Actueel

Continu in beweging

Ga naar het transitietraject waar jij interesse in hebt en bekijk daar de verslagen en data van bijeenkomsten waarbij je kunt aanhaken. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je krijgt een maandelijkse update. Volg daarnaast LinkedIn en Twitter en je krijgt het nieuws van De Bouwcampus direct op je tijdlijn.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en je krijgt een maandelijkse update in je mailbox. 

Agenda

 • 26 januari 2021

  Verkenningssessie Gebiedsgerichte Energietransitie

  De Bouwcampus is in gesprek geweest met een aantal organisaties die met een vergelijkbare opgave zitten: de gebiedsgerichte energietransitie. Om die reden gaat De Bouwcampus met een kleine groep hierover in gesprek. Het doel van de verkenningssessie is om elkaars opgave te begrijpen en te verkennen waar de gedeelde uitdagingen liggen. Is het interessant om krachten te bundelen en daarmee de transitie te versnellen? Vinden we elkaar in dezelfde uitdagingen?
 • 27 januari 2021

  Verkenningssessie functieneutraal vastgoed / toekomstgerichte werkplek

  De Bouwcampus organiseert een verkenningssessie waarin geïnventariseerd wordt welke opgaven spelen rondom de vraag naar en de functie van veel kantoorpanden en welke diverse technische en gedragsaanpassingen dit met zich meebrengt.
 • 28 januari 2021

  Zevende sessie brugdialogen

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. Tijdens de zevende Brugdialoog is het thema 'bouwlogistiek'.
 • 02 februari 2021

  Tweede bijeenkomst - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen. De Bouwcampus organiseert daarom bijeenkomsten om mee te denken over de samenwerkings- en marktbenaderingsstrategie.
 • 16 februari 2021

  Informatiesessie Stabiliteit - Hout in Utiliteitsbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Utiliteitsbouw. De derde informatiesessie gaat in op stabiliteit.
 • 23 februari 2021

  Verdiepingssessie Stabiliteit - Hout in Utiliteitsbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Utiliteitsbouw. In deze sessie gaan we dieper in op stabiliteit.
 • 25 februari 2021

  Achtste sessie brugdialogen

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen.
 • 02 maart 2021

  Eerste sessie - Tweeluik webinar ‘Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan’

  De Bouwcampus organiseert in samenwerking met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) een tweeluik webinar met als onderwerp: Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan. Tijdens de eerste sessie wordt ingegaan op de kenmerken van conceptueel en industrieel bouwen en de gevolgen hiervan voor corporaties en gemeenten.
 • 09 maart 2021

  Tweede sessie - Tweeluik webinar ‘Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan’

  De Bouwcampus organiseert in samenwerking met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) een tweeluik webinar met als onderwerp: Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan. Tijdens de tweede sessie wordt op een actieve manier onderzocht wat er nodig is om onderling met elkaar samen te werken en hoe we aan de slag kunnen gaan met conceptueel en industrieel bouwen.

  Verkenningssessie Gebiedsgerichte Energietransitie

  De Bouwcampus is in gesprek geweest met een aantal organisaties die met een vergelijkbare opgave zitten: de gebiedsgerichte energietransitie. Om die reden gaat De Bouwcampus met een kleine groep hierover in gesprek. Het doel van de verkenningssessie is om elkaars opgave te begrijpen en te verkennen waar de gedeelde uitdagingen liggen. Is het interessant om krachten te bundelen en daarmee de transitie te versnellen? Vinden we elkaar in dezelfde uitdagingen?

  De energietransitie. Organisaties die zoeken hoe mee te bewegen. Veel aspecten om te ontdekken en opnieuw te definiëren. De rol van jezelf ten opzichte van de omgeving. Zoeken naar het eigen deel ten opzichte van het geheel. Het korte ten opzichte van het lange termijn. Energietransitie ten opzichte van andere ruimtelijke opgaves. De technische aanpak ten opzichte van het aangaan van nieuwe relaties.

  Wanneer?

  Dinsdag 26 januari 10:00 - 12:30 uur (online)

  Interesse?

  Geen uitnodiging ontvangen, maar wel interesse? Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Verkenningssessie functieneutraal vastgoed / toekomstgerichte werkplek

  De vraag naar en de functie van veel kantoorpanden is aan verandering onderhevig. In de praktijk zien we steeds vaker de wens om een oud kantoorpand om te bouwen naar een woning. Daarnaast wordt de laatste jaren ook meer hybride gewerkt. Dit brengt diverse technische en gedragsaanpassingen met zich mee. Hoe ga je als organisatie hiermee om? Hoe kan je de gewenste veranderingen realiseren en wat betekent dit voor de huisvestingsvoorraad en de identiteit van de organisatie? Op 27 januari gaan we graag met meerdere professionals in gesprek over deze relevante, maar tevens complexe, vraagstukken. Wij zullen met elkaar inventariseren welke opgaven er spelen binnen de diverse organisaties, en of er eventuele mogelijkheden zijn om elkaar te ondersteunen bij de aanpak van deze opgaven door o.a. leerervaringen en leervragen te delen.

  Wanneer?

  Woensdag 27 januari 09:30 - 11:00 (online)

  Aanmelden

  Wil jij graag aanhaken, of heb je een leervraag om te delen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Zevende sessie brugdialogen

  De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

  De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang.

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen.

  Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

  Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. 

  Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). 

  Opzet brugdialogen

  Iedere laatste donderdag van de maand, 8.00-9.15 uur. 

  Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Deze keer is het thema: bouwlogistiek. 

