Geslaagde workshops over whitepaper

Geslaagde workshops over whitepaper

Zes workshops verdeeld over het land heeft mr. Louisa Engels van Croon Huith advocaten achter de rug. Deze workshops waren door De Bouwcampus op touw gezet rond de whitepaper de juridische (on)mogelijkheden van seriematige aanpak van de V&R-opgave. “Ik vond het vooral goed om te zien dat het onderwerp heel erg leeft en dat iedereen hier graag mee aan de slag wil,” blikt Louisa Engels op de serie terug. Louis Schouwstra, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Midden-Nederland was bij een van de workshops aanwezig: “De bijeenkomst bevestigt mij in het beeld dat we op de weg van portfolio-achtige raamcontracten verder moeten als Rijkswaterstaat.”

Eind vorig jaar presenteerde Croon Huith advocaten de whitepaper die op verzoek van De Bouwcampus was opgesteld. In de whitepaper zette Louisa Engels en haar collega’s mr. Rikkert Pilaar en mr. Mike Briaire de juridische mogelijkheden van een seriematige aanpak van de vervanging- en renovatieopgave in de infrastructuur op een rij. “Aanleiding voor deze exercitie was vooral het idee wegnemen dat het aanbestedingsrecht een belemmerende factor is om de V&R-opgave efficiënter aan te pakken. Dat kregen we tijdens eerdere bijeenkomsten namelijk regelmatig te horen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Zo van: leuk om vijf, tien of meer bruggen in één keer op de markt te zetten, maar dat mag zeker weer niet op grond van de aanbestedingsregels.”

Hoewel Engels dat van begin af aan al wist, is nu het een en ander op een rijtje gezet. “Het huidige aanbestedingsrecht vormt geen enkel beletsel. Je moet alleen wél vanaf het begin goed voor ogen hebben waarom je als opdrachtgever meerdere kunstwerken in één uitvraag wil samenvoegen. Je moet gedegen kunnen motiveren waarom je een seriematige aanpak kiest en welk gerechtvaardigd doel dat dient.”

Transitie

Tijdens de workshops kwam ze er dan ook achter dat het niet zozeer met de regels te maken heeft. “Sterker nog, helemaal niet. Die laten er zoals gezegd alle ruimte voor. Het heeft veel meer te maken met wat men gewend is. Het blijkt gewoon lastig om de organisatie mee te krijgen omdat het toch een transitie vergt en een omwenteling in de manier van denken. En anders en nieuw is natuurlijk ook een beetje eng en spannend.”

Elke workshop maakte duidelijk dat het onderwerp heel erg leeft. “Ook kwam telkens wel naar voren dat iedereen de worsteling herkent. En met worsteling”, verduidelijk zij, “bedoel ik wel graag willen, maar erachter komen dat het nog steeds niet goed van de grond komt.” Ka-Lung To, businesslijndirecteur Mobiliteit bij Antea Group Nederland, kan zich hier wel in vinden. “De workshop gaf een dieper inzicht wat de echte juridische kaders zijn. Dit inzicht is waardevol om uiteindelijk optimale samenwerkingen mogelijk te maken”, zegt hij. “Hierdoor zijn opdrachtgevers, ingenieursbureaus en aannemers beter in staat om samen succesvol de vervanging & renovatieopgave te realiseren.”

Zeer informatief

Arno Duijverman senior beleidsadviseur aanbesteden & contracteren bij Bouwend Nederland bestempelt de workshop als “zeer informatief.” Duijverman: “Ik vond het ook een zeer toegankelijke setting met veel ruimte voor vragen en discussie tijdens en na de presentatie. Ik vond het ook leuk om voorbeelden uit de praktijk te beluisteren.” Op de vraag wat hij na afloop mee naar huis heeft genomen zegt hij: “Wat ik heb meegenomen is dat aanbestedende diensten de ruimte die het aanbestedingsrecht biedt niet of onvoldoende benutten mede of misschien wel primair door de onbekendheid daarmee.”

Op weg

Voor Louis Schouwstra, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Midden-Nederland is het helder: “De bijeenkomst bevestigt mij in het beeld dat we op de weg van portfolio-achtige raamcontracten verder moeten als Rijkswaterstaat. De next step voor ons is: hoe bouwen we concreet in dit soort contracten uitdagende blijvende prikkels in op efficiency en innovatie. Om daarmee met een eerste portfolio te starten.” Het is voor Louisa een herkenbare reactie. “We hebben met de whitepaper concrete handvatten aangereikt en de bevestiging gegeven dat seriematig aanbesteden dus gewoon kan. Er hoeft hier niets aan in de weg te staan.”