Winnaars innovatie challenge politie

Winnaars innovatie challenge politie

Op 13 juni vond de finale plaats van de innovatie challenge die de politie en Bouwend Nederland gezamenlijk hadden uitgeschreven en waar NEXT2 en De Bouwcampus uitvoering aan gaven. Zes finalisten pitchten hun innovatieve ideeën in het kader van de huisvestingsopgave van de politie. Cubes in a box, The NEXT Agency en Modulaire Cellenblokken werden door de jury verkozen tot uiteindelijke winnaars. De innovatie challenge heeft niet alleen de politie waardevolle input opgeleverd voor haar eigen opgave, maar ook andere huisvesters en bedrijven gerelateerd aan de bouw kunnen profiteren van de innovatieve oplossingen voor huisvesting die door deze challenge tot stand zijn gekomen.

Geplaatst: 15 juni 2018

Deel deze pagina

Juryoordeel over de winnaars
Juryvoorzitter Henk Homberg, vice-voorzitter Bouwend Nederland, over de winnaars: “De ‘Modulaire cellenblokken’ die als zelfstandige inbouwelementen ingezet kunnen worden bij politievastgoed, bieden een mooie, duurzame en flexibele oplossing voor een enorm vraagstuk waar de politie voor staat. Er zijn veel verbindingen te leggen, onder andere met de winnaar ‘Cubes in a box’. Deze partij heeft, met hun standaard functionele bouwstenen voor de inrichting van gebouwen, goed opgepakt wat de politie heeft ingebracht. The Next Agency heeft een procesbeschrijving geschetst waar veel denkwerk achter zit. Zij begrijpen goed wat nodig is, ook als je kijkt naar cultuurverschillen binnen de politie.”
Jurylid Ivo Lamers van VanBerlo merkt op dat er al kruisbestuiving is ontstaan bij de inzendingen: de één is goed in het onderzoeken van het proces, de ander in realisatie, de één kijkt analoog, de ander digitaal. “Zet die kruisbestuiving voort, dat is dé manier om er te komen!” 

De kwaliteit van de inzendingen was hoog. De andere 70 inzendingen bieden zeker ook innovatieve ideeën voor de huisvestingsopgave. De jury adviseert om de toepasbaarheid van deze ideeën nader te onderzoeken.  

Bekijk de video-opnames van de pitches van de zes finalisten.

Waardevolle input voor huisvestingsvraagstukken
Liesbeth Huyzer – lid van de korpsleiding van de politie: “Ongelofelijk wat deze Boostcamp losmaakt! Dit draagt eraan bij dat huisvesting het werk van de politie, ook in de toekomst, ondersteunt. Door de veranderende samenleving verandert onze manier van werken en verbinden. Dit wordt meegenomen in de manier waarop we deze opgave in co-creatie, op basis van gelijkwaardigheid, met de markt oppakken. Een concept dat ook interessant is voor andere organisatie zoals scholen en zorginstellingen, die net als de politie in de haarvaten van de samenleving zitten.

Jan Kets, lid van het Algemeen Bestuur Bouwend Nederland, mede-initiatiefnemer van de innovatie challenge, blikt ook terug op de Boostcamp: “Wat ik mooi vind, is de samenwerking die ontstaan is. De deelnemers hebben veel doorgevraagd om achter de diepere wens van de opdrachtgever te komen. Daardoor werd de politievraag duidelijker. De opgave kon zodoende echt pre-concurrentieel onderzocht worden. Vandaag hebben we een mooie leerstap gezet. Het is nu aan ons om ook de tweede stap te zetten en onder andere oplossingen te zoeken voor beperkingen van regelgeving en te komen tot opschaalbare projecten.”

Innovatie challenge als middel voor herhaling vatbaar
Next2 en De Bouwcampus namen de organisatie van de innovatie challenge voor hun rekening. De eerste hielp alle finalisten om hun concepten aan te scherpen en deze te presenteren in 2-minuten-pitches. Karel van Eechoud, Programmamanager van Next2: “Dankzij de feedback van politiemedewerkers en de expertise van marktpartijen hebben de finalisten tijdens de Boostcamp concrete aanknopingspunten gekregen om een stap verder te komen met hun innovaties. Door de verschillende zienswijzen en inhoudelijke tips zijn de ideeën echt ‘geboost".

De Bouwcampus bood niet alleen de plek voor de challenge, maar hielp ook om processen vorm te geven. Johan Vermeer, bestuurslid van De Bouwcampus: “Om de één of andere reden slaagt de bouw er maar weinig in om sprankelende ideeën goed voor het voetlicht te brengen. We moeten het daarom anders doen. De Bouwcampus is een neutrale ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten in de bouwsector, waar zij als vrije en gelijkwaardige partners kunnen werken aan vraagstukken op het gebied van wonen, werken en leven. Het is een plek waar de vraag anders gesteld wordt, andere samenwerkingsvormen tot stand komen en innovatieve oplossingen ontstaan die opschaalbaar zijn voor soortgelijke vraagstukken in Nederland."

De reis gaat verder
De rode draad die naar voren kwam in de boostsessies en perspectiefsessies was dat er veel enthousiasme is om aan de slag te gaan. Sommigen gaven aan behoefte te hebben aan een proeftuin en aan randvoorwaarden zodat je prototypes binnen de regelgeving daadwerkelijk kunt ontwikkelen. Een ander trok de vergelijking naar best practices in de vrijetijdssector, bij verzekeraars en banken. Een politiemedewerker gaf aan dat je ambassadeurs nodig hebt die alle lagen van de organisatie kunnen linken, die dezelfde taal spreken en aansluiten bij de collega’s op straat.

