• Start
  • Nieuws
  • Vakgroep ONG start samenwerking met De Bouwcampus

Vakgroep ONG start samenwerking met De Bouwcampus

Vakgroep ONG start samenwerking met De Bouwcampus

De vakgroep ONG van Bouwend Nederland gaat een dag per week met de Bouwcampus samenwerken. In eerste instantie wordt de Kwartiermakers groep 'Herinrichting van de stedelijke ondergrond' versterkt. Er is behoefte aan baanbrekende, innovatieve en wellicht onconventionele benaderingen om te voorkomen dat de energietransitie gaat stranden in een overvolle ondergrond en alle 'organisatie' die zich daarom heen beweeg. Invalshoek is om te kijken vanuit een integrale benadering. Dus ook zaken als klimaatadaptatie, veiligheid en leefbaarheid worden meegenomen in de aanpak.

Geplaatst: 08 april 2020

Deel deze pagina

De Bouwcampus brengt mensen van kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en overheden uit de keten bij elkaar en ondersteunt groepen in verschillende transitietrajecten. Betrokkenen van binnen en buiten de bouwsector delen ervaringen zodat iedereen daar profijt van heeft. De oplossingen die ontstaan zijn gericht op opschaling, repeteerbaarheid en versnelling. Kansrijke ideeën worden getoetst in praktijkomgevingen.

Doel is te komen tot integrale aanpakken die breed worden gedeeld. Op deze manier wordt de energietransitie efficiënter en goedkoper, wordt bijgedragen aan duurzaamheid en leefbaarheid en vergroot De Bouwcampus de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld.

De Bouwcampus focust op drie complexe verduurzamingsopgaven: Vervanging en renovatie infrastructuur, Verduurzaming gebouwen en omgeving en Herinrichting stedelijke ondergrond. De energietransitie speelt bij de laatste twee een belangrijke rol. Een verhoging van het momenteel beperkte budget biedt de armslag om transities daadkrachtig aan te jagen en bereiken.

Voor uitvoerende ondernemingen leidt een integrale aanpak ertoe dat ze efficiënter kunnen samenwerken met andere betrokken partijen. De kostenbesparing die hieruit voortvloeit vertaalt zich in betere marges. In de combi vormt het een basis voor een goed gesprek over echte samenwerking in de keten en een eerlijke verdeling van de voordelen die dit oplevert.


Bron: Bouwend Nederland