondertekenden Harry op ’t Ende (directeur Pro6 managers) en Laurens Schrijnen (directeur De Bouwcampus) de overeenkomst. 

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

 • donderdag, 25 januari 2018
  Wat draagt de bodem bij aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan en hoe maak je dat betaalbaar?
 • maandag, 29 januari 2018
  Inspirerend & agenderend: diner voor partners van De Bouwcampus.
 • dinsdag, 06 februari 2018
  Lancering van de marktvisie huisvesting politie en innovatie challenge
 • dinsdag, 13 maart 2018
  Brede bijeenkomst die in het teken staat van de evaluatie van het co-creatietraject Grip op de Maas.
 • donderdag, 15 maart 2018
  Werkconferentie, in samenwerking met Pels Rijcken, over duurzaamheid met juridisch perspectief als invalshoek

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.