• Start
  • Nieuws
  • Uitkomst onderzoek naar toekomst van werk en de werkomgeving in 2025

Uitkomst onderzoek naar toekomst van werk en de werkomgeving in 2025

Uitkomst onderzoek naar toekomst van werk en de werkomgeving in 2025

Bouwcampuspartner Center for People and Buildings (CfPB) heeft met het consortium Futures Forum onderzoek gedaan naar de toekomst van werk. Samen met de disciplines Human Resources, IT, Facility Management en Real Estate Management van twaalf grote kantoorhoudende organisaties is een gezamenlijke strategische agenda bepaald voor de ondersteunende diensten. 

Geplaatst: 23 maart 2017

Deel deze pagina

Experts verwachten o.a. de volgende ontwikkelingen:

  • Administratieve en uitvoerende banen nemen af en kenniswerk en dienstverlenend werk nemen toe. Er komen aanzienlijk meer functies op het gebied van informatica, data-analyse en omgang met intelligente systemen.
  • Werk dat overblijft wordt complexer en specialistischer van aard en is meer gericht op innovatie en creativiteit. Samenwerken in netwerken wordt nog belangrijker. Er zullen hogere eisen gesteld worden aan sociale en communicatieve vaardigheden. Traditionele organisatiestructuren verschuiven naar matrix- en netwerkorganisaties.
  • De digitale samenwerking neemt een hoge vlucht. We werken straks anytime, anywhere, anyplace.
  • Medewerkers worden meer zelfsturend. Managers worden vooral verbinders. Het aantal managers neemt af.
  • Werkgevers moeten aan de bak om het schaarse toptalent aan zich te binden.

Het kantoor als katalysator

Het kantoor dient in de toekomst vooral als een katalysator voor waardevolle ontmoetingen en verbindt medewerkers met de organisatie, collega’s en andere stakeholders. In een tijd waarin we overal en altijd werken is verbondenheid (een ‘thuisgevoel’) essentieel in het engagement van talenten, maar ook belangrijk in het waarborgen van productiviteit en effectieve samenwerking. Het faciliteren van een goede werkomgeving (op kantoor, thuis en op third workplaces) staat dan ook met stip op nummer één op de gemeenschappelijke agenda.

Meer informatie vind je op de website van Center for People and Buildings. Hier kun je ook het (digitale) rapport aanvragen.