Verslag Boostcamp politie

Verslag Boostcamp politie

Op 13 juni vond de finale plaats van de innovatie challenge die de politie en Bouwend Nederland gezamenlijk hadden uitgeschreven en waar NEXT2 en De Bouwcampus uitvoering aan gaven. Zes finalisten pitchten hun innovatieve ideeën in het kader van de huisvestingsopgave van de politie. Cubes in a box, The NEXT Agency en Modulaire Cellenblokken werden door de jury verkozen tot uiteindelijke winnaars. De innovatie challenge heeft niet alleen de politie waardevolle input opgeleverd voor haar eigen opgave, maar ook andere huisvesters en bedrijven gerelateerd aan de bouw kunnen profiteren van de innovatieve oplossingen voor huisvesting die door deze challenge tot stand zijn gekomen.

 


Lees hieronder het verslag van de Boostcamp.

In het co-creatielab is alle informatie rondom de innovatie challenge gebundeld.

Geplaatst: 26 juni 2018

Deel deze pagina

Het begon 1,5 jaar geleden...

Petra Hofman en Kim Verschuren van De Bouwcampus heten als gastvrouwen van vandaag alle aanwezigen welkom. Zij schetsen de context van de innovatie challenge: “We zijn nu ruim 1,5 jaar bezig. Het begon met het huisvestingsconcept, samen met de markt werken aan een marktvisie voor de politie. In februari 2018 is de marktvisie gepresenteerd en de innovatie challenge gelanceerd. Politie en Bouwend Nederland hebben samen hun schouders onder deze challenge gezet. Het heeft 76 inzendingen opgeleverd met vandaag de Boostcamp met zes finalisten waaruit drie winnaars worden gekozen. ‘The future is now!’ is de drijfveer. Innoveren doe je nu, ook om het verder te brengen voor andere organisaties, dat is de dieperliggende wens. Het is gelukt om verbinding te leggen met elkaar en met de opgave die de politie heeft. We kunnen hier veel leren voor overige huisvestingsopgaven.” De aanwezigen zijn: finalisten, de jury, politie en Bouwend Nederland en geïnteresseerden in de ideeën die willen helpen om deze verder te brengen.

Opbrengst challenge tot nu toe

Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding van de politie, licht toe waarom deze challenge georganiseerd wordt: “Dit draagt eraan bij dat huisvesting het werk van de politie, ook in de toekomst, ondersteunt. Door de veranderende samenleving verandert onze manier van werken en verbinden. Dit wordt meegenomen in de manier waarop we deze opgave in co-creatie, met de markt oppakken. Een concept dat ook interessant is voor andere organisaties zoals scholen en zorginstellingen, die net als de politie in de haarvaten van de samenleving zitten.” Op de vraag wat de challenge nu al heeft opgeleverd, antwoordt Liesbeth: “Het is ongelofelijk wat deze Boostcamp losmaakt! We hebben onszelf vragen gesteld; voor welke uitdagingen staat de politie? De gebruikers – rechercheurs, de wijkpolitie, degenen die dagelijks op straat werken – hebben meegedacht. Hierdoor kwam het besef bij hen: ‘dit gaat ons ook aan’. De verbinding die het bracht, is heel goed. Ik heb zelf ook heel veel geleerd. Het is een mooie uitdaging om met een open blik en open perspectief te kijken naar wat hier gebeurt.”

Pre-concurrentieel samenwerken

Jan Kets, lid van het Algemeen Bestuur Bouwend Nederland, geeft aan waarom zij mede-initiatiefnemer van de innovatie challenge zijn: “Het is een innovatief traject met een grote opgave. De combinatie maakt dat we het interessant vinden. Je kunt wel nieuwe dingen verzinnen in een klein project, maar het is pas goed als je iets meerdere keren achter elkaar blijft doen.” Over de meerwaarde van de challenge zegt hij: “Wat ik mooi vind, is de samenwerking die ontstaan is. Voor samenwerken moet je dezelfde taal spreken, hetzelfde woordenboek hebben. Kijk maar naar de term ‘duurzaamheid’: op een hoger abstractieniveau begrijpt iedereen dat, maar er zijn verschillende invalshoeken. De deelnemers hebben veel doorgevraagd om achter de diepere wens van de opdrachtgever te komen. Daardoor werd de politievraag duidelijker. De opgave kon zodoende echt pre-concurrentieel onderzocht worden. Als je het op deze manier doet, kan je andere opdrachtgevers vanuit een concurrerende keten ook de beste oplossing aandragen.”

