Samen sturen op kwaliteit

Vraagstukken
Samen sturen op kwaliteit

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een van de initiatiefnemers van De Bouwcampus. Voor het RVB betekent dit de stap zetten om minder in eigen huis te ontwikkelen, maar juist meer samen te ontwikkelen met de ketenpartners; de afnemers van haar huisvestigingsvragen. Hiermee streeft het RVB naar een snellere ontwikkeling van de bouwsector en een betere verstandhouding tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.


Deel deze pagina

Aanleiding

De overkoepelende opgave die het Rijksvastgoedbedrijf op De Bouwcampus heeft neergelegd heet ‘Samen sturen op Kwaliteit’. De centrale vragen die het Rijksvastgoedbedrijf in het co-creatielab van De Bouwcampus wil beantwoorden zijn:

  • Hoe sturen we samen op kwaliteit?
  • Kun je nog wel sturen op kwaliteit als je meer regie op de markt belegt?
  • En wat maakt kwaliteit?

Het  Rijksvastgoedbedrijf heeft in een eerste aanzet de volgende gebieden  onderscheiden die invloed hebben op kwaliteit:

  • match tussen vraag en aanbod;
  • het inkoopproces;
  • contractmanagement;
  • in gesprek raken en blijven met onze markt.

Op 4 maart 2015 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de eerste stap gezet in het co-creatieproces op De Bouwcampus met het onderwerp ‘het Ambitiedocument’. Dit is heel toepasselijk ook de eerste stap richting de markt in het Rijksvastgoedbedrijf inkoop- of aanbestedingsproces. 

Doel

Het doel is om samen te bekijken hoe we voor markt en overheid het beste halen uit deze eerste stap in een proces van inkoop- en contractvorming.

INITITATIEFNEMER

Rijksvastgoedbedrijf. Vanuit de hele keten hebben mensen deelgenomen aan de twee workshops.

Oogst

Zie hiervoor de artikelen en blogs hiernaast in de linkerkolom. 

Meedoen

Het RVB bekijkt op dit moment wat de volgende stap wordt. Zodra deze bekend is verschijnt hierover meer informatie op deze website.

 

Specificaties

Werkvelden: vastgoed, nieuwbouw, renovatie, transformatie

Thema’s: markt, contractmanagement, inkoop. 

Partners

  • Rijksvastgoedbedrijf
    Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid.

Nieuws

'Dat is pas echte co-creatie'

'Dat is pas echte co-creatie'

Vanaf maart werken Majorie Jans en Iris Thewessen samen aan vraagstukken op De Bouwcampus.
Oud gedrag

Oud gedrag

Op de bank met een deken, laptop aan en op de achtergrond legt 24Ktichen uit hoe je kip Kiev maakt.