  We starten met drie korte (een paar minuten) inleidingen door:

  • Siem van Merrienboer (TNO),
  • Johanneke Helmers (Gemeente Amsterdam) en
  • Marin Zegers (Gemeente Utrecht/Provincie Utrecht).

  Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
  Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

  Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

  Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

  • Donderdag 28 januari 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Tweede bijeenkomst - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen; Balgzandbrug, Buitenhuizerbrug, Stolperbasculebrug en Schagerbrug.  
   
  Het portfolioteam van Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland - Carel van Belois, Nick Könitzer, Bas Post, Tino van der Giessen en Marco Hofman - nodigt marktpartijen en kennisinstellingen uit om mee te denken over de samenwerkings- en marktbenaderingsstrategie in een serie van bijeenkomsten tussen december 2020 en maart 2021. 
   

  De eerste bijeenkomst stond in het teken van een toelichting op de portfolio van vier bruggen en enkele scenario’s qua samenwerking en marktbenadering.  Op 2 februari vindt er op de Virtuele Bouwcampus een tweede bijeenkomst plaats om de uitgewerkte scenario’s met de verschillende vraagstukken verder te verdiepen. Naar aanleiding van de oogst van de eerste twee bijeenkomsten en behoefte aan vervolgbijeenkomsten, worden in maart en april aanvullende bijeenkomsten georganiseerd. 

  Wanneer?

  Dinsdag 2 februari (online via De Virtuele Bouwcampus)

  • Sessie 1 08.30 - 10.00 uur
  • Sessie 2 10.30 - 12.00 uur

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Informatiesessie Stabiliteit - Hout in Utiliteitsbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Utiliteitsbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, vocht en stabiliteit. De derde informatiesessie gaat over stabiliteit.

  Wanneer?

  • Informatiesessie: dinsdag 16 februari 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)
  • Verdiepingssessie: dinsdag 23 februari 10:00 - 11:00 (online via de Virtuele Bouwcampus)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Verdiepingssessie Stabiliteit - Hout in Utiliteitsbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Utiliteitsbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, vocht en stabiliteit. In de verdiepingssessie gaan we verder met het onderwerp 'stabiliteit', zoals besproken in de informatiesessie op 16 februari. De deelnemers kunnen intensiever vragen stellen en eigen ervaringen delen. Ook de sprekers nemen hieraan deel. 

  Wanneer?

  Dinsdag 23 februari 10:00 - 11:00 (online via De Virtuele Bouwcampus)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Achtste sessie brugdialogen

  De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

  De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang.

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen.

  Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

  Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. 

  Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). 

  Opzet brugdialogen

  Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.15 uur. 

  Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Deze keer is het thema: samenwerking. 

  Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
  Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

  Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

  Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

  • Donderdag 25 februari 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Eerste sessie - Tweeluik webinar ‘Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan’

  Op 2 en 9 maart a.s. organiseert De Bouwcampus in samenwerking met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) een tweeluik webinar met als onderwerp: Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan.

  In deze tweeluik wordt middels een inspirerend programma ingegaan op de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten met betrekking tot conceptueel en industrieel bouwen. Conceptuele en industriële woningbouw wordt gezien als belangrijke oplossing voor het woningtekort in Nederland, maar om dit te realiseren is het van belang dat corporaties en gemeenten elkaar weten te vinden en onderling samenwerken.

  Tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 2 maart zal nader in worden gegaan op de kenmerken van conceptueel en industrieel bouwen en de gevolgen hiervan voor corporaties en gemeenten. Welke kansen ligger er en wat zijn kritische succesfactoren, zowel op de inhoud als op het proces en de relatie, van een samenwerking tussen beide partijen? Over deze en andere vragen zullen wij nader in gesprek gaan met Prof. Dr. Ir. Hans Wamelink en met onderzoekers Marjet Rutten en Wim Meijer. Het delen van praktijkervaringen staat hierin centraal.

  Het doel van de tweede sessie op dinsdag 9 maart is om op een actieve manier te onderzoeken wat er nodig is om onderling met elkaar samen te werken en hoe we daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met conceptueel en industrieel bouwen. De noodzaak is duidelijk; dus welke stappen kunnen we nu met elkaar zetten, en welke inzichten of tools zijn hiervoor van belang?

  Wanneer?

  Dinsdag 2 maart 09:15 – 11:30 (online)

  Lees hier meer over de tweede sessie op 9 maart.

  Aanmelden

  Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie over de bijeenkomsten, of meld je hier direct aan.

  Tweede sessie - Tweeluik webinar ‘Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan’

  Op 2 en 9 maart a.s. organiseert De Bouwcampus in samenwerking met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) een tweeluik webinar met als onderwerp: Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan.

  In deze tweeluik wordt middels een inspirerend programma ingegaan op de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten met betrekking tot conceptueel en industrieel bouwen. Conceptuele en industriële woningbouw wordt gezien als belangrijke oplossing voor het woningtekort in Nederland, maar om dit te realiseren is het van belang dat corporaties en gemeenten elkaar weten te vinden en onderling samenwerken.

  Tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 2 maart is nader ingegaan op de kenmerken van conceptueel en industrieel bouwen en de gevolgen hiervan voor corporaties en gemeenten. Welke kansen ligger er en wat zijn kritische succesfactoren, zowel op de inhoud als op het proces en de relatie, van een samenwerking tussen beide partijen? Over deze en andere vragen hebben we gesproken met Prof. Dr. Ir. Hans Wamelink en met onderzoekers Marjet Rutten en Wim Meijer. 

  Het doel van de tweede sessie op dinsdag 9 maart is om op een actieve manier te onderzoeken wat er nodig is om onderling met elkaar samen te werken en hoe we daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met conceptueel en industrieel bouwen. De noodzaak is duidelijk; dus welke stappen kunnen we nu met elkaar zetten, en welke inzichten of tools zijn hiervoor van belang?

