Verslag bijeenkomst omgevingsveiligheid

Verslag bijeenkomst omgevingsveiligheid

Op 8 november 2018 is bij De Bouwcampus een bijeenkomst gehouden van de grote publieke opdrachtgevers om de veiligheid van de omgeving van bouwwerken en bouwplaatsen te versterken. De bijeenkomst was georganiseerd door het Rijksvastgoedbedrijf samen met Rijkswaterstaat, corporatie de Alliantie, gemeente Den Haag en waterschap Aa en Maas. Er waren ruim 100 mensen, afkomstig uit de grote rijksorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en waterschappen.

In het plenaire deel van de bijeenkomst is Marjolein van Asselt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) ingegaan op het rapport naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven. De OvV wil met de aanbevelingen steun en richting geven aan de sector en niet weer de wetgever aanspreken. Ook wil de OvV dat het Opdrachtgeversforum en de Governance Code positie nemen.

In de parallelsessies is dieper ingegaan op verschillende onderwerpen rond (omgevings)veiligheid. Hieraan is bijgedragen door o.a. de ministeries van SZW en BZK, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, BNA, NLingenieurs, Bewuste Bouwers en het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Ook waren er vertegenwoordigers vanuit de Governance Code. Rode draad:

  • Er is een breed draagvlak om als (publieke) opdrachtgevers samen op te trekken in het verhogen van de veiligheid in de bouw door werkwijzen op elkaar af te stemmen en een uniforme marktbenadering te gebruiken.
  • Er is behoefte om met ontwerpers en bouwers een vervolg en verdiepingsslag te geven door met de uitkomsten van de parallelsessies aan de slag te gaan.

Hieronder vind je een verslag met als laatste een overzicht van alle presentaties.

Geplaatst: 11 december 2018

Deel deze pagina

Nooit meer zeggen: hadden we dit niet kunnen voorkomen?

‘Regeltjes zijn geen garantie voor veiligheid. Aandacht voor oplossingen wel.’ Een krachtige samenvatting van Cees van Dillen (van Bouwbedrijf Van Dillen) van de bijeenkomst over omgevingsveiligheid op De Bouwcampus in Delft, waar hij zijn ervaringen deelde.

Het doel van de dag: ‘werken aan een gezamenlijke aanpak’. Veiligheid is een belangrijk onderwerp; alle betrokkenen zijn het erover eens. De frustratie over ongevallen waarbij het toch mis ging, is voelbaar in de zaal. Directeur-generaal Annet Bertram vat het gevoel slagvaardig samen: ‘Je hoeft de krant maar open te slaan of je komt situaties tegen waarvan ik denk: hadden we dit niet kunnen voorkomen? Hadden we nou, hadden we nou, hadden we nou maar…?’

Noblesse oblige

Annet BetramWe zijn met z’n allen verantwoordelijk voor veiligheid, maar toch gaat het soms mis. Bertram: ‘Ik streef ernaar dat al onze mensen ’s avonds na het werk weer veilig thuis zijn.' Veiligheid blijft voor de meeste deelnemers toch een ongrijpbaar begrip. Betram: ‘We zijn het erover eens dat veiligheid bovenaan de lijst staat. Wij vertegenwoordigen hier de grote partijen. Ik hoop dat wij, als opdrachtgevers, bovenaan de veiligheidsladder (maatstaf van veilig opereren, red.) eindigen. Noblesse oblige.’

 

 

Leren van fouten

OnderzoeksraadvoordeveiligheidAndere koek is het tijdens de keynotespeech van Marjolein van Asselt van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). De OvV onderzocht onder andere het hijsongeval in Alphen aan den Rijn en het hijsongeluk bij de renovatie van Rijnstraat 8. De uitspraken van Van Asselt zijn stevig: er zijn zaken misgegaan, maar wat leren we daar nu van?

De OvV legt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de uitvoerders en opdrachtgevers, maar neemt ook de tijd te reflecteren op het eigen handelen. Van Asselt: ‘Kijken we wel genoeg naar zaken die steeds terugkomen en vervullen wij onze plicht als OvV wel goed genoeg?’ Maar de harde conclusie uit de rapporten blijft: ‘De bouwsector leert niet van incidenten.’ Van Asselt: ‘De kunst is en blijft om samen overzicht te bewaren en om samen verantwoordelijkheid te nemen. Zorg er allereerst voor dat constructeurs en de sector ook daadwerkelijk problemen kunnen aankaarten. Zo leer je van je fouten.’ Bekijk hier de presentatie van Marjolein.

Ongeluk

CeesvanDillen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal van van Asselt wordt in één klap concreet als bouwondernemer Cees van Dillen vertelt over het ongeval dat zijn medewerker en jeugdvriend Aron de Jong maar nét overleefde. Hij kwam op een bouwplaats in Utrecht onder een gevelplaat terecht van 650 kilo. De Jong is gehandicapt geraakt en nu actief betrokken bij het verhogen van de veiligheid op de bouwplaats: ‘Als jouw werkplek niet veilig is, ga je gewoon niet naar binnen. Punt.’ Bekijk hier de presentatie van Cees.

Met het aangrijpende verhaal van De Jong in het achterhoofd nemen de deelnemers in kleinere groepjes deel aan workshops: leren van elkaar, begrip krijgen voor elkaars standpunt, maar bovenal: in de toekomst ongevallen voorkomen als dat van de Jong.

Lees hier een impressie van de workshop 'Goed opdrachtgeverschap'. En bekijk hieronder de diverse presentaties die gegeven zijn.

Sessie Bewustebouwers

Workshop Werkjehierveilig 

Presentaties

Bekijk de presentaties terug die tijdens de bijeenkomst gegeven zijn: