THEMA'S


Breed gedragen vraagstukken

Om impact te kunnen bereiken met zichtbare uitkomsten voor vele partijen werkt De Bouwcampus op basis van focusthema’s. Onze programmering richt zich op drie actuele onderwerpen die gedragen worden door meerdere vraageigenaren en waaraan de bouwsector in co-creatie wil werken.

FOCUS, VAART EN IMPACT
Deze grote maatschappelijke vraagstukken staan in De Bouwagenda beschreven. Door een meerjarig programma van innovatie, vernieuwing en kennisdeling op te zetten met diverse vraageigenaren kunnen we op deze thema's vaart en impact creëren. Na een periode van twee jaar wordt bepaald of de thema's voortgezet worden of dat andere thema's prioriteit krijgen. 

Vervanging & renovatie infrastructuur

Vervanging & renovatie
infrastructuur

Het slimmer, beter en samenhangend werken aan toekomstbestendige infrastructuur

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Verduurzaming
Gebouwen & Omgeving

Het versnellen van de transitie naar een CO2 neutrale woon- en werkomgeving

Herinrichting stedelijke ondergrond

Herinrichting
stedelijke ondergrond

Het ontwikkelen van een integrale en innovatieve aanpak voor de ondergrondse opgaven in binnensteden