  Wanneer?

  Dinsdag 9 maart 09:15 – 11:30 (online)

  Aanmelden

  Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie over de bijeenkomsten, of meld je hier direct aan.

  Highlights

  Wrap Up InfraTech 2021

  Hier lees je alle highlights van de vakbeurs.

  Voor het eerst in de geschiedenis vond InfraTech geheel in digitale vorm plaats. Geen volle gangpaden in de beurshallen of lange rijen voor de ingang, maar wel meer dan 4000 bezoekers op het digitale platform, gemiddeld 200 actieve kijkers per sessie en meer dan 1000 gemaakte online afspraken. Bezoekers en exposanten zijn tevreden.

  Lees alle highlights

  Maxime Verhagen, Juryvoorzitter InfraTech Innovatieprijs:

  “Laat De Bouwcampus en het BTIC de inzendingen verbinden en ondersteunen, dan maken we sprongen.”

  In aanloop naar de bekendmaking van de winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2021, op 13 januari jl, deelde juryvoorzitter Maxime Verhagen de mening van de jury ten aanzien van de kwaliteit van de inzendingen.

  Lees meer

  Winnaars InfraTech Innovatieprijs 2021

  Protekta, De Vries & van de Wiel en ASTRIN | Smart Infra

  De InfraTech Innovatieprijs 2021 kent drie categorieën: 'Product Innovatie’, 'Proces Innovatie’ en 'Vernieuwende Samenwerking’. De vakjury kon kiezen uit een record van 79 inzendingen. Negen kanshebbers - drie in iedere categorie - kregen een nominatie. Zij hebben op 11 december hun innovaties voor de voltallige jury gepitcht via een digitale bijeenkomst. Na discussies en vragenrondes, heeft de jury voor drie winnaars gekozen. 

  Lees meer over de winnaars

  Nynke Sijtsma over hoe impact vergroot kan worden

  Directeur De Bouwcampus over InfraTech Innovatieprijs 2021

  Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus, blikt terug op het proces van de InfraTech Innovatieprijs 2021 en de kwaliteit van de inzendingen. 

  Lees meer

  De Bouwcampus in Beeld

  We presenteren je hierbij "De Bouwcampus in Beeld 2020-2021”.

  Met verhalen, ervaringen, quotes en een video-interview nemen we je mee in de resultaten van de trajecten van het afgelopen jaar. En geven wij inzicht in het werk van De Bouwcampus voor de komende periode. Enerzijds om je op de hoogte te brengen, anderzijds en vooral om je uit te nodigen mee te doen.

  DE BOUWCAMPUS IN BEELD

  De Bouwcampus tekent mee aan City Deal circulair en conceptueel bouwen

  We gaan van de bouwsector een drijvende kracht maken voor de circulaire economie. Dat is de ambitie van de partners in de City Deal. We gaan samen aan de slag met verschillende bouwsystemen, waarbij demontabel en biobased bouwen centraal staan. Met als doel in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is. De Bouwcampus is mede ondertekenaar en zal zich binnen de City Deal inspannen om kennis, expertise en ervaringen op het gebied van conceptueel bouwen te delen. Het belang van de City Deal is toegelicht in een korte video.

  BEKIJK VIDEO

  logo De Bouwcampus blauw vierkant met een b en c opgesplitst door een diagonale streep

  Blijf op de hoogte

  Om geïnteresseerden op de hoogte te houden over de voortgang van onze opgaven en trajecten versturen wij maandelijks een nieuwsbrief. Hierin vind je alle updates, bijeenkomsten die op de agenda staan, terugblikken op eerdere sessies en andere interessante informatie. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je krijgt een maandelijkse update in je mailbox. 

  Nog benieuwd naar het nieuws van afgelopen maanden? Lees hier de nieuwsbrieven van januaridecember en november.

  INSCHRIJVEN

  screenshot video interview met Geert-Jan van Oosterhout met afspeelknop eroverheen

  Maak kennis met transitiemedewerker Geert-Jan van Oosterhout

  "Voor mij is de uitdaging om het portfolio-denken naar volwassenheid te brengen."

  Bekijk de video waarin Geert-Jan meer vertelt over zichzelf, de vervangings- en renovatieopgave en over het werk van De Bouwcampus. 

  Meer weten of interesse om ook aan de slag te gaan als transitiemedewerker? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  BEKIJK VIDEO

  flatlay van een clipboard met papier, een rekenmachine, een witte en gele helm en twee paar handen met een pen en een telefoon

  Bekijk de Geest uit de Fles BOUWtalks

  Samen met Jonge Geesten® heeft De Bouwcampus 'Geest uit de fles BOUWtalks' georganiseerd. Met verschillende generaties en geïnteresseerden binnen en buiten de bouwsector is van gedachten gewisseld over wat de coronacrisis betekent voor de bouw. Host Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus, deed de introductie waarna een gastspreker zijn of haar visie gaf. Bekijk hier alle plaatsgevonden BOUWtalks terug en bekijk de agenda voor talks die gepland staan.

