Kennis- en innovatieagenda sluizen

Vraagstukken
Kennis- en innovatieagenda sluizen

Rijkswaterstaat heeft ongeveer 130 schutsluiskolken in beheer. De komende decennia worden In het kader van de Vervanging en Renovatie opgave bij een flink deel daarvan deelsystemen vervangen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de transitieopgaven van klimaatbestendigheid, energieneutraliteit en circulariteit. De opgave is groot, en het is belangrijk dat we deze zo doelmatig en efficiënt mogelijk invullen. Kennisontwikkeling en innovatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het sneller, beter en goedkoper maken van deze opgave.


Deel deze pagina

Doel

Rijkswaterstaat, NLingenieurs, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, het Kennisplatform Natte Kunstwerken en de Bouwcampus hebben daarom de handen ineengeslagen om samen kansen voor kennisontwikkeling en innovatie te verkennen en te bundelen in een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda sluizen.

Aanpak

Een kwartiermakersgroep werkt momenteel aan de voorbereiding van de kennis- en innovatie agenda. Onderstaande infographic geeft een beeld van de route die daarbij wordt gevolgd. Met een enquête worden breed visie en ideeën opgehaald over deze opgave, waarbij de focus ligt op praktisch toepasbare ontwikkelingen. Klik hier voor meer informatie over deelnemen aan de enquête. Met de inbreng zal een scherper beeld worden verkregen waar de grootste kansen liggen om de opgave voor de sluizen sneller, beter en goedkoper in te vullen.

Meedoen

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op met Nathalie van Dalen via n.vandalen@debouwcampus.nl.

Nieuws

Oproep deelname enquête kennis- en innovatieagenda sluizen

OPROEP: DEELNAME ENQUÊTE

Oproep deelname enquête kennis- en innovatieagenda sluizen