Verslag lunchwebinar 'Warmte uit water'

Verslag lunchwebinar 'Warmte uit water'

Op donderdag 2 juli vond een lunchwebinar 'Warmte uit Water' plaats. De webinar begon met een korte introductie door Celina Kroon, werkzaam bij Alliander, over een eerder gestart Bouwcampus-traject ‘Grip op de Maas’. Daarin zijn mogelijkheden verkend om Water en Energie in de praktijk met elkaar te verbinden door middel van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). De werking van dit TEO-concept werd nader toegelicht door Henk Looijen (Rijkswaterstaat). Ook de toepassing in de praktijk kwam hierbij aan bod door in te gaan op de ontwikkeling van een TEO-project in een bestaande woonwijk in Zutphen. Aan de hand van dit voorbeeld werden ervaringen en aandachtspunten besproken. Zo bleek het technisch haalbaar om TEO toe te passen in de wijk, maar was wel subsidie nodig om het project mogelijk te maken.

Geplaatst: 08 juli 2020

Deel deze pagina

Nadat duidelijk was dat het TEO-concept kon worden toegepast in Zutphen, was het de vraag hoe een dergelijk project georganiseerd kon worden. Nico Büskens (Qirion) ging hier verder op in door toe te lichten welke rol de diverse betrokken partijen innamen in het TEO-project. Uit de samenwerking kwam onder andere het belang naar voren om te investeren in het vergroten van draagvlak door goede communicatie en door de stakeholders tijdig bij het project te betrekken.

Naar aanleiding van deze praktijkervaring ontstond na afloop van de presentatie een levendige dialoog waarin kennis en ervaringen werden gedeeld aan de hand van aansprekende voorbeelden.

 Al met al een leerzame en inspirerende lunchwebinar! Wil je meer weten over de mogelijkheden en uitdagingen van TEO, neem dan contact op met Oukje van Merle via o.vanmerle@debouwcampus.nl.

Klik hier om de presentatie van de lunchwebinar terug te kijken.