Verslag Werkconferentie Dwarskrachten

Verslag Werkconferentie Dwarskrachten

Op de Bouwcampus in Delft heeft op vrijdag 23 november de eerste werkconferentie ‘Dwarskrachten’ plaatsgevonden. Met 'Dwarskrachten' wil de Kerncoalitie van Roadmap 1 Bruggen en Sluizen van De Bouwagenda een groep autonome denkers en daadkrachtige doeners activeren en verbinden. De focus van deze Roadmap lag op het vinden van nieuwe benaderingen voor de grote onderhouds- en vervangingsopgaven van bruggen en sluizen.

Geplaatst: 30 november 2018

Deel deze pagina

Start met het bundelen van innovatiekracht

De dag werd geopend door Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. In zijn opening benadrukte hij nogmaals het belang van de sector-brede samenwerking om het gestelde doel, in 2050 een CO2 vrije bouw, te behalen. “Er moet nu begonnen worden met het bundelen van de innovatiekracht.”

Bouwcapaciteit Figuur RMulderEen bevlogen presentatie daarna van Richard Mulder, lid van de kerncoalitie Roadmap1, waarin hij beeldend zijn eigen woon-werk route gebruikte om deze innovatiekracht aan de concrete opgaven te verbinden. “We weten dat er een enorme behoefte aan capaciteit aan gaat komen om de bult aan werk op te vangen, maar hoe zorgen we ervoor dat we hier als sector op voorgesorteerd zijn en dat we hier een meer geleidelijke lijn van kunnen maken? We moeten er met elkaar aan de voorkant in investeren door middel van kennis en kunde, innovatie, prototypeprojecten en institutionele prikkels. Op deze manier brengen we de verandering in gang. We hebben het bewust over prototypes, niet over pilots, want dat is te veel korte-termijn-denken.” Aldus Richard. Hij doet nog een concrete oproep: ‘Spieken moet! Kijk bij elkaar, anders leer je het niet!’

Volgens professor Rob Nijsse is het instorten van de brug in Genua het gevolg van verkeerde (politieke) zuinigheid. Hij noemt het een ‘blessing in disguise’, want nu zijn er concrete argumenten om onze erfenis uit de jaren ’60 aan te pakken. Bouwen voor de volgende generatie vraagt dat er meer geluisterd zou moeten worden naar ingenieurs in plaats van dat de beslissingen door economen en juristen worden genomen. Gestuurd worden door economische belangen en budget leidt niet tot de kwalitatieve keuzes die gemaakt moeten worden in deze onderhouds- en vervangingsopgave. Bewust ontwerpen op de gewenste levensduur heeft de toekomst.

Bekijk hier de presentaties van Richard en Rob.

De presentatie van Rob riep bij jurist én econoom Bernard Wientjes een reactie op. Hij vond het een voortreffelijk verhaal, en benadrukte dat aan fundamenteel onderzoek te weinig ruimte wordt gegeven. Bernard hoopt dat Rob mensen opleidt die een Genua voorkomen; zijn verhaal sterkt hem in de doelstelling van De Bouwagenda. Maar met alleen technische argumenten en feiten wordt de politiek niet overtuigd. Daar is meer voor nodig, namelijk ook argumenten en feiten in de taal van juristen en economen. Rob antwoordde hierop dat de beroepsgroep naar zichzelf moet kijken en zei: ‘Denk altijd in geld vanuit je positie als technicus. Want ‘money rules the world’. Bernard vult hierop aan dat ingenieurs zich niet te bescheiden moeten opstellen: “We hebben sterk leiderschap nodig en kennis van zaken. Verhef je stem! Maar benoem niet alleen de risico’s en waarom het niet goed is, maar laat ook ook de kansen zien. Dan scoor je met jouw probleem”. Bernard sloot de discussie af met een aanbod om Rob tips te geven voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. “Dit soort kennis hoort tussen de oren van de politiek te komen. De Bouwagenda kan hierbij helpen én zorgen dat ze reageren zoals jij dat wilt.”.

Deze discussie was een mooie weergave van een discussie die op alle niveaus in de sector plaatsvindt. In een projectteam, tussen opdrachtgever en opdrachtnemers, tussen de sector en haar plek binnen de andere topsectoren. Kortom, een discussie waarin tegengestelde belangen en inzichten weer eens duidelijk werden.

Recepten voor de toekomst

De toekomst werd verder uitgediept in korte, brisante C4-colleges die werden georganiseerd op thema’s die er voor de Roadmap 1 toe doen. In drie rondes van een haf uur werden de deelnemers meer bewust van het potentieel dat er al in de markt zit. In deze fase van observatie en ervaringen opdoen werden essentiële vragen verduidelijkt. 

