Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Opschalen van innovatieve oplossingen die de ruimte in de ondergrond effectief benutten, toekomstvast en betaalbaar zijn en minimale overlast veroorzaken.

Straten in steden liggen nu al regelmatig open vanwege het beheer en onderhoud van de ondergrondse infrastructuur. Werkzaamheden voor riolering, kabels, leidingen en bestrating worden los van elkaar gerealiseerd zonder rekening te houden met het totaal aan wensen. Met ingrepen voor de energietransitie en klimaatverandering zullen binnensteden nog vaker openliggen. Er is een systeemsprong nodig om alle ambities te realiseren.

Nederland verspilt miljarden euro’s als we nu niet toekomstbestendig handelen. In de steden en in de ondergrond hangt alles met alles samen. We zoeken daarom naar een integrale oplossing voor de ondergrondse opgaven die minimale overlast bij aanleg, beheer en onderhoud geeft, die niet duurder uitpakt dan de huidige werkwijze en die toekomstbestendig is.

Maak ook impact in de bouw en werk mee aan deze opgave! 

Transitietussenstand 2019

OPSCHALEN VAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN DIE DE RUIMTE IN DE ONDERGROND EFFECTIEF BENUTTEN, TOEKOMSTVAST EN BETAALBAAR ZIJN EN MINIMALE OVERLAST VEROORZAKEN
Veel van de grote transities (klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, 5G, afval etc.) resulteren in extra beslag op de ondergrond. Omdat vooral sectoraal wordt gewerkt is er weinig aandacht voor de opeenstapeling van fysieke ingrepen in de ondergrond. Voor veel mensen is de fysieke drukte en het gebrek aan samenwerking en regie in de ondergrond dus een onbekend vraagstuk. Gebrek aan samenwerking en planning wordt een belemmering voor het realiseren van genoemde transities als niet op een nadere manier gewerkt gaat worden.

Klik hier voor het volledige jaaroverzicht van 2019.

Klik hier voor de opgave in vogelvlucht.
Doel, waarom, focus, ambitie over 5 jaar en de vraagstukken waar we de komende jaren aan werken.

Actuele vraagstukken

De oplossingen, lessen, inzichten en ervaringen zijn openbaar beschikbaar voor de hele sector.

 • Vol onder maaiveld

  Op zoek naar integrale oplossingen voor de stedelijke ondergrond

  Lees verder

Contactpersonen

  Harald Versteeg
  Harald
  Versteeg
  Wil Kovacs
  Wil
  Kovacs

Andere opgaven