  Lees meer
  corporte campagnebeeld van De Bouwcampus met diagonale strepen in verschillende maten en kleuren met een blauwdruk tekening eroverheen

  Nieuwe look & feel

  Zoals je kunt zien heeft De Bouwcampus zichzelf in een nieuw jasje gestoken. Deze past beter bij het werk dat wij als stichting doen: transities aanjagen om de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld te vergroten. Ons kantoor blijft gevestigd op de ‘Werkplaats van vernieuwing’ in Delft waar meerdere organisaties innovaties in de bouw stimuleren. Het ‘Aanjagen van transities’ krijgt nu alleen meer lading. Klik door de gloednieuwe website voor meer informatie en sluit aan bij een van onze transitietrajecten!

  screenshot Virtuele Bouwcampus met slideshow portfolio bruggen in beeld en twee mannen op webcam ernaast

  Onze eigen virtuele Bouwcampus

  Sinds mei 2020 hebben wij onze eigen Virtuele Bouwcampus waarin we al meerdere werksessies hebben gehouden. Inhoudelijk samenwerken staat hierbij centraal. Alle deelnemers krijgen een Avatar (foto en naam) en zitten gezamenlijk rond een canvas. Daarop worden presentaties gegeven, is de spreker zichtbaar via webcam of kunnen deelnemers hun mening geven met post-its, stickers en enquêtes. De microfoon wordt doorgegeven voor toelichtingen en in break-out rooms worden in kleinere groepjes discussies gevoerd. Een mooie online tool waar we zeker veel gebruik van blijven maken!

  Geest uit de Fles BOUWtalks

  Jonge Geesten® en De Bouwcampus organiseren 'Geest uit de fles BOUWtalks'

  Met verschillende generaties en geïnteresseerden binnen en buiten de bouwsector is van gedachten gewisseld over wat de coronacrisis betekent voor de bouw. Host Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus, deed de introductie waarna een gastspreker zijn of haar visie gaf. Bekijk hier de BOUWtalks terug en bekijk de agenda voor komende BOUWtalks.

  1 december

  Theo Winter

  Lid Raad van Bestuur en verantwoordelijke voor de infradivisie bij Dura Vermeer

  3 november

  Prof. dr. ir. Wim Leendertse

  Bijzonder Hoogleraar Management in Infrastructuurontwikkeling Rijksuniversiteit Groningen
  en Strategisch Adviseur Rijkswaterstaat

  25 juni

  Michèle Blom

  Directeur Generaal Rijkswaterstaat

  18 juni

  Ass. Prof. Lisanne Havinga Msc. PhD

  11 juni

  Lindy Molenkamp

  4 juni

  Marjet Rutten & Pim van Wylick

  Waarom parametrisch ontwerpen de bouw verandert
  Parametrisch ontwerpen is een ontwerpproces waarbij op basis van data en relaties tussen onderdelen een ontwerp wordt gegenereerd. Het gaat om het leggen van relaties.

  Marjet en Pim gingen in op de kansen die “Parametrisch ontwerpen” ons biedt als het gaat om de transitie in de bouwsector. Niet alleen als het gaat om minder faalkosten en materiaalgebruik, maar ook nog meer uitdagende ontwerpen en meer klantwaarde.

  26 mei

  Prof.dr.ing. Elphi Nelissen

  19 mei

  Prof.dr.ing. Leentje Volker

  Voortbouwen op C-saamhorigheid
  De bouw staat niet bekend om haar innovatieve karakter. Mijn voorganger Professor Joop Halman aan de Universiteit Twente definieerde 4 P’s die nodig zouden zijn om vanuit dit perspectief vooruitgang te kunnen boeken: Productdifferentiatie, Projectoverstijgend investeren, Projectoverstijgende partnerships en Projectoverstijgend aanbesteden.

  In mijn oratie op 21 november j.l. heb ik het ecosysteem naar voren gebracht als concept dat aan al deze 4 P’s voldoet. Een ecosysteem bestaat uit een set van actoren met verschillende multilaterale, niet-generieke complementariteiten die worden geordineerd door verschillende rollen met vergelijkbare regels. Omdat middelen stromen door actor-tot-actor verbindingen zijn sociale processen in ecosystemen van groot belang.

  Vanwege de complementariteit van de verschillende partijen in een ecosysteem is het van groot belang om je goed te realiseren door welke waarden partijen worden gedreven. Ik ben de afgelopen maanden onder de indruk geraakt van de saamhorigheid en gezamenlijkheid waarmee als maatschappij in deze Corona periode voor elkaar gezorgd hebben. Als we deze waarden zouden weten te behouden als Corona geïntegreerd onderdeel is geworden van onze samenleving, zie ik een circulaire, digitale en geïndustrialiseerde bouw zo voor me…..

  15 mei

  Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk

  Anchoring innovation and new work behavior of projects in mother organizations.
  This theme is relevant to the construction sector because we regularly see innovative projects but they die a soft death and also the central topic of our most recent topic; transition to circular construction economy. The speech will be in English and for the enthusiastics will get a paper Digging for Change. Change and Resistance in Inter-Organizational Projects in the Utilities Sector. Marrewijk, A.H. (2018). Project Management Journal, 49(3), 34-45

  12 mei

  Boudewijn Revis

  Wethouder gemeente Den Haag

  7 mei

  Jacolien Eijer

  Directeur Koninklijke NLingenieurs

  Corona als reset-knop
  Voordat de Corona-crisis uit brak werd er in de bouw al veel gesproken over een nieuwe manier van bouwen. Vanuit de ingenieursbranche, die Jacolien Eijer als directeur van Koninklijke NLingenieurs vertegenwoordigd, kwam almaar luider de roep om ècht circulair te bouwen. Ingenieursbureaus hebben circulaire ontwerpprincipes ontwikkeld, sluiten steeds meer aan bij de waarden van de natuur en de kenmerken van een ecosysteem. Het vak van ontwerpen gaat steeds meer over waarde-optimalisatie en life cycles in plaats van risico- en kostenreductie.

