Van regenwater een bron maken?

Van regenwater een bron maken?

Field Factors, een jonge startup gevestigd op De Bouwcampus, doet het!

Karina Peña (stedenbouwkundige, architect) en Wilrik Kok (bouwkundige, industrieel ontwerper) zijn de twee oprichters van Field Factors. Zij combineren het beste van twee werelden in hun startup: een goed uitgedokterd systeem dat bijdraagt aan klimaatadaptatie en de ruimtelijke inpasbaarheid ervan. Klimaatadaptatie is internationaal een urgent onderwerp en dit drijft het jonge Field Factors, opgericht in 2013, te zoeken naar betere omgang met regenwater. “Want zelfs in Nederland gaan we daar nog niet slim genoeg mee om”, aldus Wilrik. Field Factors ontwikkelt daarvoor onder andere Bluebloqs, een soort filter waarmee regenwater in plaats van schoon en kostbaar drinkwater kan worden ingezet om in allerlei waterbehoeften te voorzien, op gebouw-, straat- én wijkniveau.

Geplaatst: 14 december 2017

Deel deze pagina

Hoe werkt Bluebloqs?

“Bluebloqs maakt gebruik van twee bestaande en gevalideerde technologieën. De combinatie ervan in een systeem is nieuw”, licht Wilrik toe. “Die combinatie hebben wij dan ook laten patenteren. Ons product slaat regenwater decentraal op in de ondergrond, in plaats van het af te voeren in het rioolwatersysteem. Het regenwater wordt gereinigd door een biofilter, waarbij vaste en organische deeltjes worden gescheiden. Hierdoor krijgt het regenwater allerlei nieuwe toepassingsmogelijkheden. Daarmee ontlast je bovendien het gebruik van drinkwater, dat nu onnodig vaak wordt gebruikt voor allerlei dagelijkse voorzieningen.”

Wilrik: “Bluebloqs kan toegepast worden bij nieuwbouw, maar juist ook in bestaande systemen. Ons product ontlast het huidige rioolwatersysteem. Doordat het water beschikbaar is in droge perioden helpt het hittestress in onze steden te verminderen, alsook wateroverlast door hevige regenbuien.”

Hoe ontstond Bluebloqs?

Karina: “In 2015 ontstond het idee voor Bluebloqs. Sindsdien is er een heleboel gebeurt. We hebben een gedreven team bij elkaar gebracht en het eerste werkende prototype van Bluebloqs ontwikkeld. Binnenkort gaan we ons systeem implementeren bij het Sparta Stadion in Rotterdam. Daarvoor wordt het product momenteel in de proeftuin van The Green Village getest, zodat we de prestaties kunnen valideren en monitoren.” Deze tests zijn onderdeel van het initiatief de Waterstraat van het Hoogheemraadschap Delfland. Hierbij zijn onder meer VP Delta en de TU Delft betrokken. “Als onderdeel van de Waterstraat, willen wij met Bluebloqs ervoor zorgen dat we een ruimtelijk inpasbaar filter ontwikkelen op straat- en buurtniveau”, vervolgt Wilrik. “Uniek aan de Waterstraat is dat je kunt ‘winkelen’ met betrekking tot de verschillende innovaties die gedemonstreerd worden.”

Waarom op De Bouwcampus?

“Wij waren eerst in Amsterdam gevestigd, maar zijn eigenlijk al snel naar Delft verhuist, om ook dicht bij de TU Delft te zitten,” licht Wilrik toe. “Veel van ons werk vraagt om onderzoek, testen en validatie. Hier hebben we The Green Village ontdekt, die ons daarnaast heeft geholpen om betrokken te raken bij de Waterstraat. We merken dat deze omgeving bijdraagt aan het realiseren van onze doelen. En in potentie nog veel meer.”

“In het partnernetwerk van De Bouwcampus zitten ook grote bouwbedrijven,” licht Karina toe. “Wij zouden deze bouwbedrijven graag uitnodigen om mee te denken met ons product, omdat zij uiteindelijk het volume kunnen bieden”. Te denken valt aan een in-kind vertegenwoordiging, zoals dat nu gebeurt voor leden van het team van De Bouwcampus. “Ik denk dat we een hoop van elkaar kunnen leren.”

Wat willen jullie uiteindelijk kunnen bieden?

Wilrik: “We willen impact bieden op een heel projectproces in de bouwsector, van planfase tot uitvoering. Wij zijn veel meer dan alleen ontwerpers en leveranciers. Wij richten ons op hele systemen (een gebouw of straat) en willen dat deze optimaal laten (samen)werken. Onze betrokkenheid bij de Waterstraat helpt daar enorm bij, omdat je je product in samenhang met de omgeving ziet functioneren.”

Karina: “Op den duur willen wij dus ook de benodigde producten kunnen leveren om zo’n systeem op een klimaatadaptieve manier te laten functioneren. Wat betreft ons streven, zou ik het heel mooi vinden als wij over 5 jaar bijvoorbeeld klimaatadaptieve straten helpen uitrollen. Wij merken echter dat we tijdens het ontwikkelen van ons prototype als jong bedrijf tegen een hele rits uitdagingen aanlopen die te maken hebben met de manier waarop nu wordt omgegaan met innovatie in de bouwsector. Dat kun je niet zomaar uitvragen, alsof de producten al klaarliggen. Je ontkomt er niet aan om lange ontwikkeltrajecten aan te gaan en daarvoor de nodige experimenten uit te voeren. Daar lijken maar weinig mensen zich bewust van.”

Hoe gaan jullie met deze uitdagingen om?

Karina: “Naast het bieden van technische oplossingen, willen wij met Field Factors dus ook enkele van deze vaak institutionele belemmeringen adresseren. Dat is nodig om jonge bedrijven als de onze, die op hele specifieke onderwerpen vernieuwende concepten willen aanleveren, ook werkelijk tot bloei te laten komen. Tijdens je planvorming moet je al rekening houden met ruimte om nieuwe oplossingen of concepten te testen, ten minste, als je je klimaatadaptieve doelstellingen op een effectieve manier wilt behalen. En daarvoor moet ook kapitaal en capaciteit beschikbaar gemaakt worden.”

Wilrik: “Het biedt dan ook veel perspectief dat steeds meer partijen met ons willen samenwerken. Zo gaan wij binnenkort bijvoorbeeld aan de slag bij het Sparta Stadion in Rotterdam. Wij blijven groeien als team en we zien ook dat het dankzij ons doorzettingsvermogen lukt resultaten te behalen. Dat geeft ons enorm veel energie: voor mijn gevoel doen we dingen die niet kunnen. Daarbij moeten we onszelf wel de vraag blijven stellen of dat wat wij ontwikkelen, wel op de markt kunnen brengen, want we willen wel relevant blijven voor de klant!”

Wil jij mee helpen vernieuwen? Field Factors zoekt een environmental engineer. Kijk voor meer informatie op de website.