Open leeromgeving
Circulaire Viaducten en Bruggen

Vraagstukken

Rijkswaterstaat wil de doorontwikkeling naar circulaire viaducten en bruggen nog een extra prikkel geven. Als vervolg op de uitkomsten en afspraken uit de Open Leeromgeving zal Rijkswaterstaat bedrijven actief ondersteunen bij het uitwerken en doorontwikkelen van de innovaties. Hiervoor benutten zij de zogenoemde Strategic Business Innovation Research (SBIR) regeling. Daarmee stimuleren ze bedrijven om cross-sectoraal innovatieve oplossingen te bedenken samen met andere ondernemers. De resultaten van deze SBIR-uitvraag zullen ook weer open gedeeld worden.

Een SBIR is een inkoop-/financieringsmethode waarmee overheden innovatie kunnen stimuleren. Zij laten betaald haalbaarheidsonderzoek doen en prototypes maken voor complexe vragen waarbij nog geen marktoplossing voorhanden is. De overheid kan deze innovaties eventueel als eerste afnemer (launching customer) inkopen maar partijen kunnen ook zelfstandig afnemers zoeken.

mijke vriens

‘De Open leeromgeving is niet alleen leuk met elkaar samenwerken, er zit ook een belofte in, namelijk die van een SBIR: Strategic Business Innovation Research. Overheden gaan samen met de markt een oplossing ontwikkelen voor complexe vragen waarbij nog geen marktoplossingen voorhanden zijn. Ondernemers krijgen hiervoor betaald door de aanbestedende dienst’. – Mijke Vriens RVO Nederland

Bekijk hier de presentatie van Mijke met de uitleg over SBIR.

Een aantal punten uit de presentatie aangestipt ter toelichting:

  • SBIR is een uitzondering in de aanbestedingswet, het gaat om pre-concurrentieel inkopen. Een SBIR is geen subsidie, maar een O&O – men maakt gebruik van een opdracht. Er is wel een publicatie op Tenderned, dus het schuurt aan tegen een aanbesteding.
  • Bij een SBIR blijft het intellectueel eigendom bij de ondernemer.
  • Zowel grote als kleine bedrijven kunnen meedoen. Door de financiering wordt het voor een klein bedrijf nu ook mogelijk mee te doen.
  • Bedrijven die meedoen krijgen betaald voor een haalbaarheidsonderzoek, niet voor de Open Leeromgeving. Binnen de Open Leeromgeving wordt er in de themalijnen toegewerkt naar een SBIR uitvraag.
  • SBIR is niet het enige vervolg op de Open Leeromgeving, dat hangt af van de uitkomsten. De uitkomst van de Open Leeromgeving kan ook zijn dat er nader fundamenteel onderzoek uitgevoerd gaat worden of dat er in een laboratorium getest gaat worden. Voor kennisinstellingen kunnen de uitkomsten van de Open Leeromgeving dus ook interessant zijn.

Deel deze pagina