  30 april

  Prof.dr.ing. Andy van den Dobbelsteen

  De noodzaak, potenties en kansen van de duurzame uitdagingen in de bouw
  Door de coronacrisis lijkt die andere, veel langdurigere crisis even vergeten, maar hij is niet minder urgent geworden: de klimaatcrisis en de eraan gekoppelde energietransitie en circulaire economie. In de bouwwereld liggen de uitdagingen voor het opraken, maar dat geldt ook voor de unieke kansen en toegevoegde waarden die een overgang naar een duurzame gebouwde omgeving biedt. In zijn lezing gaat Andy van den Dobbelsteen in op de noodzaak, potenties en kansen van de duurzame uitdagingen in de bouw.

  Winnaars InfraTech Innovatieprijs 2021

  Protekta, De Vries & van de Wiel en ASTRIN | Smart Infra

  De InfraTech Innovatieprijs 2021 kent drie categorieën: 'Product Innovatie’, 'Proces Innovatie’ en 'Vernieuwende Samenwerking’. De vakjury kon kiezen uit een record van 79 inzendingen. Negen kanshebbers - drie in iedere categorie - kregen een nominatie. Zij hebben op 11 december hun innovaties voor de voltallige jury gepitcht via een digitale bijeenkomst. Na discussies en vragenrondes, heeft de jury voor drie winnaars gekozen. 

  afbeelding uitreiking innovatieprijzen

  De door Protekta ontwikkelde Product Innovatie ‘koppelen van houten palen’, het specialistisch wasproces voor de reiniging van PFAS-verontreinigde grond van De Vries & van de Wiel (Proces Innovatie) en Smart Infra Technicus van ASTRIN | Smart Infra (Vernieuwende Samenwerking) pakten het erepodium van de InfraTech Innovatieprijzen 2021.

  De Cobouw Publieksprijs werd gewonnen door Ploegam die met elektrisch aangedreven graafmachines hoge ogen scoorde bij het publiek.

  Showcases die De Bouwcampus kan verbinden & ondersteunen

  Koninklijke Bouwend Nederland-voorman en juryvoorzitter Maxime Verhagen: “De opbrengst van de InfraTech Innovatieprijs 2021 levert aantrekkelijke 'showcases’ die benut kunnen worden in publicaties. Het zijn toonbeelden van de innovatiekracht en samenwerking in de infrasector. Ik ben daar trots op. Het zou goed zijn als De Bouwcampus en het BTIC helpen om die inzendingen te verbinden en te ondersteunen. Dan maken we geen stapjes, maar grote sprongen met elkaar.”

  Lees hier wat Maxime Verhagen nog meer te zeggen had over de kwaliteit van de inzendingen.

  afbeelding jurylid maxime verhagen

  Product Innovatie

  In de categorie Product Innovatie gaat de InfraTech Innovatieprijs 2021 naar Protekta met de innovatie ‘koppelen van houten palen’, voor een duurzame toekomst voor de waterbouw. Veel meerpalen, bruggen, remmingwerken, steigers en sluisdeuren zijn gemaakt van tropisch hardhout, wat veruit het minst belastend voor het milieu vergeleken met materialen als composiet, beton of staal. Het nadeel van hout is dat men vast zit aan de maximale lengte van de boom, daarnaast zijn langere lengtes vaak erg kostbaar en moeilijk te verkrijgen. Daarom heeft Protekta een innovatieve methode ontwikkeld om houten palen te koppelen. Bestaande of nieuwe palen kunnen gekoppeld worden om grotere lengtes te bereiken. Het koppelen doen zij met gebruik van glasvezel wapening en een speciaal ontwikkelde hars die geschikt is voor zowel boven als onder water.

  Volgens Lucie Roep, adviseur civiele kunstwerken bij Protekta, kan door de nieuwe werkwijze enorm bespaard worden op tropisch hardhout. "Niet voor niets noemen we ons project 'Vergeten Hout’. In Nederland staan duizenden oude palen in het water die we kunnen hergebruiken.”

  afbeelding innovatieprijs product innovatie

  Proces Innovatie

  In de categorie Proces Innovatie is de winnaar De Vries & van de Wiel (DVW) met een specialistisch wasproces voor de reiniging van PFAS-verontreinigde grond. Deze innovatieve techniek is een hybride versie van de klassieke nat extractieve reiniging, dat zich naast fractiescheiding richt op het doorgedreven wassen van de grind- en zandfractie en het continu zuiveren van het waswater. Met behulp van deze techniek wordt PFAS-verontreinigde grond gereinigd tot secundaire grondstoffen. Het proces draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Ook verdwijnen de giftige en moeilijk afbreekbare PFAS-moleculen definitief uit het milieu.

  Pieter van der Mussele, bedrijfsleider Milieutechniek de Vries & van de Wiel, denkt dat de Nederlandse bagger- en infrasector veel baat gaat hebben bij de vinding, waar meer dan vijf jaar aan is gewerkt: “Al helpt een door de overheid vastgestelde drempelwaarde voor vervuilde grond ook nog steeds.”

  afbeelding innovatieprijs proces innovatie

  Vernieuwende Samenwerking

  In de categorie Vernieuwende Samenwerking ging de prijs naar ASTRIN | Smart Infra met Smart Infra Technicus. Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en opdrachtgevers realiseren zij de Smart Infra Academy; ze brengen de meest actuele Smart Infra technieken bijeen in een Test- en Innovatielab, realiseren een doorlopende leerlijn door specifieke MBO- en HBO-opleidingen te ontwikkelen en zorgen samen voor erkenning van het beroep van de toekomst: Smart Infra Technicus.

