• Start
  • Nieuws
  • Value-Management zet de boel op scherp en creëert veel nieuwe ontwerpvarianten binnen een korte tijd!

Value-Management zet de boel op scherp en creëert veel nieuwe ontwerpvarianten binnen een korte tijd!

Value-Management zet de boel op scherp en creëert veel nieuwe ontwerpvarianten binnen een korte tijd!

Ieder project komt vroeg of laat voor de vraag te staan welke oplossing gekozen moet worden. Welke alternatieven en varianten zijn de beste en kunnen rekenen op voldoende draagvlak? Moet er nog meer kwaliteit worden toegevoegd? Kunnen er kosten worden bespaard? Aan welke knoppen kunnen we draaien voor een optimaal plan? Voor dat soort vragen is Value-Management als methodiek zeer geschikt. 

Door: Procap 

Geplaatst: 23 augustus 2016

Deel deze pagina

De Zuidtangent is een van de belangrijkste invalswegen in Heerhugowaard. De weg verbindt de regio via de N242 met het stedelijk centrum van de gemeente. De aanpak van de Zuidtangent staat bovenaan de agenda van de gemeente Heerhugowaard. Naast de gemeente zijn ook ProRail, NS en de Provincie Noord-Holland actief betrokken in het project. In het proces om tot een toekomst vaste en door alle partijen gedragen voorkeursvariant te komen voor de Zuidtangent, vormt Value-Management een integraal onderdeel van de planstudie. In eerste instantie dacht de gemeente aan een MKBA, maar ze koos uiteindelijk voor Value-Management. De reden hiervoor is dat Value-Management een betere vergelijking maakt tussen de onderlinge varianten.  

Value-Management leent zich voor alle gevallen waarin niet alleen mogelijke oplossingen beoordeeld moeten worden, maar helpt ook om gezamenlijke doelen scherp te krijgen én gezamenlijk nieuwe oplossingen te genereren. "De eerste aanleiding voor de gemeente Heerhugowaard om voor Value-Management te kiezen was om orde te scheppen in de veelheid van belangen, doelen en mogelijke oplossingen. Uiteindelijk heeft toepassing van Value-Management ook geleid tot draagvlak en veel enthousiasme bij zowel de gemeente als bij ProRail, NS en de provincie", aldus Jan Thijs Dijkstra, projectleider van de gemeente.

Op een transparante en effectieve wijze zijn in gezamenlijkheid de projectdoelen inzichtelijk gemaakt, kosteneffectieve oplossingen gegenereerd en afhankelijkheden tussen projectonderdelen gesignaleerd. Jan Thijs Dijkstra: "Ik had niet verwacht dat partijen zo snel enthousiast mee zouden doen aan dit project. Dat is mede de verdienste van de Value-Management-Methodiek. De creatieve en interactieve werkvormen tijdens de workshops creëren veel energie en inspiratie bij partijen om op een verfrissende wijze in een open sfeer naar de opgave te kijken. Wat ons betreft smaakt dit naar meer."

De resultaten die behaald zijn door het toepassen van Value-Management zjin:

  1. Slimmere oplossingen die het eindresultaat vergroten binnen hetzelfde budget;
  2. Betere afwegingen: door prijs en kwaliteit in samenhang te onderzoeken krijg je meer én betere beslisinformatie, en ontstaat maximaal benutting van EMVI-criteria;
  3. Meer begrip: door samen na te denken over doelen en oplossingen ontstaat er meer begrip, draagvlak en consensus;
  4. Snellere ontwerpprocessen: meerdere disciplines in een gestructureerde pressure-cooker-setting levert een enorme procesversnelling op;
  5. Kosten besparen: door te brainstormen op functies (wat moet het dóen?) krijg je de slimste en meest betaalbare oplossingen in beeld.

Wil u meer weten over het toepassen van Value-Management in bouwprojecten? Klik dan hier.

Procap is partner van De Bouwcampus. Bekijk hier het partnerprofiel.