Visie OUD

De Bouwcampus
Visie OUD

De bouw moet anders, we kunnen beter. Praten alleen is niet genoeg, een nieuwe impuls is nodig. Het is tijd om de uitdagingen in de bouw die bedrijven en de publieke organisaties individueel niet aankunnen, gezamenlijk op te pakken. Het gaat om concrete problemen en toekomstkansen, om oplossingen waar maatschappij en sector beter van worden. Daarvoor is nu een concept en een plek: De Bouwcampus. 


Deel deze pagina

De Bouwcampus hanteert 5 kernwaarden:

Dienstbaar leidend 

De Bouwcampus brengt een nieuwe impuls.  Een impuls die gebaande paden doorbreekt  en verder gaat waar de bestaande bouwsector door fragmentatie tekort schiet. Met een bundeling van bestaande krachten, kennis en ervaring. Op zoek naar nieuwe verbindingen met andere sectoren in  de maatschappij. Daarvoor is een plek nodig  die iedereen kent, een plek om samen te werken.  De Bouwcampus is de drijvende kracht achter deze ambitie en bouwt de brug tussen kennisvragers  en kennismakers. Dienstbaar aan alle partijen,  leidend in het aanbrengen van de gezamenlijke focus en de bundeling van kennis.

Samenwerkend

De Bouwcampus nodigt uit tot samenwerking. Met een aantrekkelijke werkplek, een netwerk van bedrijven, instellingen en mensen die oplossingen zoeken, met de nabijheid van een aantal kennisinstellingen binnen en buiten het pand. Het is de plek waar partijen uit de sector elkaar vrij ontmoeten en samenwerken aan urgente ontwikkelings- en vernieuwingsvragen. Binnen de muren van De Bouwcampus co-existeren de partners, waarbij iedereen gelijkwaardig* is en enkel de disciplines variëren. Juist deze kruisbestuiving maakt De Bouwcampus een uitdagende, veelzijdige omgeving. We dagen je uit om samen te experimenteren, van elkaar te leren en te innoveren. Werk binnen De Bouwcampus samen aan de toekomst van Nederland.

* Om de gelijkwaardigheid kracht bij te zetten spreken we elkaar aan bij de voornaam en tutoyeren we. Dit vergemakkelijkt ook de open relatie die we met elkaar in co-creatietrajecten aan gaan.  

Experimenterend

De Bouwcampus is het domein voor het experiment. Een laboratorium waar we het ontwikkelvermogen en reactievermogen van de sector gezamenlijk vergroten. Waar de belangrijke spelers uit de sector te vinden zijn, waar vermenging van kennis wordt gestimuleerd. Als natuurlijke ontmoetingsplek voor mensen met uiteenlopende achtergronden, biedt De Bouwcampus speelruimte voor ongewone combinaties. Samen op zoek naar nieuwe wegen en oplossingen. De Bouwcampus biedt een voedingsbodem en omgeving waar experimenten kunnen floreren en vernieuwingen ontstaan.

Open

De Bouwcampus opent ons denken. Een vrijplaats waar we buiten de hiërarchische of economische verhoudingen samenwerken. Vrij van de dagelijkse druk om te overleven, vrij van concurrentie, open voor nieuwe inzichten. Binnen De Bouwcampus werken we co-creatief samen. We gaan een open relatie aan: niet vanuit de gesloten vorm van opdrachtgeveropdrachtnemer en vrager-aanbieder, maar als partners die een gezamenlijke zoektocht ondernemen. En zoals het bij partners gaat, zijn we open over onze ambities en wederzijdse verwachtingen, want alleen dan ontstaat er ruimte voor synergie. De Bouwcampus maakt kennis en kennishouders toegankelijk. Sta open voor nieuwe ervaringen en leer er elke dag.

Ook in onze communicatie naar buiten toe zijn we open en transparant. Geleerde lessen, inzichten en oogst uit co-creatietrajecten delen we via verschillende middelen. Tijdens bijeenkomsten worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, om de trajecten ook in (sfeer)beelden te laten zien. Deelnemen aan co-creatietrajecten op De Bouwcampus betekent instemmen met publicatie van beeldmateriaal waarop deelnemers (herkenbaar) te zien zijn. Als deelnemers hier geen toestemming voor geven, kunnen zij dit voor aanvang van een traject aangeven via info@debouwcampus.nl.

Energiek

De Bouwcampus brengt energie. Een dynamische plek waar ervaring, kennis en creativiteit elkaar ontmoeten. Waar combinaties van verschillende organisaties zorgen voor een snelkookpan-effect. Dankzij de verschillende samenstellingen borrelen ideeën in hoog tempo op en ontstaan er nieuwe contrasten en invalshoeken. Daarbinnen zoeken partners actief naar verbindende elementen tussen elkaar en tussen vraagstukken en oplossingen. De Bouwcampus is een oneindige bron voor innovaties dankzij de verspreiding en vermenigvuldiging van kennis. De Bouwcampus is de motor van de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving.