• Start
  • Nieuws
  • ‘Zet klimaatgevolgen juist positief in!’

‘Zet klimaatgevolgen juist positief in!’

‘Zet klimaatgevolgen juist positief in!’

Op woensdag 15 maart was op De Bouwcampus een werkconferentie over klimaatadaptief bouwen in stedelijk gebied. Klimaatveranderingen zorgen ervoor dat we in het stedelijk gebied op een andere manier moeten bouwen, anders hebben we binnen afzienbare tijd last van klimaatgevolgen zoals natte voeten of hitte en droogte in de stad.

Geplaatst: 17 maart 2017

Deel deze pagina

Klimaatgevolgen positief gebruiken

Sanda Lenzholzer van Wageningen Environmental Research hield eerst een presentatie over stadsklimaat. Bij klimaatgevolgen in de stad denken we vaak aan water. Het gaat echter ook om hitte en wind, zo betoogde ze. ‘De wind in de stad is anders dan in een landschap. Dat is soms vervelend, maar kan ook een kans zijn.’

Volgens Sandra zijn er verschillende fysische factoren die de beleving van het stadsklimaat beïnvloeden. Als bouwers kunnen we op deze factoren invloed uitoefenen. ‘Wij zitten aan de mengpaneelknoppen! Hoe we de stad inrichten, heeft enorme impact op de warmtehuishouding van de stad.’

Sandra vertelt dat de energiestromen van zonnestralen en wind nu vaak voor overlast zorgen en als probleem worden gezien, maar dat we moeten nadenken hoe we deze energiestromen juist op een positieve manier kunnen gebruiken. Ze presenteert verschillende ideeën van student landschapsarchitecten die laten zien hoe zonne- en windenergie juist positief gebruikt kunnen worden.

B08 1621

 ‘In de verticale opgave is nog enorm veel te doen. Veel maatregelen moeten ook op eigen grond of aan eigen gebouwen genomen worden. Het is daarom belangrijk om ook burgers te betrekken bij deze opgave.’

Zes casussen

Op verschillende plekken wordt er al klimaatadaptief gebouwd. Vanuit vier gemeenten wordt er kort een casus gepitcht. De gemeente Arnhem moet in een volkswijk uit de jaren ’20 het riool vervangen. Ze willen deze opgave uitbreiden en ook de wijk vergroenen. Om meer draagvlak te creëren, zijn ook zorgverzekeraars en een scholengemeenschap betrokken bij het initiatief. Bij de gemeente Breda gaat de casus over de Binnensingel. Aan deze Binnensingel moeten de bomen en het riool vervangen worden. Deze vervangingsopgave willen ze direct ruimtelijk adaptief aanpakken. Bij de gemeente Den Haag gaat het om een wateropgave. Het riool is niet ontworpen op de huidige hevige regenval. Maar 70 procent van de grond is in private handen. Wat kan de gemeente doen om deze mensen mee te krijgen? De gemeente Rotterdam heeft te maken met de vervanging van duikers en wil dit zo veel mogelijk hindervrij doen.

Naast deze vier praktijkvoorbeelden uit gemeenten, was er een pitch van Tauw & Hogeschool van Amsterdam die een voorbeeldenboek hebben opgesteld, met mogelijkheden om straten klimaatadaptief in te richten: Het klimaat past ook in uw straatje. De zesde pitch was van team Sweco, dat eerder op de dag de Doe & Durf Challenge had gewonnen, met het idee om een label te creëren voor de kwaliteit van je straat, op basis van het klimaat.  

Na deze pitches ging de groep in zes deelgroepen uiteen, om verder te praten over de verschillende casussen/ideeën.

B08 1640 B08 1642 B08 1644 B08 1650 B08 1681 case6

Het uur bleek niet voldoende en de aanwezigen waren nog lang niet uitgepraat over de verschillende onderwerpen. De integrale aanpak én het betrekken van individuele burgers bleek in alle groepen een belangrijk thema.

Lees hier de verslagen van de verschillende deelsessies.

De werkconferentie was een initiatief van Bouwend Nederland, Unie van Waterschappen, Platform 31 en Wageningen Environmental Research. Met behulp van de werkconferentie wilden de initiatiefnemers aanknopingspunten vinden voor het vormen van coalities om verder te komen met deze problematiek.

Werkconferentie klimaatadaptief bouwen

 

Deelnemerslijst van de werkconferentie.