Over De Bouwcampus

De Bouwcampus

De Bouwcampus verbindt partijen rond maatschappelijke opgaven waar de bouwsector een rol in speelt om in co-creatie te komen tot scherpere vragen en betere oplossingen die moeten leiden tot grootschalige toepassing en impact. Zo wil De Bouwcampus bijdragen aan het versnellen van vernieuwing en innovatie in de bouw en het stimuleren van nieuwe vormen van samenwerken. 

Lees in het magazine De Volgende Verdieping over de eerste drie jaar van De Bouwcampus. 


Deel deze pagina

Visie

Visie, ontstaan, doelstellingen, en kernwaarden.

Werkwijze

Co-creatie: werken conform de Marktvisie

Netwerk

Overzicht partnernetwerk en samenwerkingen. 

Organisatie

Overzicht team- en bestuursleden.