Maatschappelijke opgaven


Breed gedragen onderwerpen

Om impact te kunnen bereiken met zichtbare uitkomsten voor vele partijen focust De Bouwcampus zich op drie maatschappelijke opgaven. Alledrie actuele onderwerpen die gedragen worden door meerdere vraageigenaren en waaraan de bouwsector in co-creatie wil werken.

FOCUS, VAART EN IMPACT
Deze grote maatschappelijke opgaven staan in De Bouwagenda beschreven. Door een meerjarig traject van innovatie, vernieuwing en kennisdeling op te zetten met diverse vraageigenaren kunnen we op deze opgaven vaart en impact creëren. Na een periode van twee jaar wordt bepaald of de opgaven voortgezet worden of dat andere opgaven prioriteit krijgen. 

Vervanging & renovatie infrastructuur

Vervanging & renovatie
infrastructuur

Versnellen van vernieuwing voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame infrastructuur.

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Verduurzaming
Gebouwen & Omgeving

Versnellen van transitie naar een CO2-neutrale en toekomstbestendige woon- en werkomgeving.

Herinrichting stedelijke ondergrond

Herinrichting
stedelijke ondergrond

Opschalen van innovatieve oplossingen die de ruimte in de ondergrond effectief benutten, toekomstvast en betaalbaar zijn en minimale overlast veroorzaken.