  Gertjan Eg, directeur ASTRIN | Smart Infra, liet na de prijsuitreiking weten trots te zijn en snel werk te maken van het opstarten van de opleiding tot Smart Infra Technicus. "We hopen komend najaar al te beginnen."

  afbeelding innovatieprijs vernieuwende samenwerking

  De prijzen werden uitgereikt door Maxime Verhagen en Tjeerd Roozendaal, Hoofdingenieur-directeur Programma’s Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat, vanuit Studio Ahoy in Rotterdam Ahoy. De winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2021 ontvangen een InfraTech promotiepakket ter waarde van € 2.500,-.

  Vakjury

  Cobouw Publieksprijs

  Lezers van vakblad Cobouw konden stemmen op een van de 79 inzendingen. Eric Verweij, hoofdredacteur Cobouw, maakte via een liveverbinding met de studio de winnaar bekend: Ploegam B.V.. Het bedrijf ontwikkelde drie volledig elektrisch aangedreven graafmachines met verwisselbare accu's. Ploegam directeur Martin Egas vertelde na de prijsuitreiking dat er al veel belangstelling voor het elektrisch materieel is: "Al blijft het grootste struikelblok nog geld. Deze machines zijn nu nog drie keer zo duur dan diesel-aangedreven varianten.” 

  afbeelding cobouw publieksprijs

  (Bron: www.infratech.nl) | Alle inzendingen zijn terug te vinden op www.infratech.nl

  Maxime Verhagen, Juryvoorzitter InfraTech Innovatieprijs:

  “Laat De Bouwcampus en het BTIC de inzendingen verbinden en ondersteunen, dan maken we sprongen.”

  In aanloop naar de bekendmaking van de winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2021, op 13 januari jl, deelde juryvoorzitter Maxime Verhagen de mening van de jury ten aanzien van de kwaliteit van de inzendingen: “Die was heel hoog. De jury heeft 79 films gekeken, toelichtingen gelezen en gediscussieerd met elkaar. Daarna hebben we 9 hoogwaardige pitches van de genomineerden gezien en nabesproken. De inzendingen waar bovendien heel divers en hadden innovatieve oplossingen voor onder meer emissievrij bouwen, ecologisch verantwoord onderhoud, vermindering grondstoffenverbruik, digitalisering bouwproces, innovatieve installatietechnieken, nieuwe opleidingen. Als je bedenkt dat de stikstofproblematiek voor de infrasector een groot probleem vormt voor het verkrijgen van vergunningen, is het heel vernieuwend dat juist op dat terrein veel innovaties zijn ingediend; emissievrij materiaal, grote batterijen op bouwplaatsen, emissievrije bouwprocessen.”

  Ook over de wijze waarop de innovaties tot stand komen, kreeg bijzondere aandacht van Verhagen: “Veel van de inzendingen hadden een coalition of the willing gevormd om samen stappen te zetten. Dat is positief, want juist door deze open manier van innovatie en samenwerking betrek je de hele sector! Het zou goed zijn als De Bouwcampus en het BTIC helpen om die inzendingen te verbinden en te ondersteunen. Dan maken we geen stapjes, maar grote sprongen met elkaar.”

  Lees hier het volledige artikel over de winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2021.

  Nynke Sijtsma over hoe impact vergroot kan worden

  Directeur De Bouwcampus over InfraTech Innovatieprijs 2021

  Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus, blikt terug op het proces van de InfraTech Innovatieprijs 2021 en de kwaliteit van de inzendingen.

  “Het ‘voorscreenteam’, waar ik deel van uitmaakte, heeft 79 inzendingen beoordeeld op een schaal van 1 tot 5, aan de hand van criteria als originaliteit, toegevoegde waarde en de mate van schaalbaarheid. Vooral dat laatste is in lijn met de doelstelling van De Bouwcampus: opschalen 

  Ik vind het mooi om te zien dat er steeds meer partijen zijn die niet op anderen wachten, maar het initiatief nemen om verder te komen, hun nek uitsteken, met de eventuele risico’s. Uit de inzendingen kan ik opmaken dat partijen bereid zijn kennis te delen om met de bouwsector een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan.  

  Dit jaar hebben we voor de Innovatieprijs 2021 mooie voorbeelden voorbij zien komen om tot opschaling en versnelling te komen: getuige bijvoorbeeld het toenemend aantal innovaties dat gezamenlijk door marktpartijen en opdrachtgevers is ingediend en waarbij de opdrachtgever nadrukkelijk als launching customer optreedt.   

  Wat ik wel wil meegeven: “Veel van de energie die in innovaties wordt gestoken zou nóg meer impact hebben als partijen (markt, overheid en kennisinstellingen) elkaar weten te vinden en hun krachten bundelen. De Bouwcampus biedt hierin ondersteuning zodat we met elkaar kunnen versnellen en opschalen.” 

  Wrap up InfraTech 2021

  Hier lees je alle highlights van de vakbeurs

  Voor het eerst in de geschiedenis vond InfraTech geheel in digitale vorm plaats. Geen volle gangpaden in de beurshallen of lange rijen voor de ingang, maar wel meer dan 4000 bezoekers op het digitale platform, gemiddeld 200 actieve kijkers per sessie en meer dan 1000 gemaakte online afspraken. Bezoekers en exposanten zijn tevreden.

  Dag 1: Infra

  Dag 1 van InfraTech stond geheel in het teken van het thema Infra. Deelnemers konden 18 sessies volgen en tijdens de lunch organiseerde De Bouwcampus een speednetworksessie onder leiding van transitie-expert Maurice van Rooijen.

