Actueel

Continu in beweging

Ga naar het transitietraject waar jij interesse in hebt en bekijk daar de verslagen en data van bijeenkomsten waarbij je kunt aanhaken. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je krijgt een maandelijkse update. Volg daarnaast LinkedIn en Twitter en je krijgt het nieuws van De Bouwcampus direct op je tijdlijn.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en je krijgt een maandelijkse update in je mailbox. 

Agenda

 • 29 oktober 2020

  Vijfde sessie brugdialogen

  De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn.
 • 03 november 2020

  Verdiepingssessie Brandveiligheid - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. In deze sessie gaan we dieper in op brandveiligheid bij toepassing van hout in utiliteitsbouw.
 • 03 november 2020

  Geest uit de fles BOUWtalks

  Tijdens de Geest uit de fles BOUWtalks laten wij ons inspireren door verschillende visies die er in de sector zijn. Daarna kun je In dialoog met haar of hem. Op dinsdag 3 november is Prof. dr. ir. Wim Leendertse gastspreker. Wim zal het gaan hebben over adaptiviteit (zeer actueel) en de rol van innovatie en innovatief vermogen daarin.
 • 24 november 2020

  Informatiesessie Akoestiek - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. De tweede informatiesessie gaat in op akoestiek.
 • 26 november 2020

  Derde bijeenkomst: Verrijken Ontwikkelstrategie - Circulair Grondstoffencluster

  De Bouwcampus onderzoekt, in samenwerking met de Verstedelijkingsalliantie, het draagvlak en het toekomstperspectief van een circulair grondstoffencluster. Op donderdag 26 november vindt, na twee bijeenkomsten eerder dit jaar, de derde bijeenkomst 'Verrijken Ontwikkelstrategie' plaats.
 • 01 december 2020

  Verdiepingssessie Akoestiek - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. In deze sessie gaan we dieper in op akoestiek.
 • 12 januari 2021

  Informatiesessie Vocht - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. De derde informatiesessie gaat in op vocht.
 • 19 januari 2021

  Verdiepingssessie Vocht - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. In deze sessie gaan we dieper in op vocht.
 • 16 februari 2021

  Informatiesessie Stabiliteit - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. De vierde informatiesessie gaat in op stabiliteit.
 • 23 februari 2021

  Verdiepingssessie Stabiliteit - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. In deze sessie gaan we dieper in op stabiliteit.

  Vijfde sessie brugdialogen

  De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

  De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang.

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen.

  Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

  Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. 

  Klik hier om je als deelnemer aan te melden. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). Je kunt je aanmelden voor een of meerdere sessies.

  Opzet brugdialogen

  Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.00 uur. 

  Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Deze keer is het thema: areaal informatie. Dit doen we door een gesprek tussen enkele specialisten en ervaringsdeskundigen te faciliteren. We starten deze keer met vier korte (een paar minuten) inleidingen door:

  • Harro Verhoeven (CROW),
  • Maaike Beerepoot (RWS, programma AIR-BIM),
  • Joost Merema (Gemeente Amsterdam, projectleider Oranje Loper) en
  • Tim Sluijter (Dura Vermeer).

  Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
  Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

  Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

  Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

  Ben je een keer verhinderd? Geen probleem; je meldt je per dialoog aan.

  Wanneer?

  • Donderdag 29 oktober 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)
  • Donderdag 26 november 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Verdiepingssessie Brandveiligheid - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, vocht en stabiliteit. In de verdiepingssessie gaan we verder met het onderwerp 'brandveiligheid bij toepassing van hout in utiliteitsbouw', zoals besproken in de informatiesessie op 27 oktober. De deelnemers kunnen intensiever vragen stellen en eigen ervaringen delen. Ook de sprekers nemen hieraan deel. 

  Wanneer?

  Dinsdag 3 november 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Geest uit de fles BOUWtalks

  Jonge Geesten® en De Bouwcampus organiseren 'Geest uit de fles BOUWtalks'.