De Bouwcampus als logische plek voor deze opgave

Johan Vermeer, bestuurslid van De Bouwcampus, krijgt de vraag hoe hij tegen verbreding aankijkt. Hij sluit zich inhoudelijk aan bij de vorige sprekers. “Deze opgave is een icoonproject voor De Bouwcampus. We doen het met elkaar, ontwerpers en degenen die bouwen plus medewerkers van de politie. Om de één of andere reden slaagt de bouw er maar weinig in om sprankelende ideeën goed voor het voetlicht te brengen. We moeten het daarom anders doen. De Bouwcampus is opgericht als plek waar de vraag anders gesteld wordt, waar we elkaar ontmoeten en we elkaars taal leren spreken. De werkwijze van De Bouwcampus past bij de marktvisie die politie en marktpartijen samen opgesteld hebben: op basis van wederzijds vertrouwen samenwerken aan een vitale en duurzame sector: gelijkwaardig, open en transparant. Essentieel is dat als we willen samenwerken, we dat gewoon moeten doen, iets laten zien wat iedereen mag zien. Dat is goed voor onze sector, goed om zo voort te zetten.”

Tijd voor de pitches

De finalisten pitchen in twee minuten hun ideeën, achtereenvolgens: The NEXT Agency, Plug & Play Politiepost, Smart Workplace, Cubes in a box, Politie Pop-in en Modulaire Cellenblokken.

Bekijk hier de video’s van de pitches.

Reflectie door de jury

Jurylid Ivo Lamers van VanBerlo reflecteert op de inzendingen. “Je zag al snel clusters ontstaan in de inzendingen. Zo zijn er inzendingen die zich op een specifiek onderwerp concentreren of juist holistisch naar het vraagstuk kijken. We hebben vanuit een hoop perspectieven gekeken: Bouwend Nederland, de installatie-branche, politie, ikzelf. De kwaliteit van de inzendingen was hoog. Van de 76 inzendingen kwam een aantal al snel bovendrijven, sommige concepten zijn af gevallen maar wel met diep respect.” Ivo geeft aan dat er door de deelnemende partijen veel van de politie geleerd is. “Sommige deelnemers zijn op onderzoek uitgegaan om te kijken wat echt relevant is. Er is goed geluisterd naar de politie zelf en er is gedragenheid gezocht.” Wat wil hij de deelnemers vandaag meegeven? “Wat interessant is, is dat er al kruisbestuiving is ontstaan bij inzendingen: de één is goed in het onderzoeken van het proces, de ander in realisatie, de één kijkt analoog, de ander digitaal. Zet die kruisbestuiving voort, dat is dé manier om er te komen!” 

Perspectiefsessies en boostsessies

Na dit plenaire deel, gaan de deelnemers uiteen in verschillende sessies. Bij de perspectiefsessies wordt dieper ingegaan op de opgaven teambureaus en politieposten. Het doel is om een nog meer inzicht te krijgen in de opgave en de perspectieven die ontstaan met de challenge. Op het Boostplein heeft iedere finalist een eigen plek. In drie rondes kun je de finalisten bevragen: wat betekent deze innovatie en wat bedoel je eigenlijk? Kijk waar de kansen en matches liggen.

Lees hier het deelverslag van de perspectiefsessie Teambureaus - 1
Lees hier het deelverslag van de perspectiefsessie Teambureaus - 2
Lees hier het deelverslag van de perspectiefsessie Politiepost
Lees hier het deelverslag van de boostsessies
Bekijk hier de oogst van de boostsessies

Reacties van deelnemers

Kim en Petra bevragen mensen in de zaal naar hun ervaringen gedurende de middag. Wat is het meest opgevallen? De rode draad die naar voren komt, is dat er veel enthousiasme is om aan de slag te gaan. Sommigen geven aan behoefte te hebben aan een proeftuin om te kunnen experimenteren en aan randvoorwaarden zodat je prototypes binnen de regelgeving daadwerkelijk kunt ontwikkelen. Een ander trekt de vergelijking naar best practices in de vrijetijdssector, bij verzekeraars en banken om van te leren. Een politiemedewerker geeft aan dat je ambassadeurs nodig hebt die alle lagen van de organisatie kunnen linken, die dezelfde taal spreken en aansluiten bij de collega’s op straat.

Op de vraag wat we hebben geleerd over de opgave van de politie, komt naar voren dat de opgave erg verankerd zit in de cultuur. Een deelnemer zegt het erg mooi te vinden dat de politie veel waarde hecht aan de mensen in het veld. Finalist The NEXT Agency zegt dat er heel veel is opgehaald en dat er veel partijen zijn die iets kunnen bijdragen aan het concept van The NEXT Agency en vice versa. Er is duidelijk naar voren gekomen dat innovatie op meerdere plekken moet starten, anders gaat het niet werken. De finalist ‘Modulaire Cellenblokken’ heeft mooie verbindingen kunnen leggen met mensen die veel expertise hebben. Die partijen geven alleen wel aan dat zij graag mee willen denken, maar zich bewust zijn dat het publiek-privaat is. Publiek zit gebonden aan regels en hoe ga je de vrije geest die we nu aan het creëren zijn toch in een jasje gieten?  

