Over De Bouwcampus

De Bouwcampus

De Bouwcampus biedt een plek, een netwerk en een werkwijze om innovatie in de bouwsector te versnellen en andere vormen van samenwerken te stimuleren. We zijn ruim drie jaar onderweg. In het magazine De Volgende Verdieping kun je lezen welke kleine en grote stappen we de afgelopen drie jaar hebben gezet. 


Deel deze pagina

Kernwaarden

De Bouwcampus hanteert 5 kernwaarden.

Stichting De Bouwcampus

Stichting De Bouwcampus brengt partijen in een vroegtijdig stadium bij elkaar te brengen om pre-concurrentieel en in co-creatie innovatieve ideeën en perspectieven te ontwikkelen voor concrete praktijkopgaven op het gebied van wonen, werken en leven.

Werkatelier voor De Bouwagenda

De Bouwagenda is de innovatieagenda voor de bouwsector. Dit is een ambitieus programma tot 2021 om op een revolutionair andere wijze na te denken over de inrichting van onze leefomgeving. De Bouwcampus is de fysieke huisvesting en belangrijk werkatelier van De Bouwagenda. 

Gevestigde organisaties

De Bouwcampus is een aantrekkelijke vestigingsplek voor grote en kleine bedrijven die het doel van De Bouwcampus ondersteunen en gericht zijn op kennisverspreiding en kennisimplementatie, en voor techno start-ups, innovatie onderdelen/innovators van bedrijven of publieke organisaties.