  Met verschillende generaties en geïnteresseerden binnen en buiten de bouwsector wordt van gedachten gewisseld over wat de coronacrisis betekent voor de bouw. Host Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus, doet de introductie waarna een gastspreker zijn of haar visie geeft. Op dinsdag 3 november spreekt Prof. dr. ir. Wim Leendertse, Bijzonder Hoogleraar Management in Infrastructuurontwikkeling bij de Rijksuniversiteit Groningen en strategisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Hij gaat het hebben over adaptiviteit (een onderwerp dat zeer actueel is) en de rol van innovatie en innovatief vermogen daarin. 

  Ben je geïnteresseerd om hierbij te zijn? Meld je dan hier aan! 

  Eerdere BOUWtalks

  Informatiesessie Akoestiek - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, vocht en stabiliteit. De tweede informatiesessie gaat over akoestiek.

  Wanneer?

  • Informatiesessie: dinsdag 24 november 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)
  • Verdiepingssessie: dinsdag 1 december 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Derde bijeenkomst: Verrijken Ontwikkelstrategie - Circulair Grondstoffencluster

  De inzichten van de eerste en tweede bijeenkomst vormen de input voor de derde, en daarmee de afsluitende, bijeenkomst op donderdagmiddag 26 november.

  Om verder te gaan met de vraag ‘Is een circulair grondstoffencluster kansrijk en zo ja, in welke vorm?’ werkt een team van Dr2 New Economy en Stec Groep samen aan het onderzoeken van een kansrijk economisch en ruimtelijk model van een circulair grondstoffencluster. De uitkomsten hiervan vormen de input voor het groepsdialoog van de tweede bijeenkomst. Tijdens de derde bijeenkomst brengen we de inzichten in de verschillende belangen én de inzichten in een kansrijk ruimtelijk en economisch model bij elkaar voor een gezamenlijk zoektocht naar een potentiële strategie om tot realisatie te komen.

  Wanneer?

  • Donderdag 26 november 14:00 - 16:30 (online)

  Verdiepingssessie Akoestiek - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, vocht en stabiliteit. In de verdiepingssessie gaan we verder met het onderwerp 'akoestiek', zoals besproken in de informatiesessie op 24 november. De deelnemers kunnen intensiever vragen stellen en eigen ervaringen delen. Ook de sprekers nemen hieraan deel.

  Wanneer?

  Dinsdag 1 december 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Informatiesessie Vocht - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, vocht en stabiliteit. De derde informatiesessie gaat over vocht.

  Wanneer?

  • Informatiesessie: dinsdag 12 januari 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)
  • Verdiepingssessie: dinsdag 19 januari 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Verdiepingssessie Vocht - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, vocht en stabiliteit. In de verdiepingssessie gaan we verder met het onderwerp 'vocht', zoals besproken in de informatiesessie op 12 januari. De deelnemers kunnen intensiever vragen stellen en eigen ervaringen delen. Ook de sprekers nemen hieraan deel. 

  Wanneer?

  Dinsdag 19 januari 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Informatiesessie Stabiliteit - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, vocht en stabiliteit. De vierde informatiesessie gaat over stabiliteit.

  Wanneer?

  • Informatiesessie: dinsdag 16 februari 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)
  • Verdiepingssessie: dinsdag 23 februari 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Verdiepingssessie Stabiliteit - Hout in Hoogbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Hoogbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, vocht en stabiliteit. In de verdiepingssessie gaan we verder met het onderwerp 'stabiliteit', zoals besproken in de informatiesessie op 16 februari. De deelnemers kunnen intensiever vragen stellen en eigen ervaringen delen. Ook de sprekers nemen hieraan deel. 

  Wanneer?

  Dinsdag 23 februari 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Highlights

  Nieuwe look & feel

  Zoals je kunt zien heeft De Bouwcampus zichzelf in een nieuw jasje gestoken. Deze past beter bij het werk dat wij als stichting doen: transities aanjagen om de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld te vergroten. Ons kantoor blijft gevestigd op de ‘Werkplaats van vernieuwing’ in Delft waar meerdere organisaties innovaties in de bouw stimuleren. Het ‘Aanjagen van transities’ krijgt nu alleen meer lading. Klik door de gloednieuwe website voor meer informatie en sluit aan bij een van onze transitietrajecten!

