• Start
 • Nieuws
 • Verslag Tweede bijeenkomst Toekomst Noordersluis

Verslag Tweede bijeenkomst Toekomst Noordersluis

Verslag Tweede bijeenkomst Toekomst Noordersluis

De tweede bijeenkomst van de Toekomst Noordersluis was op 12 februari op De Bouwcampus in Delft. Maar liefst 11 personen betraden het podium om een idee te pitchen voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis in IJmuiden. Op basis van de open space werkmethode konden alle deelnemers stemmen op het idee dat hen het meeste aansprak. Na een tweede pitchronde waarbij diverse fusies plaatsvonden, bleven de volgende zes ideeën over:

 1. Bereikbaarheid en flexibiliteit met trekker Everhard van den Brakel/Hendrik-Jan Oost - Port of Amsterdam
 2. Canal Cleaner met trekker Rinze de Vries - Noria
 3. De Proefsluis (i.v.m. zilte landbouw) met trekker Mathilde Nakken - Zelfstandige
 4. De Spaarsluis met trekker Hans Pauw - Zelfstandige
 5. De recreatieve sluis met trekkers Marieke Mulder en Marc van Roosmalen - Gemeente Velsen / Van roosmalen en Gessel architecten 
 6. Het Waterlab met trekker Allert Schotman - Loodswezen

Bekijk op deze pagina de pitches die zijn gehouden, een fotoverslag van de bijeenkomst, praktische zaken over het co-creatietraject die aan de orde zijn gekomen en de presentatie van Bert Toussaint over het historische perspectief van het sluizencomplex.

Ga naar het co-creatielab voor achtergrondinformatie over deze opgave.

Geplaatst: 19 februari 2019

Deel deze pagina

Toelichting op het proces

De bijeenkomst begon met het 'buzzen' van de deelnemers over de eerste bijeenkomst. Wat waren de ervaringen en welke ideeën zijn blijven hangen? Gastheer Peter de Raaf van De Bouwcampus hield vervolgens een vraaggesprek tussen Bas Post (Rijkswaterstaat) en Maarten van der Vlist (De Bouwcampus). Zij hebben toegelicht hoe het proces van dit co-creatietraject in elkaar zit, hoe het zich verhoudt tot het inkoopproces van Rijkswaterstaat en wat de spelregels zijn. Lees hier de vragen en antwoorden.

Co-creatieprincipes en spelregels teamvorming

De principes van co-creatie werden daarna toegelicht. Philine Krosse vroeg deelnemers of zij hier zelf nog aanvullingen op hadden. Wat zouden zij specifiek nodig hebben om in teams te kunnen co-creëren? Er volgde een ronde door de zaal en de opmerkingen zijn verwerkt in de spelregels waarop teams gevormd worden: de grootte van een team, de rol van een teamtrekker en wat deelname aan een team inhoudt. Lees hier de aangescherpte versie van de teamvormingspelregels die als richtlijn dienen voor het samenstellen en functioneren van een team. Als er nog aanvullingen zijn of nieuwe inzichten horen wij die graag.

De pitches

Maar liefst 11 deelnemers hebben hun idee gepitcht. Zij kregen hier maximaal 3 minuten de tijd voor. Bekijk de video's van de pitches:

Verrijking van pitches

Elke pitcher kreeg een eigen plek om met andere deelnemers in gesprek te gaan over zijn of haar idee en deze te verrijken. Vier vragen stonden daarbij centraal:

 1. Wat is de kern van het idee?  
 2. Welke aannames hebben tot dit idee geleid?
 3. Wat kan het opleveren?
 4. Wat wil je nog uitwerken?

Lees hieronder per team wat er opgeschreven is:

Presentatie historisch perspectief

Na een eetpauze geeft historicus Bert Touissaint van Rijkswaterstaat een bevlogen toelichting op de geschiedenis van de Noordersluis inclusief oude polygoonbeelden. Bekijk hier zijn presentatie.

Fotoverslag

Aan de foto's is duidelijk te zien dat er veel energie in de groep zat en dat er enthousiast op de gepitchte ideeën is gereageerd.

01 Welkom PeterdeRaaf
02 Overzicht
03 Buzzen1
04 Buzzen
05 Buzzen
06 Vraaggesprek MaartenBas
07 BesprekenCo Creatie
08 Besprekenco Creatie
09 Bespreken Teamregels
10 Koffie
11 Pitch1 MathildeNakken
12 Pitch2 MariekeMulder
13 Pitch3 Hendrik JanOost
14 Pitch4 RinzedeVries
15 Pitch5 HerbertBerger
16 Pitch6 HesselVoortman
17 Pitch7 AllertSchotman
18 Pitch8 HansPauw
19 Pitch9 PieterHack
20 Pitch10 GertvanderGaag
21 Pitch11 MarcvanRoosmalen
22 Pitchoverleg
23 Pitchoverleg
24 Pitchoverleg
25 Pitchoverleg
26 Pitchoverleg
27 Pitchoverleg
28 Pitchoverleg
29 Buffet
30 Historischeachtergrond BertTouissaint
31 Hostorischeachtergrond
32 Stemmenmetdevoeten
33 Stemmenafwachten
34 Groepsvorming
35 AfsluitingBas

Haak aan bij een team!

Heb je een idee gezien wat jij verder wilt helpen uitdenken? Neem dan direct contact op met de teamtrekker als je die kent of informeer bij De Bouwcampus naar de mogelijkheden via Isaac de Boer-Ferrier: i.deboerferrier@debouwcampus.nl en 06-10480842.

Het vervolg

De teams gaan nu aan de slag om hun ideeën verder uit te werken en verdiepen. Op dinsdag 9 april zullen zij hun idee uitgebreid presenteren. Je bent van harte welkom bij deze verrijkingsbijeenkomst om de teams verder te helpen om tot een advies aan Rijkswaterstaat te komen over de toekomst van de Noordersluis.