Verkenningssessie SmartwayZ.nl

Verkenningssessie SmartwayZ.nl

Donderdagmiddag 21 september organiseerde De Bouwcampus in samenwerking met SmartwayZ.NL de ‘Verkenningssessie Circulaire Infra Community’. Gekozen was voor de inspirerende omgeving van de lokale brouwerij 'VandeOirsprong' in Oirschot. Dit is vlakbij het toekomstige tracé van InnovA58, één van de deelopgaven van SmartwayZ.NL. Er was een goede opkomst van ruim veertig personen, met een evenwichtige mix van markt-, kennis- en publieke partijen.

Geplaatst: 27 september 2017

Deel deze pagina

WP 20170921 14 58 34 web

Onder leiding van Judith van de Geer werd verkend welke bouwstenen nodig zijn voor een circulaire weg. Wim Leendertse, projectmanager InnovA58 en lid programmateam SmartwayZ.NL, benadrukte in zijn welkomstwoord de urgentie. Hij heeft het effect van de klimaatverandering in Groenland zelf gezien en geeft aan dat het nu echt tijd is voor een andere aanpak. ‘Het is geen twee voor twaalf, maar ruim over twaalf!’ 

Belangrijk daarbij is volgens Jeroen Kruithof (De Bouwcampus) om open, transparant en gelijkwaardig met elkaar aan nieuwe oplossingen te werken. In co-creatie draagt ieder vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie bij aan het realiseren van 50% minder afval in 2030. Loes Bonnemayer (SmartwayZ.NL) en Stan Kerkhofs (senior adviseur RWS) lichten hun eigen motivatie toe, waarop Cees Brandsen (Hoofd ingenieursdiensten Water, Verkeer en Leefomgeving, Rijkswaterstaat) ieder oproept om samen een Circulaire Infra Community op te zetten: ‘Think big, act small and start somewhere!'

De opgave van InnovA58 werd door Rob van Hout (Innovatiemanager InnovA58) toegelicht, waarbij Maarten Schäffner (Witteveen en Bos) het ontwerpproces om te komen tot een Ontwerp Tracé Besluit uitlegt. Er is meer ruimte voor circulariteit in het ontwerpproces, maar het ontwerp moet ook tijdig gereed zijn om de aanleg niet te vertragen. Er zal een optimum moeten worden gevonden, waarbij ook helder moet worden welke contractvorm voor realisatie van de InnovA58 wordt gekozen.

Aan het eind van de middag is een breed scala aan bouwstenen  voor een Circulaire Infra Community benoemd:

  • Lef om samen te werken en vroegtijdige keuze voor type contract
  • Verkennen relevantie van de weg binnen haar ecosysteem. Voor welke levensduur moet worden ontworpen? Ontwikkel vanuit daar een visie op circulariteit voor deze weg (aanvoer, ontwerp, afvoer
  • Behoud het living lab karakter
  • Zorg voor opschaalbaarheid oplossingen
  • Borg informatie over materialen in een paspoort
  • Besteed functioneel aan
  • Maak koppelingen met het omringende gebied

De deelnemers zijn het eens met elkaar: met deze bouwstenen willen we aan de slag! 
De vraag ‘hoe’ moet nog nader ingevuld worden, maar de wil is er! 
Op 2 november gaan we gezamenlijk verder.

THINK BIG, ACT SMALL AND START SOMEWHERE!

 WP 20170921 15 02 35 web