• Start
  • Nieuws
  • Verslag Toekomst Noordersluis eerste bijeenkomst

Verslag Toekomst Noordersluis eerste bijeenkomst

Verslag Toekomst Noordersluis eerste bijeenkomst

Op dinsdag 29 januari vond in de Felison Terminal in IJmuiden de eerste bijeenkomst plaats van het co-creatietraject Toekomst Noordersluis. Er was grote belangstelling voor deze opgave, waar 100 personen vanuit uiteenlopende achtergronden hun ideeën inbrachten voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis die geen functie meer heeft als de grote nieuwe zeesluis in IJmuiden gereed is. Op 12 februari vindt de tweede co-creatiesessie plaats waarin de ideeën nader uitgewerkt worden.

Bekijk hier de lijst van degenen die 29 januari aanwezig waren.

Ga hier naar het co-creatielab voor achtergrondinformatie over deze opgave.

Bekijk hieronder het videoverslag van de bijeenkomst.

Geplaatst: 04 februari 2019

Deel deze pagina

Alle deelnemers werden aan boord van de Koningin Emma welkom geheten door Nanou Beekman, directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Tijdens de rondvaart door het sluizencomplex gaf Jan Rienstra, omgevingsmanager Zeetoegang IJmuiden bij Rijkswaterstaat, op een bevlogen manier uitleg over het verleden, het heden en de toekomst van het sluizencomplex met de Noordersluis in het bijzonder. De deelnemers kregen zo een gevoel bij de context van de opgave en de grootte van het complex.

In de Felison Terminal kon iedereen opwarmen tijdens het buffet waarna het avondprogramma van start ging. Laurens Schrijnen, directeur van De Bouwcampus, gaf een korte toelichting over de werkwijze van De Bouwcampus: “De traditionele rol van opdrachtgever – opdrachtnemer vervalt tijdens co-creatie. Dit geeft de deelnemers de vrijheid om ‘neutraal’ samen te werken en tot nieuwe inzichten te komen. Het is pre-concurrentieel en gericht op het ontwikkelen van ideeën en oplossingsrichtingen waardoor we ver kunnen blijven van de aanbestedingsfase.”

Peter de Raaf, co-creatiecoach van De Bouwcampus, gaf daarna het startschot voor de eerste brainstormsessie. De deelnemers hebben zichzelf verdeeld in acht groepen waarin zij hun eerste ideeën en inzichten over het toekomstig gebruik van de Noordersluis met elkaar deelden. Er ontstonden levendige discussies waar de energie vanaf spatte.

Bekijk hier de uitkomsten van de ideeënmotor per groep:

Een aantal gedachtes en ideeën werd plenair met iedereen gedeeld. De diversiteit aan mogelijkheden voor de Noordersluis kwam al goed naar voren. Ook bleek dat enkele vergelijkbare ideeën zijn geopperd door verschillende groepen. Nanou Beekman sloot de bijeenkomst af en nodigde iedereen uit om op dinsdag 12 februari bij De Bouwcampus in Delft de ideeën nader uit te werken. Deelnemers kunnen dan hun favoriete idee pitchen. Ook ideeën die na afloop van de eerste sessie worden bedacht zijn uiteraard van harte welkom om gepitcht te worden tijdens de tweede bijeenkomst.

00 Rondbaartboot
01 Loopplank
02 Nanou
03 Rondvaart Plattegrond
04 Rondvaart Plattegrond2
05 Rondvaart Peter
06 Rondvaart Janrietstra Dek1
07 Rondvaart Janrietstra Dek2
08 Rondvaart Dek1
09 Rondvaart Dek2
10 Rondvaart Noordersluis1
11 Rondvaart JanRietstra Noordersluis
12 Rondvaart Noordersluis2
13 Rondvaart Noordersluis Techniek
14 FelisonTerminal
15 WelkomdoorPeter
16 WelkomdoorPeter2
17 Laurens ToelichtingDeBouwcampus
18 OverhandigingMagazineDeVolgendeVerdieping
19 Nanou En Deelnemer
20 Groepje 1
21 Groepjes2
22 Groepje3
23 Groepje4
24 Groepje5
25 Groepje6
26 Groepje7
27 Groepje8
28 Groepje9
29 Groepje10
30 Ideeen
31 Ideeen
32 Presentatie Idee1
33 Presentatie Idee2
34 Presentatie Idee3
35 AfsluitingMaarten
36 Applaus Organisatie
37 Aflsuiting Nanou