PRIVACYVERKLARING

De Bouwcampus

31 mei 2018

Stichting De Bouwcampus, gevestigd aan de Van der Burghweg 1, 2628 CS te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Van der Burghweg 1
2628 CS  Delft
015 20 26 070
www.debouwcampus.nl
info@debouwcampus.nl
Twitter: @DeBouwcampus
LinkedIn: De Bouwcampus

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting De Bouwcampus verwerkt je gegevens zodra je je bij ons aanmeldt voor een bijeenkomst of de nieuwsbrief, of als je werkt bij een van onze partners en contactpersoon bent voor ons.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Organisatie
  • Functie
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer(s)
  • Gegevens over de bijeenkomsten die je hebt bijgewoond

Met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken

Stichting De Bouwcampus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten.
  • Stichting De Bouwcampus analyseert met Google Analytics jouw gedrag (anoniem) op de website om daarmee de website te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Bouwcampus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de organisatie van een evenement.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting De Bouwcampus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De beveiliging van persoonsgegevens

Stichting De Bouwcampus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@debouwcampus.nl of bel naar 015 20 26 070.

Bewaartermijn

Stichting De Bouwcampus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, neem dan contact op met ons via info@debouwcampus.nl of bel naar 015 20 26 070.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Met Google Analytics analyseren we het gedrag van bezoekers op onze website. Daarvoor gebruiken wij analytische cookies op de website. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Daarnaast is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Dat wil zeggen dat alle IP-adressen zijn geanonimiseerd, waardoor jouw surfgedrag op onze website anoniem is. Ook hebben we het ‘gegevens delen’ uitgezet, zodat Google niet de verzamelde gegevens van bezoekers voor eigen doeleinden kan gebruiken. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.


Deel deze pagina