Verslag tweede Dwarskrachten

Verslag tweede Dwarskrachten

Dinsdagmiddag 12 maart vond op De Bouwcampus de tweede Werkconferentie ‘Dwarskrachten’ plaats rondom het thema ‘Sensoring’. Dit was een vervolg op de eerste werkconferentie van november 2018 waarin De Bouwcampus heeft aangeboden om te helpen de ideeën uit de pitches een stap verder te brengen. De sessie sloot aan op de ochtendbijeenkomst over de Leeromgeving Circulair Viaduct en heeft hier een duidelijk raakvlak mee.

Met 'Dwarskrachten' wil de Kerncoalitie van Road Map 1 Bruggen en Sluizen van De Bouwagenda een groep autonome denkers en daadkrachtige doeners activeren en verbinden. De focus van deze Road Map ligt op het vinden van nieuwe benaderingen voor de grote onderhouds- en vervangingsopgaven van bruggen en sluizen.

Geplaatst: 20 maart 2019

Deel deze pagina

‘Sensoring’

Het thema van de middag was ‘Sensoring’ in de brede zin van het woord. Dan gaat het dus zowel om sensoren die aan bruggen hangen, maar ook om bijvoorbeeld innovatieve manieren van inspecteren zoals het gebruik van drones. Met een aantal uiteenlopende presentaties als ‘food for thought’ zijn we in de discussie op zoek gegaan naar manieren waarop we ervoor kunnen zorgen dat de oplossingen die we met elkaar bedenken bijdragen aan doelmatige aanpak van de onderhouds- en vervangingsopgaven van bruggen en sluizen. Tevens is getracht te achterhalen op welke manier we de krachten van beheerders, kennisinstellingen en marktpartijen goed kunnen bundelen. Dat bleek nog niet makkelijk.

Efficiënt inspecteren met drones

Thomas Schouten van Falcker gaf een interessante presentatie over de inzet van drones, automatische beeldherkenningen en borging van de resultaten in een Digital Twin omgeving in de petrochemische industrie. Leerzaam en leuk om te zien hoe ver deze techniek al is en hoe dit in andere sectoren wordt toegepast. 

Top 10 punten van de vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat

Dwarskrachten2Caroline den Besten van Rijkswaterstaat nam de groep mee in tien pijnpunten van de vervangings- en renovatieopgave die bij Rijkswaterstaat spelen. De presentatie maakte duidelijk dat deze een uiteenlopend karakter hebben van vrij generiek (bv. de gaten in de informatievoorziening rondom verkeersbelastingen op een netwerk van constructies) tot heel specifiek (bv. het ontstaan van een vermoeiingsscheur onder een klinknagelkop in een specifieke verbinding van een stalen brug). Tevens presenteerde zij een vijf stappenplan dat zou kunnen helpen in het bepalen welke oplossingsrichtingen doelmatig bij kunnen dragen aan de opgave:

  1. Zijn er al traditionele manieren van inspecteren voorhanden?
  2. Welke eisen stellen we aan de benodigde informatie?
  3. Hoe ziet de oplossingsruimte eruit? Meten, testen, onderzoeken, internationale ervaring, etc.
  4. Hoe rendabel kunnen we de kosten van de oplossing krijgen?
  5. Hoeveel moeite kost het om een nieuwe oplossing te ontwikkelen?

Ervaringen monitoring 2e Van Brienenoordbrug

Dwarskrachten4Als voorbeeld ter inspiratie deelde Joep de ervaring van TNO hoe een specifiek probleem, in dit geval vermoeiing van stalen rijdekken, op onderzoeksmatige wijze aangepakt kan worden. Hij nam ons mee in de probleemanalyse en de in het laboratorium en op de 2e Van Brienenoordbrug onderzochte oplossingsrichtingen Akoestische Emissie, rekmonitoring en modellen die aan de hand van metingen ge-update kunnen worden. Ook ging hij in op de vragen die volgens hem nog beantwoord moeten worden om tot toepassing in de praktijk te komen.

 

Discussie

Dwarskrachten1In de discussie na de presentaties deden we een poging om het vijfstappenplan voor één van de problemen, klinknagelverbindingen, te doorlopen. Ondanks dat we nuttige dingen hebben opgehaald uit de discussie heeft de ervaring geleerd dat dit, met name vanwege de benodigde specialistische kennis op dit onderwerp en de breedte van de groep, niet makkelijk is. Hieruit leren we dat het voor een vervolg belangrijk is vooraf meer concreetheid in de eerste twee stappen te leggen en te zorgen dat we rondom de specifieke problemen de juiste groep mensen bij elkaar krijgen. Wat ook naar voren kwam uit de discussie is dat omdenken ook een interessante richting kan zijn om te verkennen. Is het wel doelmatig om altijd maar te streven naar de best mogelijke informatie en daar veel (soms tevergeefse) moeite voor te doen? Meet wat je kan meten, weet wat je kan weten en accepteer dat je bepaalde dingen misschien niet weet en op tijd, maar te vroeg ingrijpt. Als voorbeeld werd het bijhouden van het aantal starts en landingen op een landingsbaan genoemd wat als indicator voor het benodigde moment van onderhoud wordt aangehouden. Hier lijkt een conflict te zitten met de wens om de opgave meer uit te spreiden en de tijd en met circulaire doelstellingen. Maar misschien zijn daar in het kader van ‘Dwarskrachten’ juist wel weer nieuwe kansen en oplossingen uit te creëren.

Hoe verder?

De groep ‘Sensoring’ beraadt zich momenteel over hoe het vervolg vorm te geven. Gedacht wordt aan inhoudelijke sessies gericht op één of enkele van de top 10 problemen per keer met als doel het vijf stappenplan concreet in te vullen. Heb je zelf ideeën, laat het procescoach Maurice van Rooijen weten via m.vanrooijen@debouwcampus.nl.