Louk Heijnders – voorzitter Quality Board politie -  schetst ter afsluiting van de Boostcamp een beeld naar de toekomst: “Laten we als bouwers en huisvesters ervoor kiezen om te werken aan het ultieme doel: faciliteren dat mensen goed kunnen werken, scholieren kunnen leren in scholen en mensen gezond worden in zorginstellingen. En dé maatschappelijke opgaven uit ons regeerakkoord zoals een CO2 reductie van 49%. Dat is waar we aan werken. Maar de eerste volgende stap is het gesprek met de winnaars van de challenge.”  

Meer informatie over de innovatie challenge en het Boostcamp

 

 

De finalisten


The NEXT Agency door BLOC, Asito, Off Road Innovations & CGI - Winnaar -
The NEXT Agency staat voor het nieuwe agentschap: het nieuwe politiewerk in een veranderende omgeving, midden in de maatschappij. The NEXT Agency is een politiebureau met een Research & Development missie waar de impliciete wensen en eisen van de politie expliciet gemaakt gaan worden. Nieuwe werkruimtes worden hier vormgegeven én uitgeprobeerd. Hier wordt het nieuwe werk ontwikkeld, toekomstige werkmethodes geoefend en de omgang met nieuwe technologie geleerd. The NEXT Agency is het begin van een ‘grid’ van toekomstbestendige en dus flexibele politiebureaus waarin de nieuwe verworvenheden landelijk kunnen worden uitgerold.


Plug & Play Politiepost door consortium 4P: BINX Smartility, TheNewMakers, Conntech & Huls Duurzame Energie
Middels een circulair box-in-box concept maakt het consortium 4P slim gebruik van leegstaande ruimten in wijken waar politiesteunpunten gewenst zijn. In bestaande gebouwen kan via deze oplossing een volledig plug & play politiepost gerealiseerd worden die bestaat uit modulair maatwerk en een duurzame energievoorziening door het gebruik van een zogenaamde zonneboom. Het doel is ‘volledige ontzorging’ door middel van een vast leasebedrag per maand voor het realiseren en onderhouden van deze politieposten. De focus ligt op circulair bouwen en het bieden van een comfortabele en duurzame werkplek. De politiepost is dan ook remontabel én herbruikbaar.


Smart Workplace door Smart WorkPlace, Philips Lighting, ISS Facility Services, Twynstra Gudde & Microsoft
Smart WorkPlace biedt een nieuwe vorm om slimme, veilige en flexibele werkomgevingen te realiseren. De oplossing is toepasbaar op bestaande en nieuwe locaties. Smart Workplace organiseert een koppeling van relevante (virtuele en fysieke) technologische innovaties in de werkomgeving. Te denken valt aan o.a. interactieve verlichting, predictive werkplekbeheer en veilige (mobiele) data-uitwisseling. Door het koppelen van deze innovaties is het mogelijk zogenaamde gastvrije en efficiënte “user journeys” te ontwerpen en te organiseren voor de gehele veiligheidsketen die passen bij The Next Police. Smart WorkPlace reduceert faalkosten bij renovatie, bouw en gebruik van de huisvesting en kan helpen om het ziekteverzuim van medewerkers met 1% te verminderen.


Cubes in a Box door Anita Haver Interieurarchitecte, Sooph Interieurarchitectuur & DeBlick - Winnaar-
Cubes in a Box biedt twaalf - op het huisvestingsconcept van de politie aangepaste - standaard functionele bouwstenen voor de inrichting van bestaande of nieuwe gebouwen als politielocatie. De uitgewerkte bouwstenen zijn multifunctioneel inzetbaar wat de flexibiliteit van deze oplossing bevordert. Met Cubes in a Box wordt de basisindeling gemaakt voor teambureaus en politieposten die een gebouw in compartimenten verdeelt. Zo beschikt elk gebouw, groot of klein, over een universele uitstraling met een unieke plattegrond afgestemd op de behoeftes van de politie.


Politie Pop-in door Architectenbureau De Twee Snoeken
Hét mobiele steunpunt 2.0, met als belangrijkste eigenschappen: flexibiliteit, zichtbaarheid en benaderbaarheid. De Politie Pop-In (PPI) is bedacht om info uit de samenleving op te halen. Op die manier kan de politie haar primaire taak - instaan voor een veilige maatschappij - beter uitvoeren. Hij kan steeds verplaatst worden naar nieuwe locaties, om daar tijdelijk op te gaan in de omgeving. Zijn opvallende vormgeving versterkt het imago van de politie (autoriteit, maar op menselijke maat) en faciliteert het contact met de omgeving. Uniek aan de PPI is de vorm, de multifunctionaliteit en de opbouw van de verschillende schakelbare modules. De mobiele unit ‘popt in’ op zogenaamde belangrijke hotspots: locaties met veel bedrijvigheid waar de politie dicht bij de burger wil staan.


Modulaire cellenblokken door Journey Works - Winnaar -
Cellenblokken en wanden zijn vaak de meest functiespecifieke onderdelen in een politiekantoor. Helaas zijn deze juist vaak moeilijk verplaatsbaar en dus inflexibel. Dit leidt tot een verminderde courantheid en flexibiliteit van politievastgoed. Wat nou als er modulaire cellenblokken en flexibele wanden in te passen zijn waarbij cellenblokken als zelfstandige inbouwelementen ingezet kunnen worden (en verwijderd kunnen worden)? Dan groeit de herbruikbaarheid en bredere inzetbaarheid van het gebouw. Met deze innovatie gaat Journey Works in de finale aan de slag.