  Onze eigen virtuele Bouwcampus

  Sinds mei 2020 hebben wij onze eigen Virtuele Bouwcampus waarin we al meerdere werksessies hebben gehouden. Inhoudelijk samenwerken staat hierbij centraal. Alle deelnemers krijgen een Avatar (foto en naam) en zitten gezamenlijk rond een canvas. Daarop worden presentaties gegeven, is de spreker zichtbaar via webcam of kunnen deelnemers hun mening geven met post-its, stickers en enquêtes. De microfoon wordt doorgegeven voor toelichtingen en in break-out rooms worden in kleinere groepjes discussies gevoerd. Een mooie online tool waar we zeker veel gebruik van blijven maken!

  Maak kennis met transitiemedewerker Frederieke

  Frederieke Sedee vertelt in deze video over haar werk als transitiemedewerker bij De Bouwcampus. Meer weten of interesse om ook aan de slag te gaan als transitiemedewerker? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  BEKIJK VIDEO

  Bekijk de Geest uit de Fles BOUWtalks

  Samen met Jonge Geesten® heeft De Bouwcampus 'Geest uit de fles BOUWtalks' georganiseerd. Met verschillende generaties en geïnteresseerden binnen en buiten de bouwsector is van gedachten gewisseld over wat de coronacrisis betekent voor de bouw. Host Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus, deed de introductie waarna een gastspreker zijn of haar visie gaf. Bekijk hier alle plaatsgevonden BOUWtalks terug en bekijk de agenda voor talks die gepland staan.

  Lees meer

  #Zetdewoningbouwaan gevolg van Bouwcampus-traject

  In het transitietraject 'Opschalen industriële woningbouw' van De Bouwcampus onderzoeken partijen de grootschalige toepassing van industriële woningbouw als kansrijke oplossing van het woningtekort. Een van de hindernissen die opschaling remt, is de lage vraag. Als er meer vraag komt naar geïndustrialiseerde woningconcepten, krijgen aanbieders meer continuïteit en zekerheid. Met de campagne #zetdewoningbouwaan roept de Provincie Zuid-Holland andere provincies, gemeenten en woningcorporaties op om het onbenutte vermogen van industriële woningbouw te ontdekken en hun woningvragen te bundelen.

  Open Leeromgeving leidt tot kwalitatieve inzendingen

  Er zijn maar liefst 32 hele mooie inschrijvingen voor de SBIR Circulaire Viaducten binnengekomen bij Rijkswaterstaat. Inspirerend om te zien wat een diversiteit aan oplossingen: van houtbouw tot modulaire viaducten, hoogwaardig hergebruik, nieuwe materialen en nieuwe ontwerpen. Tien partijen gaan nu aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek. De Bouwcampus heeft in 2019 een rol gespeeld in het verdiepen van oplossingsrichtingen voor een circulair viaduct binnen zes themalijnen in de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen.

  De Bouwcampus versnelt ketensamenwerking hout in een circulaire GWW

  Het Platform Hout in de GWW, in 2018 opgericht vanuit een verkenning van Rijkswaterstaat, wordt ondergebracht bij De Bouwcampus. Daar wordt, conform de werkwijze van De Bouwcampus, de coalitie uitgebreid met andere opdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstituten. Het doel is de toepassing van hout te bevorderen wanneer dit een waardevolle bijdrage levert aan een circulaire en CO2-neutrale bouw.

  Geest uit de Fles BOUWtalks

  Jonge Geesten® en De Bouwcampus organiseren 'Geest uit de fles BOUWtalks'

  Met verschillende generaties en geïnteresseerden binnen en buiten de bouwsector is van gedachten gewisseld over wat de coronacrisis betekent voor de bouw. Host Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus, deed de introductie waarna een gastspreker zijn of haar visie gaf. Bekijk hier de BOUWtalks terug en bekijk de agenda voor komende BOUWtalks.

