Verslag Idee Diner 2019

Verslag Idee Diner 2019

Kom, proef, hoor, denk, spreek, lach en verwonder.

Dat was de oproep die we aan onze partners deden voor het Idee Diner op maandag 28 januari. En daar werd massaal gehoor aan gegeven. Ruim 70 partners mochten wij verwelkomen voor dit high level executive diner, dat voor het derde jaar op rij georganiseerd werd.
Tijdens dit diner mét inhoud startte gastheer Roger Mol, bestuurslid van De Bouwcampus, met een toelichting op de koers voor 2019 waarbij ingezet wordt op het creëren van meer impact.

Een nieuw en slagvaardig bestuur
Onder de hoede van het vorig bestuur zijn twee werkgroepen aan de slag gegaan met de vraag hoe De Bouwcampus meer impact kan creëren. Er zijn in de afgelopen jaren mooie resultaten neergezet, goede stappen gezet. Maar het kan beter, het kan namelijk altijd beter.

Eén van de besluiten is om het bestuur effectiever te laten opereren en meer slagkracht te geven.
Daarom is het vijftienkoppige (algemeen en dagelijks) bestuur teruggebracht naar een bestuur met vier bestuursleden met daaraan nog toe te voegen een extra lid uit de G4:
- Michèle Blom (Rijkswaterstaat), voorzitter
- Roger Mol (Rijksvastgoedbedrijf), vicevoorzitter
- Theo Winter (Dura Vermeer), penningmeester
- Rob Haans (De Alliantie), secretaris
Het bestuur heeft het Opdrachtgeversforum (met publieke en semipublieke opdrachtgevers) verbonden aan De Bouwcampus als een gezamenlijke werkplaats voor vernieuwing.

Focus op drie  thema’s
Voor het realiseren van meer impact is meer focus nodig. Focus op die thema’s waarbij massale opschaling noodzakelijk is. Daarom richt De Bouwcampus zich vanaf 2019 op het verder brengen van de volgende drie majeure opgaven:
- Vervanging & renovatie infrastructuur
- Verduurzaming gebouwen en de omgeving
- Ondergrondse infrastructuur in stedelijk gebied

Huidig interim-directeur van De Bouwcampus, Laurens Schrijnen, heeft deze koerswijziging samen met het bestuur in gang gezet. Een mooi moment om het stokje door te geven, vindt hij. Daarom komt er binnenkort een nieuwe directeur voor De Bouwcampus die deze koers samen met de partners en het Bouwcampusteam gaat implementeren.

Na dit voorafje werd het gesprek voortgezet aan tafel, met voorafgaand aan elke gang een inleiding op elk van de drie opgaven. Lees voor een impressie van het gesprek, het artikel in Cobouw.

De Bouwcampus is drie jaar onderweg. In het magazine De Volgende Verdieping kun je lezen welke kleine en grote stappen we hebben gezet. Van het agenderen en verkennen van opgaven tot het door middel van co-creatie in gang zetten van de gewenste vernieuwing en verduurzaming. 

ChB 20190128 0018
ChB 20190128 0031
ChB 20190128 0019
ChB 20190128 0044
ChB 20190128 0050
ChB 20190128 0055
ChB 20190128 0091
ChB 20190128 0020
ChB 20190128 0074
ChB 20190128 0088
ChB 20190128 0090
ChB 20190128 0096
ChB 20190128 0112
ChB 20190128 0101
ChB 20190128 0098
ChB 20190128 0103
ChB 20190128 0170
ChB 20190128 0106
ChB 20190128 0124
ChB 20190128 0136
ChB 20190128 0151
ChB 20190128 0236
ChB 20190128 0221
ChB 20190128 0250

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina