• Start
  • Nieuws
  • Verslag Markt Evenement - Innnovatie Challenge Nationale Politie

Verslag Markt Evenement - Innnovatie Challenge Nationale Politie

Verslag Markt Evenement - Innnovatie Challenge Nationale Politie

Op donderdag 23 november vond het Markt Evenement van de innovatie challenge plaats op De Bouwcampus. Ruim 50 vertegenwoordigers uit de bouw, installatietechniek, technologie/ICT, huisvesting en de Politieorganisatie kwamen samen om het proces van de innovatie challenge aan te scherpen en tegelijk hun ideeën te delen voor innovaties in de politiehuisvesting van de toekomst.

Geplaatst: 12 december 2017

Deel deze pagina

De Nationale Politie en Bouwend Nederland

De initiatiefnemers van de innovatie challenge, Joep Rats (Bouwend Nederland) en Louk Heijnders (Nationale Politie) openden deze co-creatiesessie. In hun gezamenlijk openingswoord benadrukten zij het belang van innovatie in de bouwsector en dat beide partijen samen de handschoen oppakken om hierin versnelling aan te brengen.

De innovatie challenge biedt voor Bouwend Nederland een kans om te onderzoeken of dit een passende methode is om innovatie in huisvesting te realiseren en oplossingen versneld toe te passen. Voor de Politie biedt de innovatie challenge een kans om de beschikbare kennis uit de markt te ontdekken en toe te passen in haar huisvestingsopgave zodat het vastgoed zo goed mogelijk het politieproces ondersteunt en toekomstbestendig is.

Informatie en inspriratie

Na de opening werd kort het proces van de challenge toegelicht. Begin februari 2018 wordt de innovatie challenge gelanceerd en eind mei 2018 worden de beste inzendingen bekend gemaakt. Tot slot wordt tijdens het afsluitende Boostcamp Event hen een podium geboden. Na het uiteenzetten van het proces van de innovatie challenge werd het Huisvestingsconcept van de Politie toegelicht dat ten grondslag ligt aan de innovatie challenge. De Politie heeft tot doel om haar huisvesting zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het politieproces. Ter illustratie van de opgave en het belang van passende huisvesting in het operationele werk van de Politie werd een filminterview getoond met een operationeel expert van het Basisteam Uden.

Zowel aan het einde van het plenaire deel als aan het einde van de dag werden er een aantal scherpe vragen gesteld door de aanwezige marktpartijen. De belangrijkste vraag ging over wat de Politie concreet met de resultaten van de challenge verwacht te gaan doen. Er werd dan ook geconcludeerd dat er behoefte is aan inzicht in de vraag en meer scherpte op hetgeen de Politie uit wil vragen. Bovendien is meer duidelijkheid nodig over wat de partijen kunnen verwachten met betrekking tot de samenwerking met de Politie naar aanleiding van de deelname aan de challenge. Hiermee gaat de Politie samen met Bouwend Nederland en het organiserende team aan de slag. Ook marktpartijen oriënteren zich verder op wat deze challenge voor hen kan betekenen en wat het ze kan brengen. 

sessie

Break-out sessies

De innovatie challenge bevat drie concrete uitdagingen waar de deelnemers in breakoutsessies dieper op in gingen. Deze uitdagingen werden kritisch bekeken en verder aangescherpt De belangrijkste uitkomsten en/of vragen zijn hieronder per thema weergegeven.  

 

VERVOLGSTAPPEN

De Politie en Bouwend Nederland gaan op basis van deze inbreng het proces van de challenge nader scherpstellen en toewerken naar een uitvraag die in februari 2018 gelanceerd zal worden. Voordat de innovatie challenge wordt gelanceerd zullen ook partners uit het veiligheidsdomein en andere afdelingen binnen de Politieorganisatie worden geconsulteerd.

De tijdslijn van de challenge is als volgt:

  • 6 februari 2018 – Lancering marktvisie Politie en innovatie challenge
  • Begin mei 2018 – Deadline inzendingen en selectie finalisten door jury
  • Eind mei 2018 – Boostworkshops met finalisten
  • Begin juni 2018 – Afsluitend boostcamp event

Heb je nog vragen naar aanleiding van de bijeenkomst of dit verslag? Neem dan contact op via info@debouwcampus.nl.