Workshop multiwaterwerken en stalen bruggen

Workshop multiwaterwerken en stalen bruggen

Vorig jaar november is in samenwerking tussen De Bouwcampus, Rijkswaterstaat (RWS), partners in de bouw, kennisinstellingen en universiteiten een workshop gehouden rondom Multiwaterwerken. Tijdens deze workshop is gekeken door de Gouden Driehoek naar innovatieve mogelijkheden rondom de vervangingsopgave. Op 14 oktober wordt door de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen (TU Delft) een volgende workshop georganiseerd op De Bouwcampus om partijen met elkaar te verbinden. De volgende door RWS geprioriteerde thema’s staan centraal: Multiwaterwerken en Stalen bruggen.

Geplaatst: 08 september 2015

Deel deze pagina

Binnen verschillende fora wordt gesproken over het vormgeven van de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven en het daarbij benutten van middelen voor onderzoek. Op nationaal niveau betreft dat gelden van NWO/STW en op Europees niveau betreft dat Horizon 2020. Er is al samenwerking tussen de overheid en bedrijfsleven met de kennisinstellingen in dergelijke programma’s. De workshop richt zich op het gaan benutten van de H2020-onderzoeksgelden voor beantwoording van onderzoeksvragen gekoppeld aan de twee thema's.

Belangrijke voorwaarde in dit proces is dat de ‘goede’ vragen worden gesteld. Onderzoeksprojecten binnen de EU zijn meerjarig en de inzichten uit het project komen dan ook pas beschikbaar na 5-10 jaar. Oplossingen voor morgen zullen minder makkelijk aan kunnen sluiten bij het H2020-programma. Een één-op-één relatie met de pilotprojecten Multiwaterwerken en Stalen bruggen is veelal niet terug te vinden in H2020. Toch zijn er veel raakvlakken te vinden binnen de calls, die onder andere kunnen leiden tot beantwoording van relevante vragen, innovaties en financiering voor pilotprojecten. Het is de moeite waard om voor de calls, die in 2016 en 2017 open gaan, elkaar vroegtijdig op te zoeken. Dan kunnen we zien waar overlap is in de interesse bij de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Vanuit daar kan begonnen worden met het maken van onderlinge afspraken, zoals de bouw van consortia, zodat het indienen van een voorstel vroegtijdig begint.

Hier kunt u zich aanmelden om geïnformeerd te worden over dit proces. 

Geïnteresseerde partijen kunnen uiterlijk in 16 september aangeven in welke calls zij geïnteresseerd zijn, waarbij het vooral gaat om het antwoord op welke onderzoeksvraag. De partijen met een dergelijke propositie worden dan uitgenodigd voor 14 oktober en aan elkaar gekoppeld.

De proposities in welke calls/onderzoeksvraag men geïnteresseerd is kunnen worden gezonden naar S.C.P.vanBoxmeer@TUDelft.nl