Bruggen & Sluizen

Vraagstukken
Bruggen & Sluizen

Roadmap 1 van De Bouwagenda concentreert zich op Bruggen & Sluizen. In Nederland zijn ongeveer 40.000 bruggen en viaducten en 137 sluizen die dagelijks door miljoenen mensen worden gebruikt. Wanneer ook alle kleine kunstwerken worden meegeteld, zijn het er misschien wel 100.000. Veel van deze kunstwerken zijn in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw gebouwd. De periode is aangebroken dat vele van die 40 tot 50 jaar oude kunstwerken moeten worden vervangen, omdat onder het huidige gebruik het einde van de levensduur nadert. De Road Map 1 - Bruggen & Sluizen van De Bouwagenda focust op civiele kunstwerken en beoogt nieuwe benaderingen te vinden voor de grote onderhouds- en vervangingsopgave waar we voor staan.

De bijeenkomsten van deze opgave zijn afgerond. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Bruggen en Sluizen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en hou het thema 'Vervanging en Renovatie Infrastructuur' in de gaten! 


Deel deze pagina

Aanleiding

Het beheren van kunstwerken komt neer op het waarborgen van een goede technische kwaliteit, zodat ze veilig gebruikt kunnen worden. Kunstwerken moeten om die reden structureel onderhouden worden om de kans op ongewenst functieverlies te minimaliseren en de levensduur te verlengen. In de huidige praktijk komt dat neer op het hebben van een actueel inzicht in de toestand, het functioneren en de gebruiksbelasting van de kunstwerken. Dit adresseren we in de Road Map met het formuleren van een kennisagenda.

Doel

We hebben een kwaliteitssprong nodig in de integrale benadering en samenwerking en een schaalsprong in de aanpak. Dat vraagt slimme oplossingen die met betrekking tot het vervangingsvraagstuk van kunstwerken aansluiten bij de lokale, nationale en internationale ambities.

Aanpak

In Road Map 1 werkt de kerncoalitie namens de Taskforce Bouwagenda aan toekomstbestendige en duurzame bruggen en sluizen. De Road Map valt binnen het cluster 'infra.

Leden van de kerncoalitie

  • Koene Talsma (Vz)
  • Lindy Molenkamp
  • Marco Hofman
  • Maaike Ritzen
  • Arie Bleijenberg
  • Maurice van Rooijen
  • Richard Mulder

Meer informatie

A. Rode draad Roadmap 1 Bruggen & Sluizen

B. Convenant Anders aanbesteden

C. Getekende intentieverklaring Bouw/Techniek Innovatie Centrum (BTIC)

D. Startnota Digitaliseringsakkoord Bouw & Infra

E. Brochure Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Meedoen

Wilt je meewerken aan een programmatische en integrale aanpak van de vervangings- en renovatieopgave?

Neem contact op met de themacoördinatoren ‘Vervangen en Renovatie Infrastructuur’ Marco Hofman (m.hofman@debouwcampus.nl) en Nathalie van Dalen [n.vandalen@debouwcampus.nl).

Nieuws

Verslag tweede Dwarskrachten

Verslag tweede Dwarskrachten

Op 12 maart vond op De Bouwcampus de tweede Werkconferentie ‘Dwarskrachten’ plaats rondom het thema ‘Sensoring’.
Verslag Werkconferentie Dwarskrachten

Verslag Werkconferentie Dwarskrachten

Nieuwe benaderingen voor de grote onderhouds- en vervangingsopgaven van bruggen en sluizen