  25 juni

  Michèle Blom

  Directeur Generaal Rijkswaterstaat

  18 juni

  Ass. Prof. Lisanne Havinga Msc. PhD

  11 juni

  Lindy Molenkamp

  4 juni

  Marjet Rutten & Pim van Wylick

  Waarom parametrisch ontwerpen de bouw verandert
  Parametrisch ontwerpen is een ontwerpproces waarbij op basis van data en relaties tussen onderdelen een ontwerp wordt gegenereerd. Het gaat om het leggen van relaties.

  Marjet en Pim gingen in op de kansen die “Parametrisch ontwerpen” ons biedt als het gaat om de transitie in de bouwsector. Niet alleen als het gaat om minder faalkosten en materiaalgebruik, maar ook nog meer uitdagende ontwerpen en meer klantwaarde.

  26 mei

  Prof.dr.ing. Elphi Nelissen

  19 mei

  Prof.dr.ing. Leentje Volker

  Voortbouwen op C-saamhorigheid
  De bouw staat niet bekend om haar innovatieve karakter. Mijn voorganger Professor Joop Halman aan de Universiteit Twente definieerde 4 P’s die nodig zouden zijn om vanuit dit perspectief vooruitgang te kunnen boeken: Productdifferentiatie, Projectoverstijgend investeren, Projectoverstijgende partnerships en Projectoverstijgend aanbesteden.

  In mijn oratie op 21 november j.l. heb ik het ecosysteem naar voren gebracht als concept dat aan al deze 4 P’s voldoet. Een ecosysteem bestaat uit een set van actoren met verschillende multilaterale, niet-generieke complementariteiten die worden geordineerd door verschillende rollen met vergelijkbare regels. Omdat middelen stromen door actor-tot-actor verbindingen zijn sociale processen in ecosystemen van groot belang.

  Vanwege de complementariteit van de verschillende partijen in een ecosysteem is het van groot belang om je goed te realiseren door welke waarden partijen worden gedreven. Ik ben de afgelopen maanden onder de indruk geraakt van de saamhorigheid en gezamenlijkheid waarmee als maatschappij in deze Corona periode voor elkaar gezorgd hebben. Als we deze waarden zouden weten te behouden als Corona geïntegreerd onderdeel is geworden van onze samenleving, zie ik een circulaire, digitale en geïndustrialiseerde bouw zo voor me…..

  15 mei

  Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk

  Anchoring innovation and new work behavior of projects in mother organizations.
  This theme is relevant to the construction sector because we regularly see innovative projects but they die a soft death and also the central topic of our most recent topic; transition to circular construction economy. The speech will be in English and for the enthusiastics will get a paper Digging for Change. Change and Resistance in Inter-Organizational Projects in the Utilities Sector. Marrewijk, A.H. (2018). Project Management Journal, 49(3), 34-45

  12 mei

  Boudewijn Revis

  Wethouder gemeente Den Haag

  7 mei

  Jacolien Eijer

  Directeur Koninklijke NLingenieurs

  Corona als reset-knop
  Voordat de Corona-crisis uit brak werd er in de bouw al veel gesproken over een nieuwe manier van bouwen. Vanuit de ingenieursbranche, die Jacolien Eijer als directeur van Koninklijke NLingenieurs vertegenwoordigd, kwam almaar luider de roep om ècht circulair te bouwen. Ingenieursbureaus hebben circulaire ontwerpprincipes ontwikkeld, sluiten steeds meer aan bij de waarden van de natuur en de kenmerken van een ecosysteem. Het vak van ontwerpen gaat steeds meer over waarde-optimalisatie en life cycles in plaats van risico- en kostenreductie.

  30 april

  Prof.dr.ing. Andy van den Dobbelsteen

  De noodzaak, potenties en kansen van de duurzame uitdagingen in de bouw
  Door de coronacrisis lijkt die andere, veel langdurigere crisis even vergeten, maar hij is niet minder urgent geworden: de klimaatcrisis en de eraan gekoppelde energietransitie en circulaire economie. In de bouwwereld liggen de uitdagingen voor het opraken, maar dat geldt ook voor de unieke kansen en toegevoegde waarden die een overgang naar een duurzame gebouwde omgeving biedt. In zijn lezing gaat Andy van den Dobbelsteen in op de noodzaak, potenties en kansen van de duurzame uitdagingen in de bouw.