Verkenningstafel Vested

Verkenningstafel Vested

Opdrachtgever en opdrachtnemer die als partners een langjarige relatie aangaan en er samen voor zorgen dat de samenwerking voor beide partners aantrekkelijk blijft. Zo’n relatie kan ervoor zorgen dat er gezamenlijk geïnnoveerd wordt en dat bij investeringsbeslissingen projectoverstijgend wordt gedacht. In de bouwsector klink dit voor verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers aantrekkelijk, in de private sector zijn al goede ervaringen met dergelijke contracten. Een methodiek om zulke relaties aan te gaan is in de Verenigde Staten ontwikkeld onder de naam 'Vested'.

Geplaatst: 16 december 2019

Deel deze pagina

Bij onder andere Schiphol, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Noord-Holland en Dura Vermeer is er de gedeelde interesse om binnen de bouw- en infrasector met deze Vested-achtige contracten aan de slag te gaan. Schiphol en Provincie Noord-Holland hebben inmiddels al contracten gesloten met elementen die de Vested kant op gaan. Om met deze contracten aan de slag te gaan is het noodzakelijk om projectoverstijgend te denken, samen te werken en om repeteerbaarheid te creëren voor de grote opgaven in de sector. Hiervoor zullen contractuele mogelijkheden gevonden moeten worden.

Dinsdag 10 december organiseerde De Bouwcampus een bijeenkomst waar een aantal medewerkers van de bovengenoemde partijen aanwezig waren. Jeroen van de Rijt (NEVI en Best Value Group) was hierbij aanwezig als deskundige op dit gebied. Het doel van de bijeenkomst was om te verkennen of er behoefte is aan het uitwisselen van ervaringen tussen de partijen die hiermee aan de slag willen gaan. Uiteindelijk bleek dat er zeker behoefte is om concrete ervaringen te delen tussen de partijen die echt met dit soort contracten werken. De Bouwcampus zal in 2020 met verschillende partijen uit de bouwsector in gesprek gaan en ze bijeenbrengen om de opgedane ervaringen uit te wisselen.

Wil je meer te weten komen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Harald Versteeg: h.versteeg@debouwcampus.nl of 06-5336 3867.