• Start
  • Nieuws
  • Tweede werkbijeenkomst Ontwikkelprogramma Partnerschap Duurzame Scholen

Tweede werkbijeenkomst Ontwikkelprogramma Partnerschap Duurzame Scholen

Tweede werkbijeenkomst Ontwikkelprogramma Partnerschap Duurzame Scholen

Op woensdag 19 april was op De Bouwcampus de tweede werkbijeenkomst van het Ontwikkelprogramma Partnerschap Duurzame Scholen. Het doel van het ontwikkelprogramma is om in een reeks van vier bijeenkomsten met alle betrokkenen tot betere leeromgevingen te komen. De 25 deelnemers aan de tweede werkbijeenkomst zijn een gemengd gezelschap van marktpartijen, gemeente, ontwerpers, juristen en schoolbestuur.

Geplaatst: 12 mei 2017

Deel deze pagina

Deze keer stonden de werksessies centraal en konden de deelnemers kiezen tussen de volgende onderwerpen:

  • (1) Aanbesteden: ‘Meer ruimte voor ontwikkeling’ en
  • (2) Investering en exploitatie: Hoe betrek je het onderhoud erbij?

Presentaties

De werkbijeenkomst werd ingeleid met drie korte presentaties waarin een omgevingspsycholoog, een architectuurhistoricus en een schoolbestuur samen met SBRCURnet aan het woord waren.

Naar een betere leeromgeving en ‘leerprestatie’
Hoe kun je in een omgeving levenskwaliteit verbeteren? Hoe functioneren mensen? Wouter Tooren van bureau Eyckveld pleit ervoor om de omgeving te zien als een holistisch systeem: je bekijkt alle zaken samen waarbij de interactie tussen omgeving en de mens centraal staat.

Mogelijkheden uit de bestaande bouw – Scholenbouwatlas
Dolf Broekhuizen, architectuurhistoricus, was betrokken bij de totstandkoming van de Scholenbouwatlas. Via deze atlas zijn verbouwde scholen en kindcentra in Nederland onderzocht. Scholenatlas wil aantonen dat verbouw een goede oplossing is en de kansen van gebouwen in beeld brengen.

Visie en praktijk
Marlies Sigmond projectleider bij Lucas Onderwijs wil anders aanbesteden om betere scholen te realiseren. Daarbij wil Lucas Onderwijs de lange termijnbelangen aandacht geven: energie, onderhoud en flexibiliteit.

Workshops

In de workshops werd levendig gediscussieerd tussen de deelnemers over hoe om te gaan met het definiëren van de vraag, de factor tijd, de noodzaak van bezit en samenwerking.

 werkbijeenkomst duurzame scholen    werkbijeenkomst duurzame scholenwerkbijeenkomst duurzame scholen

Meer informatie

Het ontwikkelprogramma is een inititatief van SBRCURnet, stichting De Bouwcampus en CLICKNL | Built Environment. Kijk voor meer informatie over het Ontwikkelprogramma scholen op de website van SBRCURnet.