Verslag expeditie Excess Materials Exchange

Verslag expeditie Excess Materials Exchange

De themalijn Technologie en Data van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen bracht een bezoek aan EME. Hier werden de teamleden hartelijk ontvangen door de twee oprichters van EME: Maayke Aimée Damen en Christian van Maaren. 

Toelichting Open Leeromgeving
Na een korte voorstelronde was de beurt aan Joep om vertellen wat wij doen en waarom wij meer over EME willen weten. Voor meer informatie verwijst hij naar de website openleeromgeving.nl.

Geplaatst: 02 oktober 2019

Deel deze pagina

Toelichting Excess Materials Exchange

Via een presentatie en open discussie hebben wij de kans gekregen om EME beter te leren kennen. EME stelt zich voor als "Datingsite" voor materialen. Dus als een bedrijf een afvalstroom produceert kan het via EME een koper voor zijn "afval" vinden. Afval wordt dan een grondstof voor een ander productieproces. De drijfveer hierachter is het creëren van financiële en milieutechnische waarde uit afval.

EME helpt potentiële afnemers te vinden via hun netwerk, database, algoritmes en expertise. Dat wordt gesteund door hun "platform" oplossing. Het idee is door expertise, netwerk, afvalstromen (aanbieders) en potentiële afnemers in een dataplatform bij elkaar te brengen snel en efficiënt oplossingen (matches) kunnen worden gevonden. Potentiële matches worden zowel gezocht binnen de eigen klantenkring als daarbuiten. Momenteel wordt 90% van de matches nog gevonden buiten de klantenkring van EME. Dit geeft aan dat de gebruikerscommunity nog groeiende is maar dat dit geen beperking hoeft te zijn.

Technologisch gezien worden nieuwe technologieën ingezet zoals blockchain en Artificial Intelligence. Middels een waarderingssysteem dat een combinatie legt tussen financiële waarde en milieutechnische waarde (omgezet in geld) wordt uit verschillende opties gezocht naar de meest optimale match. Zo werd het voorbeeld besproken dat sinaasappelschillen uit tien potentiële hergebruikopties uiteindelijk de meeste waarde opleverde door hergebruik in dierenvoer. Dit illustreert de visie van EME dat het voor optimaliseren van circulariteit belangrijk is om zo min mogelijk in systeemgrenzen te denken en juist te streven naar het verbinden van sectoren. Dit is een les om mee te nemen in de context van bruggen en viaducten.

Kwaliteitsgarantie is ook onderdeel van het aanbod van EME, uiteraard verschilt dit per toepassing. Voor bruggen en viaducten is dit een zeer belangrijk aspect. EME geeft aan interesse te hebben in onze context van bruggen en viaducten en graag op de hoogte te blijven van de vorderingen van de leeromgeving.

Omdat het voor veel bedrijven een nieuw onderwerp is, is EME momenteel ook nog veel met het bieden van begeleiding en service bezig. E.g. veel bedrijven moeten nog leren om hun afvalstroom "aantrekkelijk" te maken voor een "proces matching". Hierbij hoort het maken van een "materiaalpaspoort" en het mogelijk maken van "tracking/tracing". Valuatie en Matching wordt gedaan met hulp van de EME platform. Maar ook het matching proces vergt nog begeleiding en service om uiteindelijk tot een match (koop) te komen. Het idee is wel dat dit minder en minder zal worden omdat alle bedrijven zelf hebben geleerd wat nodig is om een goede match te vinden via het platform. Het uiteindelijke businessmodel van EME is via een matchmaking-fee geld te verdienen. Daarnaast proeven wij een sterke intrinsieke drijfveer bij EME om iets goeds te doen voor het milieu.

Serious Game

We bespreken kort ons idee om een Serious Game te ontwikkelen om bij partijen in de sector in een veilige experimentele omgeving bewustwording te creëren over de verschillende aspecten van circulariteit. EME onderschrijft dat dit kan helpen en waardevol is. Maayke geeft aan ervaring te hebben met Serious Gaming en dat Maarten Robben ons wellicht verder kan helpen. EME geeft aan wel mee te willen denken hoe de Game verder vorm te geven. Verder geeft Maayke het advies om goed uit te kunnen leggen waarom dit nu nodig is en waarom je een game met elkaar moet ontwikkelen en spelen.

Adviezen en aandachtspunten

Tot slot een aantal aandachtspunten en adviezen die EME ons meegeeft:
● Een moeilijke stap in het proces van matchmaking is ketensamenwerking
● Het is momenteel nog lastig om puur te overtuigen op businesscase
● Denk in systemen en trek vooral geen systeemgrenzen op
● Om te verbinden is een echte incentive nodig

Afsluiting en vervolg

We willen EME hartelijk bedanken voor de ontvangst en het waardevolle gesprek. We spreken af dat Joep EME op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in de Leeromgeving.