• Start
  • Nieuws
  • Verslag 1e bijeenkomst community porfolioaanpak bruggen

Verslag 1e bijeenkomst community porfolioaanpak bruggen

Verslag 1e bijeenkomst community porfolioaanpak bruggen

Startbijeenkomst voor de community aanbestedings- en contractvormen portfolio bruggen
Op 25 juni jl. vond de startbijeenkomst plaats van de community aanbestedings- en contractvormen portfolio bruggen. De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven voor een deel van hun bruggenopgave. De Bouwcampus ontwerpt het proces om optimaal samen te werken en te komen tot een uitdagend contract. In dit kader is een bijeenkomst georganiseerd met enkele experts op het terrein van aanbestedings- en contractvormen voor de portfolio bruggen. Met deze community willen we bereiken dat we zo slim mogelijke antwoorden vinden op de vragen die in het traject zullen worden gesteld, maar ook, en misschien wel vooral, zo goed mogelijk met elkaar te leren van het traject.

Klik hier voor meer informatie over het traject 'portfolio bruggen'.

Geplaatst: 14 juli 2020

Deel deze pagina

De eerste bijeenkomst was gericht op kennismaking, verkenning van het vraagstuk en het bespreken van een mogelijk vervolg. De verkenning van het vraagstuk is gedaan aan de hand van de concrete portfolio van Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland met de portfoliomanagers Carel van Belois van Rijkswaterstaat en Marco Hofman van Provincie Noord-Holland. Als belangrijkste uitdagingen voor een portfolioaanpak kwamen uit de inventarisatie naar voren:

• De vergelijkbaarheid van bruggen in een portfolio;
• Het stellen van een eenduidige uitvraag;
• Het inrichten van de samenwerking en een contractvorm passend bij de portfolioaanpak;
• De cultuurverandering die nodig is om de portfolioaanpak te laten slagen;
• De wijze van stimuleren van innovatie;
• Het borgen van leerervaringen.

De community gaat nu aan de slag met o.a. het werken aan en leren van concrete praktijkcases portfolioaanpak, het uitwisselen van ‘best practices’ van binnen en buiten de sector, het ontwikkelen van een inkoopstrategie voor de portfolioaanpak en bijpassende contractvormen. Hierbij is het van belang om deze ontwikkeling als onderdeel te zien van een bredere verkenning over de portfolioaanpak in de sector.

De komende periode wordt de opbrengst van deze bijeenkomst verder uitgewerkt en zal samen met de community gewerkt worden aan een vervolg. Voor meer informatie over deze community neem je contact op met Nathalie van Dalen, transitiemanager V&R, n.vandalen@debouwcampus.nl.

De bijeenkomst werd online gehouden in 'De Virtuele Bouwcampus'. Onderstaand een weergave van dit programma.

Afbeelding Startbijeenkomst