  Openingssessie

  Tijdens de openingssessie werd de visie op Move Forward gedeeld. Volgens Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, biedt Covid-19 kansen voor de Nederlandse Infrastructuur: "Met werk aan infra kunnen we ons prima uit de deze crisis investeren. Alleen voor onderhoud hebben we 1,4 miljard euro extra nodig. Komt dat geld er niet dan heeft dat consequenties. We zullen dan bijvoorbeeld de snelheid op wegen moeten beperken of het aantal rijstroken naar beneden bijstellen."

  Drukbezochte sessie: De Watertafel: 7 jaar Duurzaam GWW bij de waterschappen

  Tijdens Infratech 2021 gingen de waterschappen iedere dag in gesprek aan De Watertafel. Op dag 1 was dit de drukstbezochte sessie. Meinke Schouten, beleidsmedewerker circulaire economie Unie van Waterschappen, kaart aan dat veiligheid een belangrijker criterium lijkt dan duurzaamheid in aanbestedingen. "We vinden het normaal dat we op het gebied van veiligheid geen concessies doen. Wat mij betreft geldt dat ook voor duurzaamheid. Ook dat heeft consequenties voor het welzijn van mens en milieu."

  Doen, herhalen & versnellen met De Bouwcampus

  Tijdens de lunch organiseerde De Bouwcampus een speednetworksessie met als onderwerp ‘Doen, herhalen & versnellen’.

  Dag 2: Water & riolering

  Op dag 2 stond het thema Water & riolering centraal. De winnaars van de InfraTech Innovatieprijs, Cobouw Publieksprijs en de Trainee Case werden bekend gemaakt.

  Winnaars InfraTech Innovatieprijs

  De InfraTech Innovatieprijs 2021 kent drie categorieën: ‘Product Innovatie’, ‘Proces Innovatie’ en ‘Vernieuwende Samenwerking’. De vakjury kon kiezen uit een record van 79 inzendingen. Negen kanshebbers kregen een nominatie, waaronder de ‘SBIR Circulaire Viaducten’, een samenwerking van Rijkswaterstaat en De Bouwcampus. Uiteindelijk hebben drie deelnemers de Innovatieprijs in ontvangst mogen nemen:

   
    Product Innovatie
    Protekta | Koppelen houten palen

    Proces Innovatie 
    de Vries & van de Wiel | Reiniging van PFAS-verontreinigde     
    gronden

    Vernieuwende Samenwerking
    ASTRIN | Smart Infra met Smart Infra Technicus

  Lees hier het volledige artikel over de InfraTech Innovatieprijs 2021.

  Lees hier hoe het voorscreenteam te werk ging en wat Nynke Sijtsma, directeur De Bouwcampus, de markt mee wil geven.

  Lees hier welke rol De Bouwcampus volgens juryvoorzitter Maxime Verhagen kan innemen in het verder brengen van de ingezonden innovaties.

  Cobouw Publieksprijs

  Lezers van vakblad Cobouw konden stemmen op een van de 79 inzendingen. Eric Verweij, hoofdredacteur Cobouw, maakte via een liveverbinding met de studio de winnaar bekend: Ploegam B.V. met hun innovatie: 'Emissieloos (zwaar) grondverzet materiaal'. Het bedrijf ontwikkelde drie volledig elektrisch aangedreven graafmachines met verwisselbare accu's. De bezoekers waren zeer enthousiast over de innovatie van Ploegam. Het bedrijf won met ruime meerderheid de prijs.

  Winnaar Trainee Case

  Tijdens de Trainee Case hebben trainees van verschillende organisaties meegedacht over een complexe casus in het thema: de stad van de toekomst. De trainees werden opgedeeld in groepjes en uitgedaagd om oplossingen te creëren voor een van de volgende vijf trends: Digitale Infra, Vervanging & Renovatie, Human Capital, Klimaat & Verduurzaming of Logistiek & Mobiliteit. De inzending ‘Festival voor jouw buurt, door jouw buurt!’ - een plek voor verduurzaming voor jong en oud met blijvende effecten -, werd door de jury als winnaar uitgeroepen.

  Drukbezochte sessie: De innovatiewaan van de dag

  Tijdens de sessie 'De innovatiewaan van de dag’, verzorgd door Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam & Jonge Geesten, werd ingegaan op de tegenstelling tussen alsmaar willen innoveren en de noodzaak tot doelmatig onderhoud. Twee Amerikaanse professoren, Lee Vinsel en Howard L. Russell, auteurs van 'The Innovation Delusion’ legden uit waar de verwaarlozing van onderhoud vandaan komt: onze collectieve obsessie door 'innovatie’, het verlangen naar steeds maar weer nieuwe spullen en de neiging om dat wat nu gebeurt voorrang te geven boven dat wat in de (verre) toekomst ligt. Kijk hier de hele sessie terug.

  Dag 3: Infra & innovatie

  Het thema van dag 3 was Infra & innovatie, met de nadruk op ‘Implementeren en doen’. Pieter Litjens, Algemeen Directeur bij CROW, zegt hierover:  "Er wordt veel gepraat over innoveren en nieuwe dingen die bedacht moeten worden, maar wat bestuurders te weinig zien is dat er aan de lopende band innovaties plaatsvinden. Bestuurders moeten ook vertrouwen op vakmanschap en het risico durven te nemen om innovaties daadwerkelijk toe te passen in grote projecten.”

