Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Versnellen van transitie naar een CO2-neutrale en toekomstbestendige woon- en werkomgeving

In 2050 CO2-neutraal, dat is de klimaatdoelstelling waar we als samenleving voor staan. De Nederlandse bouwsector speelt een belangrijke rol bij deze enorme opgave. Enerzijds is dit een energieopgave waarbij ruim 7 miljoen woningen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen moeten worden getransformeerd tot energiezuinige gebouwen met duurzame elektriciteits- en warmtevoorzieningen. Anderzijds is reductie en verandering van ons grondstoffengebruik nodig voor de overgang naar een circulair bouwproces.

Het realiseren van deze duurzaamheidsambities kan alleen met een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Zo vragen alleen al warmte- en koelsystemen en de opwekking van energie om lokaal maatwerk en het bij elkaar brengen van belanghebbenden. Daarnaast vereisen deze transities nieuwe businessmodellen en andere manieren van samenwerken.

We onderzoeken hoe we binnen de bouwsector een voortvarende start van de verduurzamingsopgave kunnen bewerkstelligen en voorwaarden voor opschaling en uitrol kunnen creëren. Door te leren van technische en organisatorische innovaties, door ervaring op te doen met wat kosteneffectief is en door na te gaan wat in verschillende situaties praktisch haalbaar is. 

Maak ook impact in de bouw en werk mee aan deze opgave! 

Transitietussenstand 2019

VERSNELLEN VAN DE TRANSITIE NAAR EEN CO2-NEUTRALE EN WOON- EN WERKOMGEVING IN 2050
In 2050 CO2-neutraal, dat is de klimaatdoelstelling waar we als samenleving voor staan. De Nederlandse bouwsector speelt een belangrijke rol bij deze enorme opgave. Enerzijds is dit een energieopgave waarbij ruim 7 miljoen woningen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen moeten worden getransformeerd tot energiezuinige gebouwen met duurzame elektriciteits- en warmtevoorzieningen. Anderzijds is reductie en verandering van ons grondstoffengebruik nodig voor de overgang naar een circulair bouwproces.

Klik hier voor het volledige jaaroverzicht van 2019.

Klik hier voor de opgave in vogelvlucht.
Doel, waarom, focus, ambitie over 5 jaar en de vraagstukken waar we de komende jaren aan werken.

Actuele vraagstukken

De oplossingen, lessen, inzichten en ervaringen zijn openbaar beschikbaar voor de hele sector.

 • Balans Wonen & Werken

  Balans Wonen & Werken

  Oplossingen voor wonen in industriële gebieden

  Lees verder
 • CO2-neutrale woningrenovatie

  Innovatietraject CO2-neutrale woningrenovatie

  Lees verder
 • Nieuwe energiesystemen in praktijk brengen

  Gebiedsgerichte energiesystemen

  Nieuwe gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk brengen

  Lees verder
 • Industrialisatie woningbouw

  Versnelling en opschaling van geïndustrialiseerde nieuwe woningen

  Lees verder
 • CIRCULAIR GRONDSTOFFENCLUSTER

  Transitietraject voor een duurzaam industrieel ecosysteem

  Lees verder

Contactpersonen

  Karen Nuij
  Karen Nuij
  Atto Harsta
  Atto Harsta

Andere opgaven