Werkconferentie Energieneutraal in 2030!

Werkconferentie Energieneutraal in 2030!

Op een zonnige, warme middag kwamen ruim 50 mensen bijeen voor de werkconferentie ‘Energieneutraal in 2030’. Majorie Jans (De Bouwcampus) opende de middag met een mooie metafoor van een bevroren douche. Zij gaf daarmee aan, dat zij bewust onbekwaam is op het gebied van energie neutraliteit. Zij is niet de enige. Het doel van de middag is om samen bewust bekwaam te worden voor je eigen huis of vve-complex.  Laten we zelf bewuster worden en elkaar inspireren!

Geplaatst: 23 juni 2017

Deel deze pagina

 

SAM 0526 bewerkt kl

Recent stond nog in het Binnenlands Bestuur een artikel over de  duurzame ambities in Nederland. Slechts enkelen daarvan zijn reëel. 1/3 van de wethouders geeft zelfs aan, dat de kans dat we de doelen halen slechts 50% is. De doelen zijn inmiddels wel helder, maar we missen nog een concretiseringsslag. Vandaag gaan we die maken, door te werken met concrete casussen.

Martine de Vaan (Rijksvastgoedbedrijf) heeft inmiddels vele conferenties bezocht over energieneutraliteit. Telkens werd de urgentie benadrukt. Het kabinet heeft het nu over 2050, maar dat doel ligt te ver weg. 2030, dat is urgentie. Dus wat kan je nu doen om je eigen woning of je eigen kantoor pand samen met je collega’s energieneutraal te maken? Als je op internet zoekt, dan is er al heel veel informatie over beschikbaar. Kijk bijvoorbeeld eens op http://www.gebiedenenergieneutraal.nl

Laten we bij onszelf beginnen, want als we als professionals elkaar al niet kunnen overtuigen, dan klopt er iets niet. Start met deelname aan #mijnhuisdoetmee, daar vind je:

  • Mensen die heel ver zijn
  • Mensen die nog niets doen

Van elkaar kan je veel leren. Haar grootste bron van informatie was een bezoek aan Ronald Serné (https://www.nulwoning.nl/author/rserne). Hij heeft al heel veel zelf getest in zijn eigen woning. Een echte ervaringsdeskundige.

Na de plenaire sessie gingen de deelnemers in groepjes uit elkaar om naar hun persoonlijke situatie te kijken. Uit de inventarisatie kwam, dat ieder wel één of meerdere maatregelen had genomen om energiezuiniger te worden, tenzij ze een huis huren. Dan is het lastiger. Uit de terugkoppeling bleek ook, dat er vooral behoefte is om gezamenlijke (hele blok, hele straat) maatregelen te nemen. Waarbij het wel belangrijk is van tevoren te weten, wat de terugverdientijd is van de maatregelen.

De uitdaging zit er vooral in om alle betrokkenen inzicht te geven in hun eigen besparingspotentieel. Wat levert het hen zelf op, welke maatregelen zijn wel mogelijk in huurwoningen / woningen waarvan de hypotheek onder water staat.

De lokale overheid zou hiertoe het initiatief moeten nemen. Zo kan inkoop voordeel worden bereikt en zijn de rendementen voor alle partijen hoger. Daarnaast zou de landelijke overheid duidelijke normen moeten stellen, zodat er daadwerkelijk tempo in komt.  

SAM 0736 bewerkt kl  SAM 0736 bewerkt kl

SAM 0603 bewerkt kl  SAM 0568 bewerkt kl

Micha Rots (Climate Neutral Group) licht de casus van Almere Energieneutraal in 2022 toe. Dit wordt volledig bereikt door maatregelen van het lokale bedrijfsleven. Vanuit de wet milieu beheer zijn zij al verplicht om maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. In  Almere wordt hier ook op gehandhaafd. Zo wordt geborgd, dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Lastiger is het om bedrijven ook te verleiden tot investering in maatregelen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar. Hiervoor wordt gewerkt met een ‘Coalition of the Doing’.  Dit is een samenwerking van enkele lokale bedrijven met de gemeente, waar o.a. wordt gekeken naar de financiering van de maatregelen. Per casus wordt een business case uitgewerkt, waarbij de bedrijven grofweg de volgende mogelijkheden hebben voor investeringen in hun eigen pand:

  • Volledig zelf investeren
  • Samen met anderen investeren
  • Ruimte bieden aan derden, zodat zij bijvoorbeeld het dak kunnen exploiteren

De casus en keuze van het bedrijf wordt vervolgen op internet gepubliceerd, mede ter inspiratie van andere partijen.

SAM 0690 bewerkt kl  SAM 0692 bewerkt kl

SAM 0694 bewerkt kl  SAM 0625 bewerkt kl

Hierna hebben de gemeenten Woerden, Brielle en Alphen a/d Rijn elk hun casus gepresenteerd. In groepjes is deze verder verkend. De rode draad was, dat er onvoldoende bekend is, wat de voor- en nadelen zijn van verschillende energie opties. Ook zijn de financiële consequenties of juist nieuwe financieringsmodellen onbekend. Dit maakt het formuleren van een uitvraag aan marktpartijen lastig, terwijl er wel politieke druk is om dit soort projecten voor de komende verkiezingen (voorjaar 2018) opgestart te hebben.

Tijdens de werkconferentie zijn vele contacten en ideeën uitgewisseld. Gebleken is dat velen willen doorpakken. Een klein begin is gemaakt, maar natuurlijk is er veel meer nodig om je eigen huis, straat, wijk en gemeente te verduurzamen. En wat is er leuker dan het samen te doen, in een Coalition of the Doïng. De Bouwcampus faciliteert graag het vervolg, zowel voor de mensen die met hun eigen woning aan de slag willen gaan als ook voor de gemeenten Alphen a/d Rijn, Brielle en Woerden om de casussen die zij tijdens de werkconferentie hebben ingebracht verder te verdiepen.

Met Martine de Vaan kijken we naar een geschikt moment en locatie na de zomer om verder te gaan met ‘Mijn huis doet mee’. Voor de 3 Gemeenten worden verkenningstafels ingericht op De Bouwcampus.   

Deelnemerslijst werkconferentie 'NL Energieneutraal in 2030'

SAM 0629 bewerkt kl