De thema’s en initiatieven die aan bod zijn gekomen, waren:

  • The Bridge Project gaat over innovatie en het toepassen van nieuwe technieken in de bouw zoals het 3D-printen van beton bij een brug in Nijmegen. Volgens kunstenaar Michiel van der Kley intrigeert de wereld die we met deze receptuur kunnen maken.
  • Circulair, Demontabel en Herbruikbaar. Het circulaire viaduct is een unieke samenwerking tussen Van Hattum en Blankevoort, Spanbeton en Rijkswaterstaat. Rob Valk, projectmanager van het ontwikkelteam, nam de deelnemers mee in de mindset en deed een open invitatie om op 11, 12 of 18 december met de verkenningssessies op De Bouwcampus mee te doen. Klik hier voor meer informatie. Bekijk hier Robs presentatie.
  • De bewegingen die we met elkaar maken in verkeer en vervoer zijn massaler dan ooit. Meten is weten! Maar dan moet wel duidelijk zijn wat je meet. De toepassing van glasvezelsensoren maakt het mogelijk zeer nauwkeurig, flexibel en veilig alle parameters te meten die je wilt. Tijdens deze sessie liet Ruben van Ardenne, bekend van Captain Co-Creation en werkzaam bij Compass, de deelnemers kennismaken met de voordelen en mogelijkheden van Fotonica.
  • IFD staat voor Industrieel Flexibel Demontabel en wordt gezien als het concept van het modulair bouwen van bruggen. Paul Waarts van Provincie Noord-Holland deelde zijn inzichten en gaf een doorkijk naar de toekomst. Bekijk hier het filmpje 'IFD in de GWW'.
  • De winnaars van de Young Professional Challenge 2018 van Young Professional Platform WOW deelden hun technologische en maatschappelijke oplossingen voor het circulair vervangen & renoveren. Het gaf interessante discussies.

Vertragen om te versnellen

Omdat de deelnemers, door de opzet, maar bij drie van de vijf colleges aanwezig konden zijn, werden tijdens de eenvoudige werklunch de verschillende beelden rijkelijk gedeeld. Zij konden daardoor meer informatie vergaren en in de middag tijdens de GIN (Generating Ideas Now) sessie met elkaar werken aan het genereren van ideeën en het vinden van oplossingen voor de transitieopgave. In een betrekkelijk korte tijd werkten de deelnemers van een individueel idee naar collectief gedragen actie toe. Met een flinke dosis energie wisten de deelnemers elkaar te inspireren en enthousiasmeren.

 

Pitches van de ideeën

De GIN-sessie leidde tot een aantal interessante uitkomsten die aan de overige deelnemers werden gepresenteerd onder begeleiding van Marco Hofman, lid van de kerncoalitie. De andere aanwezige leden van de kerncoalitie Lindy Molenkamp, Richard Mulder en Maurice van Rooijen beoordeelden de presentaties. De concepten maakten kans op coaching naar een volgende stap door het Bouwcampus-team of een plek op het Provincieplein tijdens InfraTech in Rotterdam Ahoy.

Zo werden er meerdere ideeën rond een Smart Bridge gepitcht. Een brug die zich aan kan passen aan het veranderende gebruik en de belasting en daarmee ‘flexibel’ inzetbaar kan zijn. Echter moet wel toegestaan worden dat de eisen die gesteld zijn aan het kunstwerk aangepast kunnen worden aan nieuwe standaarden. Naast deze slimme brug is er door andere teams de koppeling gelegd tussen de bestaande infrastructuur en mobiliteit. Er moet meer ingezet worden op de koppeling tussen deze domeinen en bijvoorbeeld navigatiesoftware linken aan nieuwe sensoringtechnieken voor kunstwerken. Hierdoor kan de belasting gelijkmatig over de dag verdeeld worden zodat piekmomenten tegengegaan kunnen worden. Ook creëer je daarmee digitale paspoorten van kunstwerken zodat monitoring een stuk efficiënter wordt.

Naast het zoeken van oplossingen in de technische mogelijkheden is er ook door verschillende groepen ingezoomd op de interne beleids- en procesuitdagingen waar we voor staan. Zo zullen er mogelijkheden moeten komen om nieuwe vormen van aanbesteden en contracteren uit te proberen in de markt. Inkopers moeten hier een platform voor krijgen om dit met elkaar vorm te geven. Hierdoor kan er een kentering komen in het aanbesteden. Van aanbesteden op vraag naar aanbesteden op capaciteit.

Het vervolg van Dwarskrachten

Laten we als sector blijven onthouden dat alles kan, als we maar van elkaar blijven leren. Anders kijken en anders doen dan dat we gewend zijn, zorgt voor nieuwe inzichten. Dat is hoe we als sector het verschil kunnen en moeten maken!

Dat dit deze dag ook zo beleefd werd, blijkt uit een van de teams die opriep tot een vervolg. Op 12 maart 2019 wordt daarom een volgende ‘Dwarskrachten’ georganiseerd. Reserveer de datum alvast in je agenda!

00 Ontvangst
01 InteractieBernard Lindy
02 Intro Maurice
03 Bernard
04 Bernardenzaal
05 Richard
06 Plenair
07 RobNijsse
08 Applaus
08 BernardenRichard
09 Reactie Zaal1
10 Reactie Zaal2
11 Interactie Bernard Rob
12 Reactie Zaal3
13 Interactiemetzaal
14 Interactie Koffie
15 Fotonica
16 Fotonica2
17 Fotonica3
18 Michiel 3Dbetonbrug
19 Michiel2
20 PlatformWOW
21 PlatformWOW
23 RobValk Circulairviaduct
24 IFD Paul
25 GIN1
26 GIN2
27 GIN3
28 GIN4
29 GIN5
30 GIN6
31 GIN7
32 GIN8
33 GIN9
34 GIN10
35 GIN11
36 GIN12
37 GIN Slot
38 Pitch Jury
39 Pitch1
40 Pitch2
41 Pitch3
42 Pitch4
43 Pitch5
44 Pitch6
45 Pitch7
46 Pitch8