  Portfolioaanpak Bruggen

  Tijdens de sessie ‘Portfolioaanpak Bruggen’, georganiseerd door De Bouwcampus, is op zoek gegaan naar goede uitgangspunten voor een portfolioaanpak. Nathalie van Dalen, transitiemanager V&R bij De Bouwcampus, zegt het volgende over de sessie: “In de sessie is gesproken over het principe ‘Lange termijn partnerschappen’ en hoe met houding en gedrag hier invulling aan kan worden gegeven. We hebben we meer zicht gekregen op concrete punten die opgepakt kunnen worden om langetermijn partnerschappen binnen de portfolioaanpak tot een succes te maken. Volgens deelnemers valt op het gebied van ‘communicatie en openheid’ de meeste winst te behalen. Hier gaan wij in de komende maanden o.a. mee aan de slag tijdens verschillende sessies rondom vraagstukken binnen de portfolioaanpak bruggen."

  De Watertafel: Emissieloos bouwen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het kan!

  De Watertafel van dag 3 stond in het teken van de transitie naar een emissieloze bouwplaats. Dat kan alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers worden opgepakt. Aan tafel zaten Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, en Edwin Lokkerbol, kwartiermaker emissieloos bouwen bij de Bouwcampus. Het is belangrijk om perspectief te bieden om de transitie naar een emissieloze bouwplaats vorm te kunnen geven, stelt Edwin Lokkerbol. "Wat ik leuk vind is dat het Hoogwaterbeschermingsprogramma mogelijkheid en perspectief biedt. Ze erkennen dat ze nog niet precies weten wat er allemaal emissieloos mogelijk is, maar stimuleren de markt om op zoek te gaan naar manieren om het mogelijk te maken. En dat zien we ook gebeuren in diverse vormen. We zien dat er versneld emissieloos materieel ontwikkeld wordt. Bouwers investeren zelf in materieel, veel hybride, veel met stekkers. In twee jaar tijd is door perspectief te bieden aan marktpartijen ontzettend veel gebeurd."

  Kennissessies CROW

  CROW organiseerde niet één maar twee inspirerende sessies op de derde dag van de online vakbeurs. Tijdens de goedbezochte Masterclass Aanbesteden 'Twee fasen contracteren' werd gesproken over twee fasen contracten, waarbij de opdrachtgever en de aannemer eerst samen aan de ontwerpfase werken. In de sessie 'Platform Bruggen' kondigde CROW de oprichting van Platform Bruggen aan, met als doel het delen en borgen van kennis en samen innovaties versnellen die bijdragen om de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave met de beschikbare middelen efficiënter en effectiever tot een succes te maken.

  De circulaire stad

  De sessie 'De circulaire stad' van Gemeente Rotterdam ging in op de grote vervangings- en renovatie opgave van bruggen in Nederland. Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat (AMROR) dachten samen met verschillende experts na over de uitdagingen en oplossingen die hierbij komen kijken. Mozafar Said, Assetmanager bij de Gemeente Rotterdam zegt hierover: "Aan de kant van de opdrachtgevers is een slag te maken. Het proces voor aanbestedingen moet makkelijker worden. Hoe zorgen we ervoor dat het productie- en realisatieproces makkelijker wordt gemaakt, zodat circulair bouwen gerealiseerd kan worden?"

  Dag 4: Openbare ruimte & mobiliteit

  De 4e en laatste dag van InfraTech 2021 had als thema: Openbare ruimte & mobiliteit. Ook op deze dag waren diverse sessies bij te wonen en werd speciale aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van Rotterdam Ahoy.

  Dagopening & Rotterdam Ahoy 50 jaar

  De laatste dag van InfraTech 2021 werd geopend door Hermineke van Bockxmeer, Concerndirecteur Stadsontwikkeling bij Gemeente Rotterdam, en Jolanda Jansen, Algemeen Directeur Rotterdam Ahoy. Tijdens de opening werd het jubileumlogo onthuld.

  Volledig digitaal InfraTech krijgt hoge waardering

  InfraTech 2021 trok meer dan 4000 bezoekers naar het digitale platform. Met 71 online kennissessies die gemiddeld 200 actieve kijkers trokken en meer dan 1000 gemaakte online afspraken bewees InfraTech dat het nog steeds het grootste en belangrijkste kennisplatform van de infrabranche is. Bezoekers en exposanten spraken hun waardering uit over het digitale alternatief voor de fysieke beurs.

  (Bron: www.infratech.nl)

  Transitietraject Circulair Grondstoffencluster afgerond

  Op naar nieuwe circulaire stappen in 2021…

  Het opzetten van een circulair grondstoffencluster is een toekomstperspectief dat in 2020 via groepsdialogen tussen markt, overheid en kennisinstellingen is onderzocht. Het cluster kan fungeren als een nieuw economisch, industrieel ecosysteem van een aantal samenwerkende bedrijven met daarin in ieder geval HMC4+ bedrijven zoals beton- en asfaltcentrales en afvalverwerking. 

  De voorlopig laatste bijeenkomst op 26 november heeft veel inzichten gegeven voor de volgende stappen richting realisatie. Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier. Pagina 6 geeft overzicht van de uitdagingen die er zijn in de realisatiefase en hoe, zoals de groep van deelnemers aangaf, die te overkomen zijn. Een goede basis om nu door te gaan pakken!

  Het eindverslag van het gehele traject is hier te vinden.

  Hoe nu verder?

  Tijdens de bijeenkomst kwam het geluid sterk naar voren dat het belangrijk is om een procescoördinator aan te wijzen voor de volgende fase. Op dit moment zijn we samen met de Verstedelijkingsalliantie aan het kijken naar een nieuwe kartrekker van het traject. Deze coördinator zal het traject van De Bouwcampus overpakken. Zodra hier duidelijker over gecommuniceerd kan worden, zal dat gebeuren.

  Om elkaar gemakkelijk (online) te vinden, is een LinkedIn Groep gestart. Word je ook lid? Dit is ook de uitnodiging om elkaar te blijven opzoeken na de bijeenkomsten reeks