Werkwijze

De Bouwcampus

In de voorfase van de opgave onderzoeken partijen met uiteenlopende achtergronden in co-creatie nieuwe ideeën en perspectieven. Co-creatie is een vorm van samenwerken waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Co-creatiebegeleiders uit het team van De Bouwcampus begeleiden dit gestructureerde en creatieve traject. Voorwaarden voor co-creatie zijn gelijkwaardigheid*, vertrouwen en de bereidheid om inzichten te delen** en op elkaars ideeën voort te bouwen. Alleen dan ontstaat er ruimte voor synergie. 


Deel deze pagina

Werkwijze

Om de gelijkwaardigheid kracht bij te zetten spreken we elkaar aan bij de voornaam en tutoyeren we. Dit vergemakkelijkt de open relatie die we met elkaar in co-creatietrajecten aan gaan.  

** Geleerde lessen, inzichten en oogst uit co-creatietrajecten delen we via verschillende middelen. Tijdens bijeenkomsten worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, om de trajecten ook in (sfeer)beelden te laten zien. Deelnemen aan co-creatietrajecten op De Bouwcampus betekent instemmen met publicatie van beeldmateriaal waarop deelnemers (herkenbaar) te zien zijn. Als deelnemers hier geen toestemming voor geven, kunnen zij dit voor aanvang van een traject aangeven via info@debouwcampus.nl.