Veel aandacht voor circulair bouwen

Veel aandacht voor circulair bouwen

NEN, partner van De Bouwcampus, voerde onlangs een enquête uit over circulair bouwen. Hieruit blijkt dat 83 procent van de deelnemende organisaties van mening is dat er een grote behoefte is aan het vastleggen van eenduidige definities voor circulaire producten en/of processen.

Geplaatst: 10 augustus 2017

Deel deze pagina

Eind juni organiseerde NEN, samen met The Green Village (ook partner van De Bouwcampus) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een workshop, als eerste stap om de transitie van de huidige manier van bouwen naar circulair bouwen in gang te zetten. Tijdens deze workshop werden onder meer de resultaten van de enquête gepresenteerd.

Daaruit bleek onder meer dat de deelnemers vinden dat bestaande afspraken, normen en regelgeving niet aansluiten op circulair bouwen. Daarnaast werd aangegeven dat het complex is om eenduidige afspraken te maken, omdat iedereen iets anders verstaat onder circulair bouwen.

Lees hier meer over de workshop en enquêteresultaten.

Werkconferentie

Ook op De Bouwcampus is er aandacht voor het thema circulair bouwen. De Bouwcampus verbindt partners en kennis aan elkaar om een gedeeld beeld te ontwikkelen rond het thema circulair bouwen.  

Op 14 september organiseren we, exclusief voor partners van De Bouwcampus, een werkconferentie over dit thema. We gaan dan gezamenlijk actief met dit onderwerp aan de slag. Meer informatie.