Praktijkopgave indienen

Bij De Bouwcampus kunnen vraagstukken neergelegd worden die betrekking hebben op de vervanging en renovatie van infrastructuur, de verduurzaming van gebouwen en de omgeving, ondergrondse infrastructuur en productiviteitsverhoging. Het Bouwcampusteam zet zich graag in om een opgave, samen met marktpartijen, overheden en kennisinstellingen, verder te brengen. 

Heb je een vraagstuk of opgave?
015-20 26 070
info@debouwcampus.nl

In hoeverre De Bouwcampus kan helpen bij de opgave bepalen we aan de hand van vijf leidende principes:

  1. De activiteit draagt bij aan de doelstellingen van De Bouwagenda en past binnen de pijlers woningbouw, utiliteitsbouw of infastructuur of een overkoepelnd thema voor de bouwsector.
  2. De vraag gaat over vernieuwing en/of nieuwe vormen van samenwerking.
  3. De vraag is significant voor een groter deel van de sector, ofwel de vraag is opschaalbaar.
  4. Er kan worden gewerkt aan oplossingen voor de opgave door middel van open innovatie en co-creatie. 
  5. Het vraagstuk heeft één of meer eigenaren of een eigenaar kan op termijn worden benoemd. 

Daarnaast zijn er meer algemene overwegingen die meebepalen in hoeverre de vraag aansluit bij en opgepakt zou moeten worden door De Bouwcampus.

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina