• Start
  • Nieuws
  • Kansrijke oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk

Kansrijke oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk

Kansrijke oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk

Tijdens de Provada kwamen, op initiatief van en in de stand van de gemeente Delft, vertegenwoordigers van vraag en aanbod* bij elkaar om in één uur kansrijke oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk te bedenken. Willen we met elkaar de doelstelling van de Verstedelijkingsalliantie van 170.000 nieuwbouwwoningen binnenstedelijk realiseren dan moeten er een aantal knellende problemen, waaronder het tekort aan productiecapaciteit, worden opgelost.

Geplaatst: 20 juni 2019

Deel deze pagina

Als oplossingsrichting wordt een nieuwe industrialisatieaanpak voorgesteld waarbij grootschalig, maar niet monotoon, woningen of wooncomponenten industrieel worden vervaardigd. Maar hoe organiseer je dat proces zo dat je maximaal gebruik maakt van de bestaande en mogelijk nieuwe industriële productiemogelijkheden? En hoe kom je tot een continue en systematische orderstroom? Deze expertsessie maakte duidelijk dat dit een richting is die absoluut kansrijk is en waarvoor ook een breed draagvlak bestaat.

Het vraagt echter wel een geheel andere afstemming en sturing van vraag en aanbod. Dat is binnen de Verstedelijkingsalliantie realiseerbaar maar wel volgens een volledig nieuwe vorm van vraagbundeling en -planning. Concrete afspraken hierover zullen tijdens de hiervoor in te richten doorbraaktafel, onderdeel van de woondeal** voor de zuidelijke Randstad die de minister, provincie en betrokken gemeenten op 3 juni 2019 tekenden, verder worden ingevuld.

*Deelnemers
Rob Haans - Voorzitter directie de Alliantie
Anjelica Cicilia - Achmea Vastgoed
Fries Heins - Bouwend Nederland
Atto Harsta - De Bouwcampus
Tanja Verbeeten - Provincie Zuid-Holland
Bas Vollebregt - Gemeente Delft

**Woondeal: Rijk, provincie en gemeenten in de zuidelijke Randstad slaan handen ineen: 100.000 woningen erbij
IV.10 Vanwege tekorten in de bouwcapaciteit stijgen de kosten voor bouwprojecten. Dit zet de haalbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van binnenstedelijke projecten onder druk. Alle partijen in de bouwkolom hebben belang bij een continue bouwstroom. Gebiedsoverstijgende afspraken zijn daarom nodig aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Daarnaast kunnen flexibele, hoogwaardige en industrieel vervaardigde woningbouwconcepten een belangrijke bijdrage leveren aan de continue bouwstroom omdat deze minder afhankelijk zijn van het personeelstekort. Bovendien hebben industrieel vervaardigde woningen een kortere productietijd en een stabielere marktprijs. Door voor een langere periode het gewenste productievolume en -typologie vast te leggen kan de aanbodzijde investeren in innovatie en opschaling van het productievolume. Om tot een continue bouwstroom te komen, worden de volgende doorbraaktafels gestart: a. Gemeenten, provincie en marktpartijen zetten in op langetermijnoplossingen om de bouwcapaciteit blijvend te optimaliseren. Dat betekent continuering van de 19 bouwstroom door langetermijnsamenwerkingen, anticyclisch bouwen en uitbreiding van de capaciteit. Het initiatief om tot een dergelijke samenwerking te komen ligt bij de samenwerkende gemeenten en (regionale) marktpartijen. De provincie heeft waar nodig een faciliterende rol. b. De minister en de provincie verkennen samen met gemeenten en marktpartijen de kansen en knelpunten voor vergroting van de inzet van de industriële productiecapaciteit van innovatieve en efficiënte bouwvormen in de zuidelijke Randstad, zoals flexibele en/of conceptbouw (beton-, houtbouw) om de bouwproductie te versnellen. Deelnemende partijen streven naar het maken van afspraken over toepassing op locaties.

Klik hier voor meer informatie.