• Start
  • Nieuws
  • Verkenningsgesprekken mengen wonen-werken bij stedelijke transformaties

Verkenningsgesprekken mengen wonen-werken bij stedelijke transformaties

Verkenningsgesprekken mengen wonen-werken bij stedelijke transformaties

Het mengen van wonen en werken bij Stedelijke Transformatie. Iedereen praat erover, maar hoe doen we dit nu werkelijk in de praktijk? De druk op de woningmarkt neemt enorm toe en verlangt van gemeenten en ontwikkelaars om snel te handelen, maar het is ongewenst om alle bedrijvigheid eenzijdig steeds verder buiten de stad te verplaatsen.

Geplaatst: 04 juli 2018

Deel deze pagina

De Verstedelijkingsalliantie is opgericht met als doel om de versnelde ontwikkeling van woningbouwlocaties mogelijk te maken. In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. De Verstedelijkingsalliantie wil 13 locaties ontwikkelen tot hoogwaardige woon-werk locaties. Delft Schieoevers-Noord is één van de 13 locaties van de Verstedelijkingsalliantie waar deze woningbouwopgave gerealiseerd dient te worden. Tegelijkertijd is Schieoevers-Noord op dit moment een (succesvol) bedrijventerrein. Doel is om van de wijk Schieoevers-Noord een uniek gemengd stedelijk gebied te maken. Waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Tijdens de twee verkenningsgesprekken van 4 juni en 18 juni is het knelpunt van het mengen van kwalitatief wonen en werken in hoge dichtheden in deze stedelijke gebieden verder uitgediept.

- Terugblik verkenningsgesprek mengen wonen-werken bij stedelijke transformaties, 4 juni
- Terugblik verkenningsgesprek mengen wonen-werken bij stedelijke transformaties, 18 juni

Wat beweegt ons?
Doel is om te komen tot een nieuwe, andere vraag en daarmee andere oplossingen.

  • Iedereen gelooft dat mengen van wonen-werken de koers is. Er is energie om tot een andere oplossing te komen.
  • Iedereen gelooft dat om het mengen van wonen-werken te realiseren er een andere aanpak nodig is. 
  • Wij zijn het erover eens dat het een innovatievraagstuk is, er zijn nog geen standaardoplossingen beschikbaar.
  • Dit vraagt nieuwe oplossingen en die kosten tijd om te ontwikkelen. Dit vraagt om een experimentele aanpak met gedeelde risico’s. Dit moet je met elkaar aandurven, opdrachtgevers en markt samen.

Hoe verder?
De volgende stap is om gezamenlijk toekomstbeelden te ontwikkelen, hoe de bedrijven er op de transformatielocaties eruit zien en welke (bouw)processen en stromen er zijn in de transitie naar een nieuwe economie. Dit in combinatie met een verkenning hoe het wonen er in de toekomst uitziet uitgaande van de kwaliteit van de locaties binnen de Verstedelijkingsalliantie.

Informatie over het vervolg vind je tzt ook op deze site.