De uitslag

Juryvoorzitter Henk Homberg, vice-voorzitter Bouwend Nederland, stapt het podium op voor de bekendmaking van de winnaars. Henk geeft aan dat niemand door het ijs is gezakt in de finale en dat iedereen gemotiveerd en gedreven heeft gewerkt. De behoeftes van de finalisten zijn vandaag goed in kaart gebracht. De winnende finalisten zijn:

  • Cubes in a box: “Wat de jury erg aansprak, is dat jullie met beide benen op de grond staan. Wat de Politie inbrengt, wordt meteen opgepakt. Er zijn ook losse eindjes, maar jullie erkennen dit ook en gingen al op zoek naar passende partners om dit op te lossen.“
  • The NEXT agency: “De jury vindt dat jullie een slag hebben gemaakt in de procesbeschrijving en dat jullie goed kenbaar hebben gemaakt dat er veel meer achter dit project zit. Jullie weten wat er nodig is en jullie snappen de cultuurverschillen en de behoefte van de politie. De belofte van continue ontwikkeling sprak de jury erg aan.”
  • Modulaire cellenblokken: “Jullie hebben een mooie, duurzame, flexibele oplossing gevonden voor een enorm vraagstuk waar de politie continu tegenaan loopt: cellen die in het ene politiekantoor te veel en in de andere te weinig zijn. Er zijn veel verbindingen te leggen.”

De kwaliteit van de inzendingen was hoog. De andere 70 inzendingen bieden zeker ook innovatieve ideeën voor de huisvestingsopgave. De jury adviseert om de toepasbaarheid van deze ideeën nader te onderzoeken en daagt de finalisten ook uit om met hen in gesprek te gaan.  

Lees hier het juryrapport.

Vooruitblik

Jan Kets van Bouwend Nederland blikt vooruit naar de toekomst: “We zijn in een goede innovatiemodus gekomen. Het draait daarbij veelal om andere processen; 25% van de innovaties gaat over techniek, 75% om sociale innovaties. Vandaag hebben we een mooie leerstap gezet. Het is nu aan ons om ook de tweede stap te zetten en onder andere oplossingen te zoeken voor beperkingen van regelgeving en te komen tot opschaalbare projecten.”

Louk Heijnders – voorzitter Quality Board politie – geeft aan wat de vervolgstappen van de politie zijn:

  1. De komende maanden in gesprek met de winnaars om de ideeën verder uit te werken.
  2. Een inspiratieboek uitbrengen waar alle 76 deelnemers in worden opgenomen.
  3. In een andere vorm samenwerken: méér samenwerken en minder opdracht geven.

Ter afsluiting van de Boostcamp schetst hij een beeld naar de toekomst: “Laten we als bouwers en huisvesters ervoor kiezen om te werken aan het ultieme doel: faciliteren dat mensen goed kunnen werken, scholieren kunnen leren in scholen en mensen gezond worden in zorginstellingen. En dé maatschappelijke opgaven uit ons regeerakkoord zoals een CO2-reductie van 49%. Dat is waar we aan werken. Zoals Kennedy zei in 1961: “We choose to go to the moon…. Not because it is easy, but because it is hard”. Louk: “We kunnen trots op onszelf zijn. Laten we de spirit vasthouden en er een succes van maken!”   

Lees meer over deze opgave in het co-creatielab

01 Inloop Boostcamp
02 PetraKim
03 Publiek
04 Liesbeth
06 JanKets
07 Publiek
08 Sprekers Publiek
09 JohanVermeer
10 Pitch1 TheNEXTagency
11 Applaus
12 Pitch2 PlusPlayPolitiepost
13 Pitch3 SmartWorkplace
14 Pitch4 Cubeinabox
15 Applaus
16 Pitch5 PolitiePopin
16 Pitch6 ModulaireCellenblokken
17 Reactiezaal
18 IvoLamers Reflectie Jury
19 Zaal Toelichtingdeelsessies
20 Gespreksleiders Perspectief
21 Pauze
22 Boostsessie1
33 Perspectiefessie3
34 Juryberaad
35 Deuitslag
36 Cheques
37 Bekendmakingwinnaars
38 WinnaarCubesinabox
39 Winnaar TheNEXTAgency
40 Winnaar ModulaireCellenblokken
41 Finalisten
42 Louk Afsluitendewoorden
43 Borrel
44 Borrel Gesprek
Applaus Winnaars
Extra Boost
Extra Boost2
Extra Boost3
Extra Boost4
Extra Boost5
Extra Boost6
Extra Boost7
Extra Boost8
Extra Perspectief1
Zaalreactie1
Zaalreactie2
Zaalreactie4
Zaalreactie5
Zaalreactie6
Zaalreactie7