Werkatelier voor De Bouwagenda

De Bouwcampus

Zowel het programmabureau De Bouwagenda als stichting De Bouwcampus hebben een belangrijke katalysatorfunctie voor de vernieuwing van de bouwsector. Beide organisaties werken complementair aan elkaar en werken samen met overheid, marktpartijen en kennisinstellingen, vanuit De Bouwcampus, om de nodige transitie in de gebouwde omgeving te realiseren. 


Deel deze pagina

De Bouwagenda is de innovatieagenda voor de bouwsector. Dit is een ambitieus programma tot 2021 om op een revolutionair andere wijze na te denken over de inrichting van onze leefomgeving. Daarnaast draagt de Taskforce Bouwagenda bij aan de versnelling van de vernieuwing door het scheppen van de juiste condities op juridisch gebied en in de wet- en regelgeving, en door het stimuleren van andere business modellen.
De Bouwcampus is de fysieke huisvesting en belangrijk werkatelier van De Bouwagenda.