• Start
  • Nieuws
  • Verslag derde bijeenkomst Toekomst Noordersluis

Verslag derde bijeenkomst Toekomst Noordersluis

Verslag derde bijeenkomst Toekomst Noordersluis

Rijkswaterstaat wil kansen in kaart brengen voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis. Welke andere oplossingen zijn er naast de functie van een waterkering? Tijdens de eerste en tweede bijeenkomst van dit co-creatietraject zijn de eerste ideeën gepitcht en teams gevormd om deze ideeën uit te werken. De insteek van de verrijkingsbijeenkomst van 9 april bij SHIP IJmuiden was om alle verhalen sterker en rijker te maken. Niet als concurrent van elkaar, maar als collega's in het verbeteren van alle ideeën. Alle teams gingen vol energie naar huis. Verrijkt met creatieve inbreng, kennis die toegevoegd is, samenwerking en verdieping. ‘Het was leerzaam en leuk!’

Op dinsdag 10 september vindt de oogstbijeenkomst plaats waarin de teams hun slotpresentaties geven.

Ga naar het co-creatielab voor achtergrondinformatie over deze opgave.

Geplaatst: 17 april 2019

Deel deze pagina

Presentaties van de uitgewerkte ideeën

Zes teams presenteerden hun perspectief. Het team De Proefsluis (zilte landbouw) is komen te vervallen, maar de Zeehaven IJmuiden heeft daarentegen een nieuw idee ingebracht. Bekijk de presentaties die zijn gegeven:
1. Bereikbaarheid en flexibiliteit met trekker Everhard van den Brake
2. Canal Cleaner met trekker Rinze de Vries
3. Het WaTerLab met trekker Allert Schotman
4. De Bepaarsluis met trekker Hans Pauw
5. De sluis als haven; herhaalt de geschiedenis zich? met als trekker Roland van Velzen
6. De Recreatieve sluis met trekkers Marieke Mulder en Marc van Roosmalen

Na een korte pauze gaf Theo Koster van Techport ter inspiratie een presentatie over samenwerking op het gebied van technologie in de regio IJmond en Metropoolregio Amsterdam. Bekijk hier zijn presentatie en hier de video die de deelnemers van hem tegoed hadden.

Verrijkingsrondes

In twee rondes gingen deelnemers vervolgens met elkaar in gesprek over de verschillende perspectieven. Welke kansen en bedreigingen zien ze? Welke kennis is nog nodig om het idee te kunnen realiseren? Alle teamtrekkers waren unaniem in hun oordeel dat ze allemaal een stap verder zijn gekomen met de verkregen input, dat het ‘leuk en leerzaam’ was. Er waren zelfs wilde ideeën naar voren gekomen in de Recreatieve sluis zoals een ‘Zeemeerminnenwedstrijd’. De Canal Cleaner oordeelde dat ze uit zijn gekomen op ‘Educatieve (Re)creatie’; het nieuw creëren van hergebruik. Het testcentrum van het WaTERLab bood voor hen interessante combinatiekansen. Veel ideeën bleken sowieso complementair aan elkaar te zijn. 

Oogstbijeenkomst 28 mei

De zes teams werken nu aan een slotpresentatie van hun perspectief. Op dinsdag 28 mei zijn Nanou Beekman, Directeur Netwerkontwikkeling, en Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur, van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord aanwezig om zich te laten inspireren door de teams. Aan de hand van een digitaal oogstmagazine worden de ideeën vervolgens aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangereikt en wordt de balans opgemaakt en nagedacht over de volgende stap.

Wil je dinsdag 28 mei van 12:30 – 16:30 uur aanwezig zijn bij de oogstbijeenkomst op een nader te bepalen locatie in de omgeving van IJmuiden? Meld je dan aan via info@debouwcampus.nl onder vermelding van je contactinformatie en ‘Toekomst Noordersluis 28 mei’.

01 SHIP
02 Inloop
03 Inloop
04 Zaal
05 Opening PeterdeRaaf
06 MaartenvanderVlist
07 CanalCleaners
08 ZeehavenIJmuiden
09 Be Spaar Sluis
10 WaterLab
11 RecreatieveSluis
12 VernieuwdeNoordersluis
13 Zaal
14 TheoKoster
15 Verrijkingsronde
16 Verrijkingsronde
17 Verrijkingsronde
18 Verrijkingsronde
19 Verrijkingsronde
20 Verrijkingsronde
21 Verrijkingsronde
22 OverzichtLunch
23 Noordersluis
24 IJmuidenseSluisdeur
25 IJmuidenseSluisdeur
26 Afsluiting